Domů Zdravotnictví Zdravotnický ...

Zdravotnický holding přivádí do nemocnic další personál z ciziny, tentokrát zdravotní sestry z Ukrajiny

0
Nejlepší nemocnice

Aktivita holdingu směrem k získávání nových zdravotnických pracovníků pro krajské nemocnice neustává. Kromě tradičních cest náborů, účasti na pracovních veletrzích či motivováním absolventů stipendii, hledají nemocnice pracovníky také v zahraničí. Začátkem října přijela do Čech další skupinka ukrajinských zdravotníků, kteří by chtěli pracovat v nemocnicích Královéhradeckého kraje. Tentokrát se jedná o zdravotní sestry. Ty nyní prochází intenzivním jazykovým kurzem češtiny, aby mohly následně po vyřízení potřebné administrativy nastoupit do krajských nemocnic.

Nedostatek kvalifikovaného zdravotnického personálu je celorepublikovým problémem a i krajským nemocnicím v Královéhradeckém kraji chybí na odděleních dlouhodobě několik desítek lékařů i zdravotních sester. Probíhá proto neustálý nábor, a to nejen v Česku, ale také v cizích zemích. ZH KHK a. s. již během posledních dvou let takto přizval ke spolupráci zhruba dvě desítky cizinců – především lékaře z Ukrajiny anebo fyzioterapeuty z Polska. Při náboru využil i tzv. projekt Ukrajina nabízený Ministerstvem zdravotnictví, který výrazně zjednodušoval a zkracoval proces vyřizování dokumentů potřebných pro příjezd a zaměstnání zdravotnických pracovníků. Ačkoliv nedávno ministerstvo projekt dočasně pozastavilo, provádí holding nábor i nadále, a to vlastními silami. Je totiž s nově získanými pracovníky velmi spokojen.

„Začátkem října přijela do Čech na naše pozvání skupina dalších zdravotníků. Jde o deset zdravotních sester z Ukrajiny. Jsou to dámy jak s dlouholetou praxí, tak i čerstvé absolventky, které se rozhodly pracovat v Čechách a v některé z našich nemocnic. Holding jim zajistil ubytování, stravu a hlavně intenzivní tříměsíční kurz češtiny, aby se co nejdříve naučily komunikovat s pacienty. Pomůžeme jim také s potřebnými povoleními, nostrifikací diplomu atd. Kurz probíhá v trutnovské nemocnici, nejsou to ale sestry jen pro ni. Po absolvování adaptačního procesu budou přiděleny do jednotlivých nemocnic dle potřeby,“ říká předseda představenstva ZH KHK a.s. a ředitel trutnovské nemocnice Ing. Miroslav Procházka Ph.D.

Po skončení kurzu se budoucí zaměstnanci vrátí na Ukrajinu, kde si zařídí pracovní vízum. Poté se vrátí a nastoupí do slíbené práce. Následně mají rok na složení tzv. aprobační zkoušky, která je nutným předpokladem výkonu této profese v ČR a skládá se z písemné, ústní i praktické části.

„Do budoucna je možné, že využijeme zájmu zdravotníků i z jiných zemí, jako např. z Běloruska či Moldávie, kde je naopak zdravotníků více, než pracovních míst. Neobáváme se toho, že by nebyli dostatečně odborně připraveni. Jejich znalosti a dovednosti se prověřují už v průběhu jazykových kurzů a při konzultacích s budoucím zaměstnavatelem. Následné aprobační zkoušky zatím všichni složili bezproblémově a v nemocnicích jsme s novými kolegy nadmíru spokojeni. Jsou velmi vstřícní k pacientům a pokorní ke své práci,“ dodává Ing. Procházka.

Zdravotnický holding vloni uspořádal dva jazykové kurzy pro zahraniční pracovníky, kterých se zúčastnilo deset lékařů, čtyři zdravotní sestry a dva fyzioterapeuti, a to nejen z Ukrajiny, ale i z Polska a Ruska. Aktuálně je v krajských nemocnicích zaměstnána zhruba stovka zahraničních lékařů, z toho je většina Slováků, z Ukrajiny jich pochází asi třicet a další jsou jednotlivci z jiných evropských, či mimoevropských zemí, přičemž někteří zde pracují již dlouhá léta.

 „Naší prioritou je zajistit do nemocnic dostatečný počet kvalitních pracovníků a zajistit tak hladký chod jednotlivých oddělení. Bohužel situace je v Čechách nelehká, volných zdravotníků je zde velmi málo. Nemocnice se nyní na podzim účastní různých pracovních veletrhů, ale to nestačí. Poohlížíme se proto i v zahraničí po těch, kteří chtějí pracovat mimo svou zemi. Dále motivujeme čerstvé absolventy našich lékařských fakult. Královéhradecký kraj nabízí stipendia pro mediky, díky kterým jsme získali již několik desítek mladých lékařů. Příští rok chceme vypsat také stipendia pro střední a vyšší odborné školy v oboru zdravotní sestra,“ uzavírá způsob náborů zdravotnického personálu náměstek pro oblast zdravotnictví Ing. Aleš Cabicar.