AKCENezařazené

Anketa: Jak to vidí nemocnice

Obrovské pracovní nasazení, všudypřítomný stres a riziko nákazy nemocí Covid-19. Tak by se daly charakterizovat poslední měsíce lékařů, sester a dalšího zdravotnického personálu. Vedení českých nemocnic jsme proto položili dvě otázky – první samozřejmě související s aktuálním stavem. Druhou z jiného soudku – snad pozitivnější v tom pravém slova smyslu.

 1. Koronavirus – jak se aktuálně vypořádáváte s touto zatěžkávací zkouškou?
 2. Jaké máte plány pro nadcházející rok?

Ing. Petra Petlachová, vedoucí Oddělení komunikace, Fakultní nemocnice Ostrava

 1. Koronavirus omezil nás všechny, zdravotníky nevyjímaje. Mnoho lékařů včetně středního a nižšího zdravotnického personálu muselo na čas opustit svůj obor a přejít pomáhat na oddělení, kde byli přiváženi a hospitalizováni infekční pacienti. Naši zaměstnanci ale ukázali, že dokáží táhnout za jeden provaz. Zdravotníci se ochotně učili některé pro ně nové postupy. Hlavně díky tomuto přístupu se zatím podařilo situaci v naší fakultní nemocnici zvládat bez větších kolizí. Aktuálně je situace relativně příznivá. Po opravdu náročném startu roku, kdy se počty hospitalizovaných s nemocí Covid-19 vyšplhaly ke dvěma stovkám, se teď pohybujeme kolem 70-80 hospitalizovaných pacientů. Zhruba 20 z nich ale potřebuje intenzivní péči, která trvá v mnoha případech i několik týdnů. Naštěstí se však díky proočkování zdravotníků zastavil nárůst počtu Covid pozitivních zaměstnanců, který logicky způsoboval provozní komplikace.   
 2. Na začátku roku jsme uvedli do provozu nový CT skener, který výrazně urychluje dobu vyšetření. V tomto týdnu uvedeme do provozu v prostorách Ústavu laboratorní medicíny plně automatickou linku na zpracování laboratorních vzorků, která jich za 24 hodin dokáže zanalyzovat až 14 400 a je bez nadsázky nejmodernější v Evropě. Na podzim dále skončí generální rekonstrukce zázemí lékárny. Úspěšně také pokračuje stavba nového pavilonu pro psychiatrickou péči, který bude určitě patřit k tomu nejlepšímu, co může česká psychiatrie pacientům nabídnout. A snad se podaří vybudovat i nové prostory pro lékařskou knihovnu, které aktuálně slouží jako odběrové místo pro antigenní testování. Investičních plánů máme pro letošek opravdu hodně. Hlavně věříme, že se nám postupně podaří plně obnovit nemocniční provoz tak, abychom mohli rozvíjet naši odbornou, ale také vzdělávací činnost.

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., ředitel, Fakultní nemocnice Brno

 1. Na personálu je již únava znát, velmi náročný je režim, který se u covidových pacientů musí dodržovat. Ale také pozorujeme, že epidemie mnoho zdravotníků na odděleních semkla, vzájemně si vypomáhají a podporují se. Je u nich znát, že se dokáží poprat s tlakem a jdou do toho s velkým úsilím. Určitě by jim pomohlo, kdyby se nevedlo takové množství spekulací ohledně pandemie.  V nemocnici se spíše snažím spoléhat na lidi, kteří mají jasnou klinickou odbornost a zkušenost než na mediálně aktivní teoretiky.
 2. Plánujeme nové ambulance pro onkologické pacienty a spánkovou laboratoř. Jakmile se ale zdravotníkům rozvolní ruce, jistě se pustí i do dalšího rozvoje naší nemocnice. 

Mgr. Monika Zachrlová, tisková mluvčí, Nemocnice Jihlava

 1. Situace u nás aktuálně není úplně dramatická, máme přibližně polovinu pacientů Covid oproti nejvyššímu počtu na podzim. Nejvíce by nám pomohlo, kdyby Covid byl už pryč.
 2. Ano, přestože žijeme poslední rok pandemií, i u nás se dějí jiné věci. Aktuálně probíhá rekonstrukce našeho celého stravovacího provozu, dokončena by měla být za rok.

Mgr. Adam Fritscher, tiskový mluvčí, Fakultní nemocnice Olomouc

 1. Nemoc nám ukázala, že jsme v podmínkách českého zdravotnictví schopni reagovat na rychle se měnící situaci. Pozitivem je promíchání zdravotnických kolektivů a vzájemné předávání zkušeností a dovedností. Negativem je odklad plánované péče a neposkytnutí mnoha preventivních a diagnostických výkonů, což nás do budoucna může doběhnout. Zaměstnanci jsou samozřejmě po roce enormního nasazení do značné míry vyčerpáni, nicméně prokázali velkou flexibilitu a ochotu pracovat v jiných provozech a rytmech, za což jim patří velký dík. Nad rámec svých běžných povinností zajistili chod odběrového místa, testování na Covid-19, nových lůžkových covidových oddělení a očkovacího centra. Nejvíce by nyní nemocnici pomohlo snížení zátěže spojené s počtem covidových pacientů.
 2. Z čerstvě realizovaných investic lze zmínit otevření třetího vjezdu do areálu nemocnice a nová parkovací místa pro veřejnost i zaměstnance. Na tento rok plánujeme obměnu tří lineárních urychlovačů a projektovou přípravu velkých akcí do budoucna. Zrealizována bude rovněž kompletní rekonstrukce JIP na Dětské klinice.

Bc. Egon Havrlant, tiskový mluvčí, Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

 1. Pandemie koronaviru zásadním způsobem ovlivnila činnost Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně (KNTB). Do značné míry omezila operativu a výkon běžných zákroků. Na druhou stranu prokázala, že nemocnice je schopná se vyrovnat i s takto zásadní událostí. Pro tzv. covidové pacienty dokázala zlínská nemocnice vytvořit kapacitu až 250 lůžek, soustředěny byly do osmi standartních covidových stanic a čtyř s intenzívními lůžky. Všechny stanice se během podzimního vrcholu pandemie na začátku listopadu prakticky zaplnily a zaplněnosti se blížily i po Novém roce. Protože aktuálně region zažívá pokles počtu pacientů s tímto onemocněním, dvě z těchto stanic byly vráceny do běžného režimu, s tím, že v případě potřeby je možné je opět transformovat pro příjem a léčbu covidových pacientů. Personál nemocnice čelí pandemii s maximálním nasazením. Přestože v určitých fázích vypadlo z pracovního procesu až 250 zdravotníků, KNTB se dokázala zhostit všech požadovaných úkolů a nadále poskytovala pacientům vysoce kvalifikovanou péči. V KNTB probíhá o 4 ledna 2021 očkování zdravotníků, nyní se druhým týdnem očkují druhé dávky. Pokračuje také testování veřejnosti v odběrovém stanu, a to jak formou antigenních testů, tak odběrů na testování pomocí PCR. Nemocnicím by dle našeho názoru nejvíce pomohlo urychlení očkování veřejnosti, a zajištění plynulých dodávek očkovacích látek.
 2. KNTB bude mít od konce měsíce února nové představenstvo, které nyní konkretizuje své plány. Důležitým předpokladem pro rozvoj je, že zlínská nemocnice v uplynulých čtyřech letech hospodařila vždy kladně a zbavila se tak kumulované ekonomické ztráty z předchozích let. Do dalšího období tak vstupuje jako ekonomicky zdravá nemocnice.

(red)