Domů Veřejná správa Vývoz přebytk...

Vývoz přebytků elektřiny má v budoucnu klesnout

0
Státní energetická koncepce

Bezpečná, cenově konkurenceschopná a udržitelná má být česká energetika v roce 2040. Alespoň podle aktualizace Státní energetické koncepce, kterou letos schválila koaliční vláda. 

„Státní energetická koncepce z roku 2004 byla již v mnohém překonána a nereflektovala množství událostí, které se v energetickém sektoru a v evropské ekonomice událo,“ prohlásil v této souvislosti ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Státní energetická koncepce předpokládá stagnující spotřebu energií, i když dochází ke zvyšování odběru zemního plynu, elektřiny i takzvaných ostatních paliv. Dál předpovídá, že ve struktuře primárních zdrojů poroste podíl obnovitelných zdrojů, jaderného paliva nebo například zemního plynu. Zároveň mají klesnout vyvážené přebytky elektřiny.

Vláda již také schválila Národní akční plán jaderné energetiky (NAP JE), který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem financí. Zmíněný plán počítá s výstavbou nových jaderných bloků v Dukovanech a v Temelíně. NAP JE navazuje na aktualizovanou Státní energetickou koncepci a popisuje možnosti dalšího rozvoje jaderné energetiky v České republice. Právě ta totiž bude hrát společně s obnovitelnými zdroji důležitou roli v budoucím energetickém mixu s klesajícím podílem fosilních paliv.

„Abychom byli schopni zajistit energetickou soběstačnost a bezpečnost naší země, je nezbytné zahájit přípravu výstavby jednoho jaderného bloku v lokalitě Dukovany a jednoho bloku v lokalitě Temelín, a to s možností rozšíření na dva bloky v obou lokalitách,“ uvedl ministr Mládek. Zejména z důvodu udržení kontinuity provozu v lokalitě Dukovany je z pohledu státu klíčová výstavba bloku v této lokalitě a jeho spuštění do roku 2037.

Ne zcela ideální, tvrdí podnikatelé i teplárníci

Hospodářská komora a Teplárenské sdružení tvrdí, že Aktualizace státní energetické koncepce „není zcela ideální“, ale jejich hodnocení vyznívá smířlivě. „Jde o variantu, která umožní podnikatelům i státu prostředky, kupříkladu do rekonstrukce a modernizace zařízení na výrobu a přenos energií, investovat účelně,“ řekl  Vladimír Dlouhý za Hospodářskou komoru. „V dnešní hektické a turbulentní době je důležité, že máme alespoň základní vodítko pro budoucí rozhodování a investice,“ dodal za teplárny bývalý premiér Mirek Topolánek.

Bývalý náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Pecina, který byl autorem Státní energetické koncepce z roku 2004, zdůrazňuje, že žádná koncepce přijatá vládou nemůže být nikdy ideální, protože musí alespoň částečně respektovat protichůdné zájmy.

Aktualizace ale podle něj vychází ze zdravých základů. „Nezříká se jádra a nezříká se prolomení těžebních limitů. To je určitě dobře. Ještě důležitější ale budou další, již praktické kroky vlády. Zrušení těžebních limitů bylo předpokládáno již koncepcí z roku 2004. Zatím k němu nedošlo. Nové bloky jaderných elektráren, které jsou pro nás do budoucna životně důležité, se ještě ani nezačaly připravovat,“ upozornil Pecina. Jediné co se skutečně podařilo splnit, byl podle Pecinových slov nekontrolovaný růst podpory obnovitelných zdrojů energie, zejména solárních elektráren.

Z exportéra ve chvilce importérem

Jaderná energetika má podle Peciny pro Česko zcela výjimečný význam. Lidé, kteří energetice nerozumí, si to mnohdy vůbec neuvědomují. Nebo možná neuvědomovali až do předminulého týdne, kdy výpadek Temelína ukázal, jak je tuzemsko na jaderné energii závislé. Z jednoho z největších exportérů v Evropě jsme se rázem stali dovozcem. Ano – i když to vypadá, že elektřinu z jádra vyvážíme, takže ji v podstatě nepotřebujeme.

„Pravda je taková, že ostatní zdroje by ani dohromady nedokázaly pokrýt naši spotřebu. Tak velká je kapacita našich jaderných elektráren. A to už nehovořím o tom, že cena elektřiny vyrobené z jádra je absolutně nejlevnější, ať již ji porovnáte s čímkoliv,“ konstatoval Pecina. Dodal, že další rozvoj skladovacích kapacit pro uchovávání elektřiny brzy ukáže jak výhodná a důležitá je elektřina z jádra pro celou Evropu. „Doufám, že naše země brzy prohlédne a začne urychleně připravovat další bloky, případně i zcela nové jaderné elektrárny na našem území. Bývalý náměstek ministra průmyslu a obchodu Pecina zdůraznil, že vhodných lokalit máme u nás dost.