MĚSTA

Brno: Zahájení provozu nového parkovacího domu RIVER PARK

Společnost Brněnské komunikace uvádí po roce stavebních prací do provozu další parkovací dům, tentokrát v režimu parkování P+R.

Nedaleká řeka Svratka byla inspirací pro název domu – RIVER PARK. Je umístěn výhodně v blízkosti centra Brna, na ulici Polní, která se nachází v zastavěné části jižní oblasti širšího centra města Brna v katastrálním území Štýřice. Lokalita je místními komunikacemi napojena na víceproudou komunikaci městského okruhu I/42 vedoucí po ulici Poříčí, a dále po ulici Heršpická na rychlostní komunikaci I/52.

Výstavba byla zahájena v červnu 2020.  Zhotovitelem je společnost Metrostav a.s., investorem a vlastníkem stavby pak společnost Brněnské komunikace a.s. Díky vhodně zvolené konstrukci s využitím prefabrikátů je stavba oproti harmonogramu uvedena do provozu s dvouměsíčním předstihem.

Vzdušný prefabrikovaný železobetonový otevřený skelet se 4 nadzemními podlažími je umístěn do okolní zástavby v místě původního parkoviště. „Poloha parkovacího domu je ideální právě pro režim P+R. V docházkové vzdálenosti se nachází tramvajová zastávka Vojtova a Křídlovická. V případě zastávky Vojtova je to 150 m a zastávky Křídlovická cca 450 m. Stejné docházkové vzdálenosti jsou i k zastávkám autobusů. Tramvají číslo 8 lze pohodlně dojet k dopravnímu uzlu u hlavního nádraží, vzdálenému od parkovacího domu cca 1 500 m, kde je možnost přestupu na další linky MHD“, uvedla primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková. V těsném sousedství je také budova Úřadu práce a Justičního areálu.

Je zřejmé, že právě vzhledem k umístění bude RIVER PARK využíván zejména občany dojíždějícími do Brna za prací, úřady či zábavou. Stejně tak je jisté, že ho uvítají i fanoušci hokeje, protože DRFG Arena je vzdálena doslova jen pár kroků.

Pro řidiče je připraveno ve 4 nadzemních podlažích 110 parkovacích míst, z toho je 6 míst určeno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené, 2 místa jsou určena pro vozidla osob doprovázejících dítě v kočárku a na nejvyšším podlaží je umožněno parkování vozidel s pohonem CNG a LPG. V okolí parkovacího domu se počítá i s cyklisty, pro které jsou zde instalovány stojany. Ty může obsadit až 25 kol.

„Konstrukce tohoto parkovacího domu byla zvolena s ohledem na budoucí minimální provozní náklady. Pro zjednodušení a zrychlení výstavby byla na stavbu použita konstrukce z prefabrikátů. Celkem bylo dovezeno a namontováno 534 kusů železobetonových prefabrikátů, které byly vyráběny pod dvěma sty různými označeními,“ popsal předseda představenstva BKOM a radní pro dopravu Ing. Petr Kratochvíl.

Celý objekt parkovacího domu je založen a na čtyřiceti pilotách, jejichž celková délka činí 357 metrů a celkový objem betonu 280 m3. Z důvodu minimalizace omezení provozu na přilehlých komunikacích bylo pro  vlastní  montáž prefabrikovaných dílců rozhodnuto o použití   mobilního jeřábu s nosností 100 t. Dobu vlastní montáže prefabrikátů se podařilo zkrátit o dva dny oproti danému harmonogramu.

„Stavbu parkovacího domu jsme začínali a realizovali v době zasažené pandemií Covid-19. Zároveň nám nepřálo počasí, kdy zima byla dlouhá a jarní deštivé počasí nás omezovalo v dokončení stavby, především na finálním povrchu pojízdných ploch. I přes tato úskalí se našim stavbyvedoucím podařilo termín dokončení stavby zkrátit o 2 měsíce,“ řekl za zhotovitele, firmu Metrostav, Ing.  Zdeněk Mička, oblastní ředitel Jihomoravského regionu.    

Celkové stavební náklady činí  43.600.000  Kč bez DPH vč. dotace IROP 20.000.000 Kč.

Stavbu parkovacího domu financovala vlastními prostředky společnost Brněnské komunikace a.s. s přispěním dotace z programu rozvoje Brněnské metropolitní oblasti ITI.

(red)