AktuálněMĚSTA

Brno: Multifunkční hala získává konkrétní podobu

Sdružení firem A PLUS, a. s., a Arch.Design, s. r. o., odevzdalo definitivní verzi architektonické studie multifunkční haly, která má vzniknout v areálu brněnského výstaviště. S její podobou se seznámil řídící výbor tohoto strategického projektu.  

„Do finální verze dokumentu, který jsme vzali na vědomí, byly zaneseny i veškeré připomínky, které v průběhu jeho přípravy vznesli odborníci z městských firem a organizací zapojených do realizace, jako jsou například Veletrhy Brno, Brněnské komunikace nebo Kancelář architekta města Brna,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Dalším krokem, který na studii bezprostředně navazuje, je pořízení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení. „Příslušnou dokumentaci by projektanti měli odevzdat v říjnu, tak abychom ideálně do konce roku mohli požádat o územní rozhodnutí a stavební povolení. Máme v plánu, že půjde o společné územní a stavební řízení, což by realizaci stavby urychlilo. Stále tedy předpokládáme, že by přípravné stavební práce mohly začít v průběhu příštího roku,“ doplnila informace primátorka Markéta Vaňková a dodala: „Za velmi důležité považuji to, že byl důsledně dodržen náš požadavek na multifunkční využití budovy. Počítá se nejen s hokejem, ale i s dalšími sporty, s kulturními programy, a dokonce i s výstavnictvím.“

Současně s tím probíhají další práce v lokalitě kolem budoucí haly. Brněnští zastupitelé se v únoru budou zabývat doporučením radních, aby schválili smlouvu o spolupráci na stavbě VMO Bauerova mezi městem a Ředitelstvím silnic a dálnic, na jejímž základě se vybuduje podstatná část dopravní infrastruktury sloužící i budoucí hale. Brněnské komunikace zajišťují parkovací plochy, dopravní skelet u 4. a 9. brány areálu, hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum a tvoří koncepci nakládání s dešťovými vodami. Veletrhy Brno v návaznosti na halu připravují projekty nových bran a vstupů do areálu a také systém odpadového hospodářství. Dopravní podnik města Brna pokračuje v rozšiřování smyčky Lipová a v projektu lanovky ke kampusu.

Výstavba multifunkční haly patří k největším strategickým projektům města v následujících letech. Snahou je hostit v ní světový šampionát v hokeji v roce 2024. Její předpokládaná cena převyšuje 1 miliardu korun a kapacita bude přibližně 12 tisíc diváků.

Zdroj: MMB