AktuálněMĚSTA

Brno: Koncepci sociální politiky města Brna připraví Masarykova univerzita

K realizaci veřejné zakázky Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030 vybrali radní nabídku Masarykovy univerzity za 560 636 korun včetně DPH.

Cílem Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030 je vytyčení strategických cílů sociální politiky, sociální pomoci a sociálních služeb. Koncepce sjednotí všechny dokumenty v oblasti sociální péče. Jde například o Komunitní plány sociálních služeb, Strategický plán sociálního začleňování nebo Koncepce prevence kriminality a Zprávy o sociální péči.

„Jedním z výstupů dokumentu bude zmapování současné situace sociální péče, kapacity sociálních služeb, sociální práce a finančních a personálních zdrojů. Na základě těchto údajů vznikne aktuální analýza slabých a silných stránek sociální politiky a jejích rizik,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Při vytváření koncepce bude realizační tým Katedry sociální politiky a sociální práce FSS MU zpracovávat nejen samotný dokument, ale bude i koordinátorem a moderátorem setkávání různých aktérů (např. Úřad práce ČR) z oblasti sociální péče v Brně, s nimiž bude konzultovat svá teoretická východiska i návrhy strategických cílů. Složení týmu výzkumníků FSS zaručuje svou odborností a zkušeností široký záběr v oblasti sociální politiky, sociální práce i sociální péče. Propracovaná metodologie, složení realizačního týmu a znalost problematiky zaručují vysokou úroveň předložené nabídky,“ doplnil náměstek primátorky města Brna Robert Kerndl.

(red)