AktuálněMĚSTA

Brno 2020: Nové tramvajové tratě, dostavba kanalizace a snad i Žabovřeská

Brno čeká v tomto roce řada významných projektů z hlediska dopravní a technické infrastruktury. O jaké projekty konkrétně jde a jsou pro město prioritní? A které z nich nejvíce omezí dopravu? Na otázky Moravského hospodářství odpovídala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Jaké projekty letos Brno tedy čekají? Které budou nejnákladnější?

Jedná se například o prodloužení tramvajové tratě do bohunického kampusu, který by měl vyjít na asi 1,4 miliardy korun bez DPH. Projekt je důležitý, protože přinese úlevu přetíženým trolejbusovým a autobusovým linkám, které kapacitně nestačí množství lidí, kteří cestují do Fakultní nemocnice, univerzitního kampusu nebo do nákupního centra. Z dalších je možné jmenovat stavbu druhé etapy Velkého městského okruhu Žabovřeská za asi 1,85 miliardy nebo VMO Tomkovo náměstí, Rokytova za 2,18 miliardy, dostavba kanalizace v pěti městských částech za více než miliardu, projekt Tramvaj Plotní za 1,2 miliardy korun a řada dalších. Všechny zmíněné projekty jsou důležité a mají v rámci městské infrastruktury značný význam.

Které z nich nejvíce omezí dopravu? Na co by se měli řidiči připravit? A kde najdou aktuální informace?

Pokračující projekt Tramvaj Plotní s sebou i letos ponese uzavírku Plotní a dílčí omezení v přilehlé ulici Zvonařka. Zavřená zůstávají ulice Lužánecká a Bohunická, kde pokračují rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Změna organizace dopravy, ale zachovaný průjezd bude u projektu VMO Žabovřeská. Řidičů se pravděpodobně nejvíce dotkne uzavírka Merhautovy, která je rozdělená do více etap, z nichž první už začala. Uzavřená bude okružní křižovatka Charbulova. Ve většině případů ale řidiče nečekají kompletní uzavírky, spíše dopravní omezení, jako je například zúžení jízdních pruhů. Aktuální informace o dopravních omezeních a uzavírkách naleznou lidé na webu www.kopemeabrno.cz.

Když už budou probíhat stavební práce, jak plánujete koordinaci s dalšími? Výměna osvětlení, nové chodníky?

Snažíme se, aby maximum prací fungovalo ve vzájemné koordinaci. To se nám daří například na Solniční a Opletalově, Besední a Veselé nebo Poříčí a Polní. Ve všech uvedených případech navazují práce Brněnských vodáren a kanalizací a Tepláren Brno. V případě Bohunické zase spolupracují Brněnské vodárny a kanalizace s Technickými sítěmi Brno, které zajišťují výměnu veřejného osvětlení. U většiny projektů je nastavená i spolupráce s Brněnskými komunikacemi, které často zajišťují opravu či obnovu povrchů chodníků a silnic. Naším cílem je, aby se různé činnosti v jednom místě prováděly v logické posloupnosti. Nechceme, aby se opravená ulice po dvou letech znovu rozkopala, protože další subjekt potřebuje provádět rekonstrukci. V současné době jsme se také přizpůsobili aktuální situaci s koronavirem. Do odvolání jsme například pozastavili práce na zateplení některých domovů pro seniory nebo jiných objektů. Naopak vzhledem k uzavření veřejných škol jsme upřednostnili rekonstrukční práce na základních školách. Nově zahajujeme třeba rekonstrukci školy na ulici Sokolova v Horních Heršpicích.

Žabovřeská – jaký bude nyní postup ohledně zrušení zakázky antimonopolním úřadem?

Podali jsme společně s Ředitelstvím silnic a dálnic rozklad proti rozhodnutí zmíněného úřadu. Momentálně čekáme, jak se k tomu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže postaví. Stále ale věříme, že vezme naše argumenty v potaz a stavba nebude výrazně zpožděná. Další postup je v tuto chvíli předčasné předjímat.

V jaké fázi je příprava VMO Tomkova náměstí? Jak to vypadá s dokončením Plotní?

Na přeložce tramvajové trati do Plotní se usilovně pracuje. Předpokládáme, že termín dokončení by mohl být rok 2021. V letošním roce bude dokončen tramvajový spodek i svršek a trolejové vedení. U VMO Tomkovo náměstí předpokládáme začátek stavby v letošním roce. Hotovo by mělo být v prosinci 2023.

Co se týká zmíněného dobudování kanalizace – co ji dlouhá léta brzdilo?

Jedná se o náročný projekt, který bylo třeba dobře připravit. Náročná a dlouhá byla také jednání s evropskou agenturou JASPERS. Vybudujeme přibližně 17 km splaškové a 12 km dešťové kanalizace. Součástí projektu jsou i přeložky dalších inženýrských sítí a obnova povrchů ve všech ulicích, které budou dostavbou kanalizace dotčeny. Dostavba se dotkne pěti městských částí – Líšně, Obřan a Maloměřic, Bosonoh, Brna-jihu a Tuřan.  

Jaký další projekt je pro Vás tento rok klíčový, který byste chtěla vyzdvihnout?

Stále usilovně pracujeme na přípravách stavby multifunkční haly v areálu brněnského výstaviště. Letos se chystáme také dokončit první etapu prací na VMO Žabovřeská. Důležité jsou i opravy tramvajových kolejí, které zajišťuje Dopravní podnik města Brna. Zejména koleje na Veveří je důležité stihnout rekonstruovat dříve, než přes ně pustíme náhradní tramvajovou dopravu za linku číslo 1, kterou čeká dlouhodobá výluka v souvislosti s ražbou tunelu na Žabovřeské.

Dále bych vyzdvihla Program SUWAC. Ten si klade za cíl zejména trvale udržitelné hospodaření s vodou v povodí řeky Dyje, v regionu s napjatou klimatologickou a hydrologickou vodní bilancí, v místě s výrazně se měnícími klimatickými podmínkami. Zapojujeme se například prostřednictvím dotačních programů Zeleň střechám nebo Nachytej dešťovku. Ty mají pomoci zlepšit klima ve městě. Průběžně také instalujeme chytré vodoměry, průměrně až 8 500 kusů ročně – celkem by mělo být osazeno 43 000 odběrných míst. Tato zařízení pomáhají s významnými úsporami vody, protože jsou schopna až několikrát denně zaznamenat a přenést informace o spotřebě, z čehož je možné detekovat především úniky při poruchách na vnitřních rozvodech zákazníků. Dva velké objekty, Centrální objekt magistrátních služeb a multifunkční hala, budou za využití zkušeností špičkových odborníků navrženy s maximální šetrností k životnímu prostředí a úsporností při spotřebě vody.

Autor: Kamila Fuchsová