Domů Aktuálně Vláda projedn...

Vláda projedná zlepšení kontrol ve veřejné správě

Novela zákona o finančních kontrolách má posílit mechanismus odhalování korupce. Ministerstvo vnitra proto vypracovalo podněty a doporučení pro novelu zákona o finančních kontrolách, kterou předloží ve středu kabinetu ministerstvo financí.

Cílem návrhu je především zlepšit a zefektivnit prevenci korupce. Proto je třeba nastavit účinný řídící a kontrolní systém veřejné správy. Ministerstvo financí tak přichází s návrhem zavést dvoustupňový systém kontroly nakládání s prostředky ve veřejné správě.

Větší odpovědnost manažerů a zavedení auditu

První stupeň by měl spočívat v posílení manažerské odpovědnosti za kontrolní mechanismy. Povinnosti těchto vedoucích zaměstnanců jsou na základě novely též jasně upřesněny.

Druhý stupeň pak zavádí audit, který takto zavedené kontrolní mechanismy kontroluje z hlediska jejich funkčnosti a účinnosti. Audit by měl poté, co by zjistil případné nedostatky, doporučit vrcholnému vedení veřejné správy opatření, která by vedla ke zdokonalení kontrol. Návrh zároveň posiluje nezávislost zaměstnanců tohoto interního auditu.

Sjednotí se kontroly využívání peněz z ČR a Unie

Jednou z dalších podstatných novinek zákona o finanční kontrole, kterým se bude vláda zabývat, je sjednocení finanční kontroly využívání peněz z Evropské unie a tuzemských zdrojů. Podle dosavadní praxe jsou tyto kontroly oddělené, přičemž čerpání peněz z fondů EU probíhá na základě auditu, zatímco ostatní čerpané veřejné prostředky jsou kontrolovány veřejnou správou.

Zefektivnit systém finanční kontroly veřejných prostředků je jedním z bodů Strategie vlády proti korupci. Navíc se také návrh snaží přiblížit praxi běžné v Evropské unii, která je zavedená a doporučená. Způsob provádění finanční kontroly veřejných prostředků je v Česku odlišný od ostatních zemí Evropské unie.

Žádné komentáře

Napište komentář