Domů Zdravotnictví Češi na vrcho...

Češi na vrcholu: Reprodukční medicína má světovou prestiž

0

Plodnost – zásadní téma všech civilizací napříč celou historií lidstva. Vždy byla velkým tématem. A stále je. V dnešní době se medicína vyvíjí obrovským tempem a o medicíně reprodukční to platí dvojnásobně. Dítě dnes může počít skoro zázrakem i spousta žen, která by se v minulosti musela naděje na miminko vzdát.

České reprodukční lékařství patří právem mezi světovou špičku. Důkazem je nejen vysoký počet specializovaných pracovišť, ale také množství zahraničních párů, které sem přání počít dítě přivádí. Prestiž a uznání v tomto oboru si čeští odborníci vybudovali zejména díky stabilně vysoké úrovni poskytované péče, úspěšnosti léčby i participaci na celosvětovém výzkumu. „Díky opakované účasti na mezinárodních výzkumech a studiích, můžeme využívat nové postupy a medikace a zároveň posouvat hranice dostupnosti finančně náročné léčby i českým párům zapojeným do studií,“ řekla Hana Višňová z kliniky IVF CUBE.

Další důkaz vysoké úrovně české vědy na tomto poli přišel v květnu. S pomocí techniky polarizační mikroskopie umí odborníci vyšetřit zralost vajíček předtím, než je uměle oplodní a zavedou do dělohy. Pokud ještě nejsou zralá, nechají je na misce i několik hodin zrát. „Některým pacientkám vajíčko nestačilo úplně dozrát, to ale před odběrem nelze poznat. Pokud dojde k umělému oplodnění takového vajíčka, je šance na úspěšné těhotenství značně snížená. To ukazují nejen starší publikované práce, ale i výsledky naší studie,“ vysvětlila vědkyně Zuzana Holubcová z brněnské reprodukční kliniky Reprofit.

Využitelnost embryí z plně zralých vajíček je více než trojnásobná proti těm, která jsou oplozena předčasně.

Unikátní metodu zkoumání zralosti vajíček otiskl prestižní mezinárodní odborný časopis Journal of Assisted Reproduction and Genetics. Je to vůbec poprvé, co česká reprodukční klinika publikovala výsledky aplikovaného výzkumu v takto prestižním médiu, a dokonce na titulní straně.

V reprodukční medicíně se zkrátka stále něco děje. A to nejen na poli vědeckém, ale také legislativním. Dynamicky rozvíjející se věda změnila podmínky poskytování péče v oboru reprodukční medicíny, ale ovlivnila i úhradu ze zdravotního pojištění. Došlo ke stanovení hranice věku ženy pro úhradu ze zdravotního pojištění, i věku pro podstoupení samotného umělého oplodnění či ke změně počtu hrazených cyklů, kdy byl navýšen počet hrazených cyklů z 3 na 4, u pacientek, kterým je v prvních dvou transferech přeneseno pouze 1 embryo. Doposud však chybí například legislativa pro náhradní mateřství, přestože tato metoda není dnes již tak okrajovou záležitostí.

Jaké jsou další trendy v této sféře? Budoucnost je preimplantační genetické testování. První bylo před devatenácti lety poprvé úspěšně provedeno v reprodukční klinice Repromeda. Dnes již často tvoří zcela standardní součást léčby páru, kterému se nedaří otěhotnět nebo donosit zdravé dítě. „Původní dogmata léčby se bourají a vítězí individuální přístup. Každý pár je jiný a má své specifické charakteristiky, proto se také budou použité léčebné metody různit. Centra reprodukční medicíny nabízejí stále nové a sofistikovanější postupy a asistovaná reprodukce dokáže každým rokem pomáhat více a více párům,“ uvedla ředitelka kliniky Repromeda Kateřina Veselá.

Roste nejen počet zájemkyň o asistovanou reprodukci, ale také jejich věk. V průběhu posledních dvou desetiletí výrazně vzrostl průměrný věk rodiček. Na počátku 90. let ženy rodily ještě před věkovou hranicí 25 let, nyní je už překročena hranice 30 let. U žen podstupujících IVF léčbu je průměrný věk ještě vyšší. Ten dosahoval v roce 2010 průměru 33,9 let, v roce 2013 34,8 let, v roce 2015 to bylo již 35,3 let a nakonec v roce 2016 byl průměrný věk ženy 35,6 let. U mužů je věk o cca 3 roky vyšší.

„Stále se zvyšuje průměrný věk žen i mužů přicházejících k léčbě, a tak reprodukční medicína kromě vhodné osvěty, jak přijít k léčbě včas, hledá stále nové možnosti, jak co nejoptimálněji postupovat i ve věkové kategorii nad 40 let,“ dodala Kateřina Veselá.

Autor: Michaela Římanová