AktuálněEKONOMIKA

Rozhovor: Jak Covid zasáhl české lázeňství

Lázně byly během prvního roku covidové krize takovým otloukánkem. Nucené uzavření znamenalo obrovské ztráty. Jak se se situací vypořádaly Lázně Luhačovice? V rozhovoru Moravského hospodářství odpovídá jejich generální ředitel Ing. Jiří Dědek.

Můžete z Vašeho pohledu zrekapitulovat poslední „covidové“ roky? Co přinesly Lázním Luhačovice?

První covidový rok 2020 byl pro nás nejprve šok, prudce klesala návštěvnost, měli jsme velké výpadky příjmů a lázně byly dokonce několik týdnů uzavřené. S tím byly spojené obavy z neznámého a nejistota. Programy státní podpory se teprve postupně začaly rozbíhat. Po krátkém letním oživení přišla další vlna a řada restrikcí, které se odrážely v provozu lázní.

Na počátku roku 2021 naše lázně našly přirozenou roli v boji s pandemií. Staly se místem následné rehabilitace a léčby postcovidových pacientů a později k nám začali přijíždět vyčerpaní zdravotníci na rekondiční pobyty.

V obou letech jsme pocítili úbytek dětských pacientů, kteří se v Luhačovicích léčí s onemocněními dýchacích cest, a měli jsme také výrazný pokles u zahraničních hostů. Na druhou stranu se zvýšil zájem Čechů o zdraví a prevenci. Noví hosté začali využívat lázně jako ideální místo pro trávení tuzemské dovolené. Luhačovice se pro mnohé staly výchozím bodem pro objevování krás našeho kraje. Je to v současné době nejviditelnější trend.

A rok 2021?

V době lockdownů tj. v zimě a na jaře 2021 byla obsazenost výrazně nižší než v předcházejících letech vzhledem k vládním omezením, kdy bylo možné téměř výhradně poskytovat lázeňskou léčbu hrazenou zdravotními pojišťovnami. Naše hotely a penziony jsme měli zaplněné jen z 20 až 30 %.  

Po uvolnění opatření se situace zlepšila. Obsazenost kapacit v letním období byla vysoká a dosahovala přes 80 %, což odpovídalo úrovni roku 2020 i předcházejícím letům před covidem. V roce 2021 se u nás léčilo více než dva tisíce pacientů po prodělaném onemocnění covid-19 přes zdravotní pojišťovny a další stovky hostů přijely na speciální samoplátecký pobyt.

S jakými dalšími překážkami jste se museli potýkat?

Naše společnost podobně jako většina podnikatelů i letos pociťovala nedostatek pracovních sil. Poskytnutí kvalitní služby není jen o vybavenosti hotelu či léčebného zařízení, ale záleží především na kvalifikovaných kolezích. V loňském roce bylo udržení a získávání nových kolegů složité. Investovali jsme proto více prostředků do mezd, do zlepšování pracovních podmínek, ale také do nabídky stálého i přechodného ubytování zaměstnanců či do dalších benefitů.

Využili jste nižší obsazenost kupříkladu pro rekonstrukce či nějaké inovace?

Naše investiční plány jsme museli zásadně revidovat. Přesto jsme se v lednu 2021 rozhodli zahájit obnovu nejcennějších Jurkovičových objektů v Luhačovicích Vodoléčebného ústavu a Říčních aslunečních lázní. Vzniká zde muzeum Leoše Janáčka a Dušana Jurkoviče, do kterého by první návštěvníci mohli vstoupit v polovině roku 2023.

Je pravda, že jsme museli velmi pečlivě zvažovat, zda se za stávající situace do rekonstrukce pustíme. Opatření spojená s pandemií samotnou realizaci ohrožovala a stavbu zdržela. Rozhodující byl především špatný technický stav objektů spolu s rizikem ztráty dotace. Do stavby jsme se pustili v kritickém čase finanční nejistoty, ale věříme, že v době největší finanční zátěže už bude situace více stabilizovaná. Hlavním cílem je záchrana výjimečného architektonického díla Dušana Jurkoviče. Naše lázeňské město tak získá muzejní expozici, která bude sloužit jako unikátní doklad lázeňství a kulturní atmosféry počátku 20. století.

Chtěl bych také připomenout, že jsme v hotelu Jurkovičův dům vybudovali zážitkové uhličité koupele pro dva v původních zlatých vanách z počátku minulého století.

Jaké jsou Vaše zkušenosti s programem Covid lázně?

I když byl o program Covid lázně velký zájem u našich hostů, mohli jsme jej vzhledem k nastaveným podmínkám využít jen částečně. Slevové vouchery v hodnotě 4000 Kč byly součástí limitované veřejné podpory pro lázeňské subjekty. Úhrn všech takových pomocí, tj. hodnoty přijatých voucherů, ostatních dotací a kompenzací nesměl překročit stanovený limit.Ten bohužel nebyl stanoven na jednotlivé lázně, ale na majetkově propojený podnik, tedy na v tu dobu existující skupinu Lázně Luhačovice, a.s. a Jáchymov. Vouchery proto pomohly obsadit tehdejšímu holdingu jen okolo tří procent kapacity. Konkrétně v Lázních Luhačovice, a.s. to bylo 578 státních voucherů v roce 2020 a v roce 2021 již nemohl být přijat žádný.

Letošní nové vouchery v hodnotě 2000 Kč již bude plně hradit naše společnost.Nejedná se tedy o vouchery státní. Chtěli bychom je využít na zvýšení poptávky v prvním čtvrtletí, kdy je obecně nízká obsazenost. V naší společnosti nabídneme několik stovek voucherů na týdenní pobyty v hotelu Jestřabí od Regenerace po covidu-19 přes Tradiční lázeňskou kúru až po Pobyt pro seniory. Těší nás, že naši hosté o tyto cenově výhodné pobyty mají zájem.

Covid dal lázním na frak

Nejprve byly lázně kvůli protiepidemickým opatřením, resp. jako domnělý zdroj rizika pro své seniorské pacienty uzavírány. Pak epidemiologové vymýšleli pro Ministerstvo zdravotnictví nejrozmanitější scénáře, co s lázněmi. Kupříkladu držet si je jako rezervu pro covidové pacienty, když už nebudou nemocnice stačit. Nebylo to správné rozhodnutí, protože lázním chybí potřebné vybavení, ale bohužel kvůli tomu Ministerstvo zdravotnictví lázně drželo stále neobsazené. Následně se zase začalo vymýšlet, že by se v lázních drželi ohrožení senioři, aby byli izolovaní a chránění. A když nastalo období, kdy byly nemocnice nejvíce zatížené, ve hře byla varianta, že by v lázních bydleli nemocniční pracovníci, aby se nepotkávali s rodinnými příslušníky. Po všech těchto peripetiích a experimentech, konečně přišel přelom roku 2020 a 2021, kdy nastala potřeba, doléčovat pacienty po covidu. V tuto chvíli lázně konečně našly správné uplatnění v krizi a v boji s covidem, které jim náleželo.

(fuk)