Domů Veřejná správa Rozhovor s Pa...

Rozhovor s Pavlem Bělobrádkem: Evropské peníze podporují vědu a výzkum

0
Pavel Bělobrádek

Zatímco v právě končícím programovacím období 2007-2013 putovala většina evropských peněz určených pro vědu a výzkum do výstavby nových velkých center, v tom právě se rozjíždějícím budou hrát důležitější úlohu mimo jiné i lidské zdroje nebo spolupráce výzkumníků s firmami.

Debata s podniky o tom, jak tyto zdroje využít, je už přitom v běhu. „Jde zejména o oblast automobilového průmyslu, digitální ekonomiky, IT a přesného strojírenství,“ přiblížil místopředseda vlády pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), kterému jsme položili několik otázek.

Jak konkrétně pomáhají evropské dotace české vědě a výzkumu?

V minulém období byly největší finanční prostředky investovány do budování infrastruktury pro výzkum. Z evropských dotací vzniklo nebo se ještě staví šest velkých center, například ELI a BIOCEV ve Středních Čechách nebo superpočítač IT4Innovation v Ostravě a CEITEC v Brně. Kromě nich vznikla řada menších regionálních center určených pro výzkum a vývoj. Na vybudování těchto center bylo alokováno více než 21,6 miliardy korun pro takzvaná „evropská centra excelence“ a k tomu více než 21,5 miliardy pro regionální centra. Další prostředky v celkovém objemu téměř 6,8 miliardy byly věnovány komercializaci, popularizaci výzkumu a vývoje a speciálním projektům určeným ke zlepšení řízení a hodnocení celého systému vědy v České republice.

Co se změní v novém programovacím období?

Pro současné programovací období se struktura dotací trochu změní ve prospěch investic do lidských zdrojů pro výzkum, vytváření strategických partnerství, podporu dlouhodobé mezisektorové spolupráce výzkumných organizací s podniky a mezioborových partnerství. Dále půjdou dotace například na investice do informačních zdrojů či zajištění klíčových výzkumných a akademických pracovníků.

Evropská komise schválila nový Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jakými prostředky bude disponovat?

Tento operační program byl schválen Evropskou komisí 13. května 2015. Objem finančních prostředků na výzkum a vývoj činí přibližně 39 miliard korun na celé období. Pro výzkum a vývoj je vyčleněna prioritní osa 1 – “Posilování kapacit pro kvalitní výzkum“ a část prioritní osy 2 – „Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj“.

Jaké aktivity vyvíjí vláda, aby podpořila spolupráci vědeckých institucí a soukromých firem?

Především je nutné říci, že spolupráce musí vycházet z obou stran, jak od vědeckých institucí, tak od podnikové sféry. Jen taková spolupráce má pevné základy, neboť je postavena na společných zájmech. Vláda nedávno schválila program aplikovaného výzkumu TRIO, určený na podporu aplikovaného výzkumu ve vybraných oblastech. Prostředky na podporu spolupráce a transfer technologií jsou i v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Důležité je také téma Strategie inteligentní specializace, kterou připravujeme ve spolupráci s kraji.

Zmínil jsem se již o zaměření nového operačního programu, jehož významnou složkou je právě podpora spolupráce veřejného výzkumného sektoru a sektoru průmyslu a služeb. S podnikatelskou sférou vedeme intenzívní dialog o potřebách jednotlivých sektorů, o investicích do aplikovaného výzkumu a o dlouhodobých perspektivách těchto sektorů. Jde zejména o oblast automobilového průmyslu, digitální ekonomiky, IT a přesného strojírenství. S tím souvisí i zahájení činnosti Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Snažíme se načerpat co nejvíce zkušeností ze zahraničí, především ze zemí majících s námi dlouholeté kulturní a hospodářské vazby, případně i podobnou strukturu ekonomiky. Hledáme také způsoby, jak motivovat obě strany ke vzájemnému dialogu a k dlouhodobé spolupráci.