Domů Ekonomika Zákazníkům mo...

Zákazníkům mobilních operátorů přinese změna zákona větší práva

Ministerstvo průmyslu a obchodu, které dočasně řídí předseda vlády Bohuslav Sobotka, předložilo na schůzi vlády návrh zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. Českým spotřebitelům přinese v jejich vztahu k mobilním operátorům výrazně větší práva a ochranu a posílí pozici Českého telekomunikačního úřadu v oblasti regulace. 

„Jsem velmi rád, že jsme udělali další úspěšný krok ve snaze zvýšit kvalitu poskytovaných mobilních služeb, včetně snížení ceny mobilních dat. Novela zákona o elektronických komunikacích zvýší pravomoci Českého telekomunikačního úřadu v oblasti udělování sankcí, zároveň novela výrazně posiluje práva spotřebitelů a zákazníků. Díky dohodě, kterou jsem dosáhl se všemi zástupci parlamentních stran, by se měla novela projednat v Poslanecké sněmovně s podstatným zkrácením lhůt. Je to důležité, protože čím dříve novela začne platit, tím dříve budou mít zákazníci lepší postavení a lepší služby,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Efektivnější standard

Cílem návrhu zákona je zajištění a implementace procesu přechodu na nový spektrálně efektivnější standard DVB-T2 jako klíčové části realizace Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání, schválené usnesením vlády v červenci loňského roku.

Strategie doporučuje zakotvit základní právní rámec přechodu na DVB-T2 do novely dotčených zákonů, který vymezí základní podmínky a principy procesu přechodu na DVB-T2 a udělí potřebné zákonné zmocnění pro vydání Technického plánu přechodu formou nařízení vlády. Obdobný postup byl aplikován při realizaci přechodu z analogového televizního vysílání na digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T.

Nad rámec technické povahy navrhovaného právního předpisu přináší návrh zákona významné posílení ochrany spotřebitele v oblasti elektronických komunikací a posílení postavení Českého telekomunikačního úřadu v oblasti regulace.

Přenositelnost telefonních čísel

Konkrétně jde především o novou úpravu v oblasti přenositelnosti telefonních čísel: Konkrétně se nově stanoví maximální délka výpovědní doby v případě přenesení čísla na 10 dnů. Povinnou součástí smlouvy bude muset být ujednání o rozsahu možných jednostranných změn smlouvy i o způsobu jejich oznámení účastníkovi, a to včetně oznámení možnosti odstoupení od smlouvy.

Novela rovněž přináší povinnost operátorům informovat účastníky o jejich právu odstoupit od smlouvy bez sankce v případě jednostranné změny smlouvy ze strany operátora. Nově upravuje i stanovení sankcí, které spočívá ve zvýšení maximální sazby, jež je stanovena fixní částkou a částkou z čistého obratu pachatele přestupku, přičemž se použije ve správním řízení hodnota vyšší.