AktuálněKRAJE

Bohumil Hlaváček byl profesionál a slušný člověk

Poslední listopadový den jsem dostal od kolegů ze Syndikátu novinářů přesmutnou zprávu. Dlouholetý redaktor České tiskové kanceláře v Brně, Bohumil Hlaváček, se kterým jsem velkou část svého života spolupracoval a přátelil se, odešel ve svých 86 letech z tohoto světa.

Novinář, právník a člověk všestranných zájmů, pocházel z Jičínska v severních Čechách. Naoko jsme spolu občas vedli spory o moravské otázce, protože Bohoušek se přes svůj původ vždy výrazně hlásil k Moravě. Potvrzuje to i jeho zájem o moravský folklor. Spolupracoval s jihomoravskými folklorními soubory, například s Valašským krúžkem, Slováckým krúžkem či Strážnickou cimbálovou muzikou. V letech 2008 až 2013 byl členem redakční rady časopisu Folklor, který vydávalo Folklorní sdružení České republiky.

S Bohumilem Hlaváčkem nás především pojila novinařina. Potkávali jsme se běžně nejen na tiskovkách nebo jiných akcích, ale čtyři roky také každodenně ve stejné budově v brněnské Solniční ulici, kde sídlila redakce ČTK. V témže patře byly díky kolegovi Hlaváčkovi rovněž kanceláře deníku Telegraf, kde jsem do roku 1996 pracoval. Kolega Hlaváček nám totiž ochotně uvolnil dvě místnosti brněnské pobočky České tiskové agentury, kterou v té době vedl. Byla to od něj nedocenitelná pomoc, neboť nám umožnil působit v centru města, a to je pro žurnalisty velmi důležité. Navíc kolegiální spolupráce se mohla každodenním setkáváním snadno rozvíjet.

Jak napsal Jaroslav Bobek jménem jihomoravských novinářů v Brnožurnálu v souvislosti s odchodem respektovaného žurnalisty – „v novinářských řadách je jméno Bohumila Hlaváčka synonymem profesionality, spolehlivosti, přesnosti, kolegiality a elánu.“ S bývalým redakčním kolegou z Telegrafu Lubošem Koláčkem jsme se pak jednoznačně shodli, že Bohumil Hlaváček byl skutečně „pan novinář“, profesionál ve svém oboru, což potvrzuje kromě jiného i skutečnost, že se stal držitelem řady ocenění, včetně Ceny města Brna 2007 za žurnalistiku a publicistiku. A především to byl také mimořádně slušný člověk. I z tohoto důvodu budu na Bohouška, jak jsem ho oslovoval, vždy v dobrém vzpomínat.

Autor: Kristián Chalupa