Domů Vodohospodářství Zastupitelé p...

Zastupitelé podpořili vodohospodářské projekty obcí i opatření na zmírnění následků sucha v lesích

0

Rozdělení dotací z programu na podporu vodohospodářské infrastruktury schválili krajští zastupitelé. Z dotačního titulu 3, který je zacílen na pořízení projektové dokumentace k odkanalizování, čištění odpadních vod a rekonstrukci či intenzifikaci čistírny odpadních vod pro obce v povodí nad vodárenskými nádržemi, kraj podpoří obce Provodov, Hostětín a Držková. Celkově mezi ně rozdělí 1,785 milionu korun.

„Provodov dotaci využije na projekt rekonstrukce čistírny odpadních vod a kanalizace v obci, Hostětín na intenzifikaci čistírny odpadních vod a Držková na vydání společného povolení akce na odkanalizování obce,“ uvedla radní pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

Zastupitelé rovněž schválili poskytnutí dotací z programu na podporu zmírnění následků sucha v lesích. Na podporu nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta smrkového byla poskytnuta dotace celkem 55 žadatelům v souhrnné výši 3 316 400 korun, na podporu usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest byla dotace přiznána 23 žadatelům v celkové výši 5 287 500 korun a na vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků byla dotace přidělena 25 žadatelům v celkové výši 634 300 korun.