MĚSTA

Bohumín chystá inovaci v odpadovém hospodářství

Všem domkařům od příštího roku město Bohumín umožní zvolit si, jak velký objem popelnice chtějí využívat a navíc jim nádobu i zdarma dodá. Změny se dotknou také obyvatel v městské zástavbě. Přibudou v ní kontejnery s horním výsypem pro snadnější třídění odpadu. Kdo bude zodpovědně separovat, bude tím zároveň šetřit.

V Bohumíně lidé platí za svoz odpadu podle velikosti nádoby a četnosti vyvážení. Většině domkařů však stojí před domem největší typ popelnice bez ohledu na to, jestli jsou sami, žijí ve dvou nebo mají početnou rodinu. To by se od nového roku mělo změnit. Stanovíme minimum 55 litrů na osobu a měsíc. Pro občany, kteří žijí sami, bude nejvýhodnější objednat si popelnici o objemu 60 litrůs odvozemjednou za měsíc, dvě osoby si objednají stejně velkou nádobu, ale svoz dvakrát měsíčně. Pro tři osoby v domácnosti bude výhodná varianta 80litrové popelnice se svozem dvakrát měsíčně a pro čtyřčlennou rodinu se nic nezmění, tam zůstane zachována 110litrová nádoba,“ přiblížil plánované novinky místostarosta Bohumína Lumír Macura s tím, že početnější domácnosti, například ty vícegenerační, si budou muset objednat a zaplatit svoz za dvě nádoby. Všechny typy nádob dodá město domkařům bezplatně.

Aby město motivovalo domkaře k ještě lepší separaci odpadu, nabídne jim možnost si objednat popelnice na plasty a papír přímo k domu. „Pokud o to bude mezi lidmi zájem a tuto službu zavedeme, tak bychom plasty od rodinných domů vyváželi jednou za měsíc a papír jednou za dva měsíce. Tato služba by byla zcela zdarma. Stejně tak plánujeme zrušit poplatek za svoz bioodpadu a přidat navíc jeden zimní svoz kvůli rostlinným zbytkům z kuchyně,“ uvedl místostarosta. Město tak chce kompenzovat svým obyvatelům zavedení místního poplatku za svoz komunálního odpadu, který je nově ze zákona povinný.

Kvůli novele odpadového zákona z ledna letošního roku zdražil svoz odpadu v řadě měst už letos. My se tomuto kroku bohužel také nevyhneme. Města totiž platí více za uložení odpadu na skládku, cena za tunu stoupla z 500 na 800 korun. Do roku 2030, kdy by mělo ukládání na skládky definitivně skončit, se pak má tato částka vyšplhat až na 1 850 korun. Proto musíme obecní systém nastavit tak, aby byl motivační z pohledu občana a dlouhodobě ekonomicky udržitelný z pohledu města. Zpracování směsného odpadu jinými způsoby než skládkováním bude výrazně dražší,“ vysvětlil s tím, že nejdůležitějším úkolem je přimět obyvatele zodpovědně třídit a snižovat produkované množství směsného odpadu.

Nejvíce vázne separace odpadu na sídlištích, kde funguje kolektivní zodpovědnost a anonymita. „Objem vyvážených nádob na směsný odpad je tu asi dva a půl krát větší než u domkařů. Komunity, které se rozhodnou více třídit, budou moci požádat o snížení četnosti svozů směsného odpadu, aby méně platily. Popřípadě mohou vyměnit kontejnery o objemu 1100 litrů za 660litrové nádoby. Musí ovšem zvýšit úroveň třídění a vchody, které využívají společné sběrné hnízdo, by se měly na případném snížení objemu nádob dohodnout. Budou také moci požádat, aby do svého vnitrobloku dostaly další nádoby na papír, plasty či rostlinný odpad s horním výsypem, aby byla separace snazší,“ plánuje Macura.

Poplatek bude od příštího roku shodný jak pro domkaře, tak pro osoby žijící v bytě, a to 1 koruna za 1 litr objednaného svozu nádoby na směsný odpad a měsíc. Mottem nové kampaně, která má obyvatele Bohumína o změnách informovat, je slogan »Ušetříš, když vytřídíš.«. S přijetím obecně závazných vyhlášek, které nastaví obecní systém odpadového hospodářství a stanoví místní poplatek za komunální odpad v Bohumíně, se počítá v červnu letošního roku. Následně město osloví majitele rodinných a bytových domů, družstva a společenství vlastníků prostřednictvím dotazníku, aby mohlo systém doladit, nakoupit nové popelnice a kontejnery, a především vyhodnotit finanční dopady.

(red)