Domů Aktuálně Vláda se shod...

Vláda se shodla na novele zákona o rozpočtovém určení daní

Snížit rozdíl příjmů mezi obcemi s nejnižším a nejvyšším příjmem na obyvatele na základě navýšení sdílených daní má návrh zákona z dílny ministerstva financí.

Výše sdílených daní obcí se posílí o 12 miliard korun ze státního rozpočtu, z čehož bude 1,5 miliardy korun přesunuto ze stávajícího příspěvku na školství. Celkový výnos ze sdílených daní se odhaduje na celkem 129,5 miliardy korun.

„Dosáhli jsme kompromisu, který je v zásadě přijatelný pro všechny politické strany, který je východiskem pro dlouhodobé plánování finančních zdrojů obcí, pro jejich rozvoj a investiční aktivitu,“ uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády ministr financí Miroslav Kalousek. „Je výsledkem dohody na koaliční úrovni,“ doplnil premiér Petr Nečas.

Zároveň se počítá se snížením podílu čtyř největších měst Prahy, Plzně, Ostravy a Brna na sdílených daních s tím, že i nadále bude zachován jejich vlastní přepočítací koeficient. Celkový pokles na příjmech ze sdílených daní bude oproti stávajícímu rozpočtovému určení v případě těchto čtyř měst dohromady 1,1 miliardy korun.

V případě Prahy to bude 650 milionů korun, Brno, Ostrava a Plzeň přijdou o 450 milionů. Pokles bude u těchto tří zmíněných měst procentuálně vyvážen ve vztahu k objemu jejich příjmů ze sdílených daní díky shodnému přepočítacímu koeficientu. Návrh nepočítá, že by stát těmto městům pokles kompenzoval.

Nová pravidla počítají mimo jiné také se zvýšením váhy kritéria prostého počtu obyvatel jako prvku, který přispěje ke snížení rozdílů v příjmech na obyvatele, a to z dosavadních tří procent na navrhovaných deset procent.

Na změnu metodiky přepočtu bude mít vliv i počet školáků

Nově bude v systému přerozdělování zohledněno i kritérium počtu dětí v mateřských školách a žáků základních škol, a to ve výši sedmi procent. Vláda proto uložila ministru školství Petru Fialovi návrh novely školského zákona, který by nabyl účinnosti společně se změnou rozpočtového určení daní. „Počet žáků se stává parametrem pro výpočet příjmů obce,“ vysvětlil ministr Miroslav Kalousek.

Do sdílených daní se tak má nově začlenit Příspěvek na školství v objemu 1,5 miliardy korun, který bude přesunut v rámci jednotlivých kapitol. Deficit veřejných financí ale prohlouben nebude.

Kalousek: Starostové musí sami rozhodovat o svých penězích

Ministr na tiskové konferenci také informoval, že se na základě návrhu přestanou obcím vyplácet až na absolutní výjimky dotace z národních zdrojů, ale stanou se součástí jejich příjmů. „Budou seškrtány dotační programy ze státního rozpočtu toho typu, kdy se dotuje rozpočet příslušné obce pro danou investiční akci,“ řekl po jednání vlády ministr financí. „Tyto dotace se stanou příjmovou základnou obcí, nechť starostové a obecní zastupitelstva rozhodují o svých penězích dle svého uvážení,“ prohlásil ministr Kalousek.