0
Pár dnů před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko a Českého svazu ochránců přírody bezmála 3 000 nahlášených akcí, což je téměř ...

0
V pondělí 1. dubna odstartuje v krajích třetí a poslední vlna kotlíkových dotací. Jako první vyhlašuje výzvu pro občany Karlovarský kraj, který začne přijímat žádosti 11. června. Ještě dříve stihne sp...

0
Od podzimu bude město rozděleno pouze na tři zóny. Regulace bude platit jen v pracovní dny a na většině území jen v noci. Dělení na rezidenty a abonenty zůstává. Předplatné na parkování si budou moci ...

0
V době, kdy si připomínáme v rámci Světového dne vody její význam, probíhá řada úklidů vodních toků a jejich okolí. Celorepublikovou ´klidovou akci s názvem „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ koordinuje Če...

0
Jak proměnit část nevyužívaného areálu brněnských tepláren a přilehlého okolí na chytrou městskou čtvrť? S tím si museli poradit účastníci mezinárodní ideové soutěže Špitálka. Jako vítězný návrh vy...

0
Zajímá vás, co se v Brně změní v souvislosti s výsledky architektonických soutěží? Co pro stejná místa navrhovali různí architekti? Téměř tisíc návštěvníků už zná odpovědi na tyto a další otázky spoje...

0
Prodej státních dluhopisů pro občany, vydaných k výročí sto let republiky, odstartoval 3. 12. 2018. Další upisovací období začíná právě dnes. Ministerstvo financí připravilo několik novinek. Dva ty...

0
Brno, 14. března 2019 – Aktuální stav dopravní infrastruktury v Jihomoravském kraji, zavádění chytrých a alternativních technologií v dopravě či bezpečnost na železničních přejezdech a silničních přec...
brownfields

0
Ministerstvo pro místní rozvoj vyzývá stavební úřady k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z nového pilotního programu s názvem Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů pro rok 2019. Díky no...

0
Brno rozšíří síť tramvajových tras. Město získalo na základě žádosti Dopravního podniku města Brna dotaci na stavbu tramvajové trati, která má propojit městské části Starý Lískovec a Bohunice. Z opera...