AKCEAktuálně

Brno: Setkání partnerů Memoranda o snižování emisí tentokrát na hvězdárně

Již  po několikáté se v Brně setkali účastníci Memoranda o snižování emisí. Tématem podzimního setkání, které se tentokrát konalo v prostorách Hvězdárny a planetária Brno, bylo ukládání uhlíku do dřeva a dřevostaveb.

Úvodní zdravice a  zhodnocení současné dobré praxe partnerů Memoranda přednesli Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., ředitel Hvězdárny a planetária Brno a náměstek primátorky Jaroslav Suchý. Celou akci skvěle uvedl a moderoval Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna.

Cílem setkání bylo nejen seznámení se s tématem ukládání uhlíku do dřevostaveb, ale i příjemné podzimní setkání všech členů Memoranda. Pozvaní odborníci představili dřevo jako moderní a hlavně udržitelný stavební materiál budoucnosti. Budovy kolem nás totiž vytvářejí celou třetinu globálních emisí skleníkových plynů. Přechod na dřevo jako stavební konstrukční materiál by mohl významně snížit dopad stavebních konstrukcí na životní prostředí.

Téma ukládání uhlíku do dřevostaveb jako takové představila Ing. Lenka Trandová, ředitelka ADMD – Asociace dodavatelů montovaných domů. S prezentací Adaptační strategie univerzitních lesů pak vystoupil doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. a velmi zajímavou prezentaci o lesích kolem nás přednesl i ředitel Lesů města Brna Ing. Jiří Neshyba, kterou doplnil o poutavé video, které dostalo všechny přítomné.  

Vítězslav Malý, ředitel Centra pasivního domu pak účastníky provedl tématem přeměny budov z energeticky náročných spotřebičů na spotřebiče úsporné. Představil také novou podobu Směrnice o energetické náročnosti budov, podle které by všechny nové budovy měly mít nulové emise a všechny stávající budovy by měly být do roku 2050 přeměněny na budovy s nulovými emisemi.

Společenská část večera zahrnovala raut, promítání filmu, možnost prohlídky expozice Říše mlhovin a přilehlých prostor Hvězdárny.

O memorandu

Hlavním cílem stran Memoranda je snížení spotřeby elektřiny, jelikož její spotřeba tvořila v roce 2015 23 % spotřeby všech energií, ale je příčinou více než 55 % emisí CO2. Memorandum o dlouhodobé spolupráci na snížení emisí CO2 na svém území, a to nejméně o 40 % do roku 2030 podepsalo Brno v roce 2020.

Město Brno se k tomuto závazku přihlásilo zapojením do Paktu starostů a primátorů, následně byl utvořen akční plán SECAP s podrobnou bilancí emisí oxidu uhličitého a návrhy na jeho snížení. Při jeho realizaci se počítá se zapojením terciárního sektoru, průmyslu a dalších institucí.

Přistupující organizace podpisem stvrzují, že do svého běžného chodu a působení zahrnou závazky plynoucí z Memoranda. Doporučenými kroky ke snižování produkce emisí je stavět a rekonstruovat s ohledem na co nejnižší budoucí energetickou náročnost budovy, využívat obnovitelné zdroje, využívat nízkoemisní nebo jiné šetrné způsoby dopravy, šetřit spotřebu vody a budovat retenční plochy či nádrže.