Domů Zdravotnictví Interní kardi...

Interní kardiologická klinika FN Brno a LF MU má nového přednostu

0
Interní kardiologická klinika FN Brno a LF MU má od ledna 2019 nového přednostu. Stal se jím na základě výběrového řízení doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI. Interní kardiologická klinika FN Brno a LF MU patří k jedněm z největších v České republice. V roce 2017 prošlo jejími ambulancemi 49 242 pacientů a hospitalizováno bylo 4 413 pacientů. Klinika vyniká především komplexností svého zaměření, které se pohybuje od základní péče až po superspecializovanou akutní péči.  

Součástí kliniky je rovněž Pracoviště invazivní a intervenční kardiologie

Pracoviště invazivní a intervenční kardiologie pod vedením doc. MUDr. Petra Kaly, Ph.D., FESC, FSCAI, patří k největším centrům zaměřeným na diagnostiku a intervenční (katétrovou) léčbu srdečních onemocnění a zároveň představuje výzkumnou základnu v oblasti léčby pacientů s ischemickou chorobou srdeční a strukturálním postižením srdce. Jako mezinárodní edukační Centre of Excellence pro komplexní koronární intervence a koronární zobrazení organizuje pravidelná zahraniční školení a podílí se i na organizaci a programu prestižních evropských i severoamerických kongresů. V roce 2017 zde bylo provedeno celkem 1147 léčebných koronárních intervencí, z toho více než 600 výkonů bylo provedeno u pacientů s  akutním infarktem myokardu, 2 634 diagnostických vyšetření koronárních tepen (koronarografií) a téměř 100 strukturálních intervencí.Dlouhodobě se pracoviště zabývá konceptem tzv. funkční revaskularizace a využitím intrakoronárních zobrazovacích metod.