Domů Veřejná správa Více než čtvr...

Více než čtvrtina státních bezprizorních nemovitostí přepsána na nové vlastníky

Díky aktivitě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl snížen počet neexistujících státních subjektů v katastru nemovitostí o 461, tedy o 33 %. Počet nemovitostí na ně zapsaných klesl o 6 659 položek, tedy o 26,1 %. Čísla vyplývají z aktualizovaného materiálu Mapa majetku státu, který vlastními silami vypracoval ÚZSVM.

„Je neuvěřitelné, že i čtvrt století po revoluci byly v katastru nemovitostí zapsáni takoví vlastníci jako Federální ministerstvo národní obrany, Ministerstvo pracovních sil, Výzkumný ústav lýkových vláken, JAS národní podnik Gottwaldov či Šohaj výroba prádla a konfekce. Jsem rád, že se v této oblasti konečně daří dělat pořádek a čistit katastr nemovitostí,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.

„Stát dříve vůbec nevěděl, jaký má kde majetek. V roce 2015 jsme poprvé v historii a bez externích firem zpracovali unikátní projekt Mapa majetku státu. Zjistili jsme, že desítky tisíc nemovitostí jsou zapsány na neexistující státní subjekty nebo subjekty v konkurzu či likvidaci. Tento nepřijatelný stav jsme začali okamžitě řešit. Ve velmi krátkém čase jsme dokázali snížit počet bezprizorních nemovitostí o více než 26 procent a počet bezprizorních subjektů klesl dokonce o třetinu. A to přes to, že se jedná o mimořádně časově a odborně náročnou činnost. Velké poděkování patří všem zaměstnanců, kteří se na tom podíleli a podílejí,“ řekla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

V roce 2015 bylo v katastru nemovitostí 1 626 414 nemovitostí zapsaných na 1 906 státních subjektů, z toho bylo 25 557 nemovitostí zapsáno na 1 381 neexistujících či nedohledaných státních subjektů a subjektů v konkursu nebo likvidaci. Nemovitosti státu byly zapsány i na takové kuriozity jako Výzkumný ústav lýkových vláken, JAS národní podnik Gottwaldov či Federální ministerstvo národní obrany zaniklé v 50. letech.

Počet neexistujících či zaniklých státních subjektů a subjektů v konkurzu a likvidaci klesl díky aktivitě ÚZSVM ke konci roku 2016 z 1 381 na 920 subjektů. Největšího poklesu ÚZSVM dosáhl v nejzávažnější skupině subjektů, tedy u subjektů zaniklých a nedohledaných. Počet takových subjektů se snížil o 440 (pokles o 34,2 %).

Podařilo se snížit počet bezprizorních subjektů z 1 381 na 920, tj. o 461 subjektů (33,3%). Z toho:

  • subjekty zaniklé a nedohledané sníženy z 1 287 na 847, tj. o 440 (34,2%)
  • subjekty v likvidaci a konkurzu sníženy z 94 na 73, tj. o 21 (22,3%)

Počet bezprizorních nemovitostí klesl z 25 557 na 18 898 položek. Nejvýznamnějšího poklesu ÚZSVM dosáhl u skupiny státních subjektů zaniklých a nedohledaných. Počet nemovitostí, které byly zapsány na tuto skupinu subjektů, poklesl o 47,3 %, tedy o 4 341.

Podařilo se snížit počet bezprizorních nemovitostí z 25 557 na 18 898, tj. o 6 659, o 26,1%. Z toho:

  • položky u subjektů zaniklých a nedohledaných sníženy z 9 176 na 4 835, tj. o 4 341 (47,3%)
  • položky u subjektů v likvidaci a konkurzu sníženy z 16 381 na 14 063, tj. o 2 318 (14,2%)

Žádné komentáře

Napište komentář

Doplňte správně hádanku *