0
Svěží zelený trávník v anglickém střihu. Pro mnohé ztělesnění představy o dobré péči o zeleň. Jenže v posledních letech se krátce sečené plochy v létě mění spíše v seschlou poušť. Naopak dlouhá tráva ...
elektronická evidence tržeb

0
Ministerstvo práce a sociálních věcí dokončuje přípravu změn v oblasti sociálních služeb. Novela zákona o sociálních službách se dotkne mimo jiné problematiky financování celého systému, který bylo v ...

0
Kousek přírody ve městě, v parném létě také příjemné osvěžení. Zeleň patří v moderních sídlech k jejich neodmyslitelným částem. Radnice většiny z nich se proto snaží řešit její rozvoj a údržbu koncep...

0
V současné době se celkový převis poptávky v jednotlivých krajích ČR na výměnu kotlů v domácnostech odhaduje na přibližně 1,5 mld. korun. MŽP je díky aktualizaci programu Nová zelená úsporám připraven...

0
Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlašuje další výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopra...

0
"S ohledem na dlouhou přípravu a potřebu vedení Kraje Vysočina mít připraveny dopravní projekty realizovatelné do budoucnosti, přistoupil Kraj Vysočina k zadání prvních vyhledávacích studií pro obchva...

0
Loňský rok ukázal, že i Brno se musí mít, co se zdrojů pitné vody týče, na pozoru. Přehrada Vír téměř vyschla a podzemní zdroj v Březové nad Svitavou nestačil. Podle vedení města je tedy potřebné nají...
MS2014+

0
Ministerstvo pro místní rozvoj hostilo zasedání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada ESIF) složené z ministrů a dalších partnerů. Mimo přípravy programového období 2021-2027 a souča...

0
Deficit srážek na území Kraje Vysočina od roku 2015 do června letošního roku přesáhl 400 mm, tj. v krajině chybí téměř 3/4 ročních srážek, současně v každém roce byla průměrná teplota vyšší, než je dl...

0
Stará tkalcovna je součástí festivalu Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou již pátým rokem. Prázdný prostor obrovské a nádherné tovární haly bude opět po dobu festivalu naplněna novými výtvarnými o...