MĚSTA

Brno zazářilo v soutěži Chytrá města 2021. Zvítězilo v jedné kategorii a získalo ceny odborné poroty

Rovnou tři ocenění si odneslo město Brno ze soutěže Chytrá města 2021. Vítězství se dočkaly dotační tituly na podporu zelenějšího Brna, odborná porota ocenila angažovanost města v oblasti snižování CO2 i jeden z modulů v e-shopu městských služeb.

Soutěž Chytrá města 2021 pořádá nevládní nezisková organizace Smart City Innovations Institut. Do letošního V. ročníku soutěže měly možnost svá chytrá řešení přihlásit obce, města, regiony, soukromé společnosti či fyzické osoby. Do soutěže letos nebyly zařazeny jen existující projekty, ale i záměry či vize, jejichž realizace je teprve v přípravě. Dle organizátorů se sešlo více než 100 návrhů napříč kategoriemi.

Město Brno zvítězilo v jedné z desíti oceňovaných kategorií – Projekt pro město s více než 200 tis. obyvateli, a to s projektem Ekodotace, což je program dotačních titulů nabízených městem na podporu zelenějšího Brna. Město poskytuje celkem šest zelených dotací s různým zaměřením, ať už se jedná o budování zelených střech, hospodaření se srážkovou vodou, oživování nábřeží, ozeleňování vnitrobloků, nebo v neposlední řadě podporu ekologické výchovy a využívání městské hromadné dopravy. Zvláštní cenu jsme také dostali za Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny, které uzavíráme s brněnskými firmami a institucemi, jež chtějí společně s městem přispět ke snížení emisí CO2 v Brně nejméně o 40 % do roku 2030. Toto memorandum již podepsalo 55 subjektů,“ uvedl náměstek pro oblast životního prostředí Petr Hladík

Obě oceněné aktivity jsou stěžejními pilíři kampaně Připrav Brno, která upozorňuje město na klimatickou změnu a zároveň se snaží je na ni připravit. Město se už dříve zapojilo do Paktu starostů a primátorů se závazkem snížit emise CO2 na svém území nejméně o 40 %, a to do roku 2030. V návaznosti na svůj cíl vypracovalo město Akční plán udržitelné energetiky a klimatu, tzv. SECAP, s podrobnou bilancí emisí CO2 a návrhy na jejich snižování. Konkrétní opatření akčního plánu město aplikuje především na vlastních objektech, zařízeních nebo například na vozovém parku. Závazku ale nejde dosáhnout bez zapojení terciárního sektoru, inovačního průmyslu i navazujících služeb, kde analýzy ukazují trend nárůstu spotřeby elektřiny s významným podílem na celkových emisích. Právě k tomu slouží memorandum, které podepsalo už dalších 55 společností na území města.

Další zvláštní cenu odborné poroty pak obdrželo město za přínos v boji proti pandemii covid-19, a to za rozšíření e-shopu městských služeb v modulu Zoo o projekt Nakrm zvíře.

V době pandemie byla vládním nařízením zoologická zahrada uzavřena, a potýkala se tak s finančními problémy. Na našem e-shopu městských služeb Brno ID jsme v modulu Zoo, v němž lze mimo jiné online pořídit vstupenky, adoptovat zvíře nebo zakoupit zážitkový program, vytvořili pro veřejnost možnost nakrmit zvíře. Cílem tedy byla přímo mířená rychlá podpora konkrétního zvířete. Výjimečnost modulu také spočívá v rekordním čase, kdy byl vytvořen během jednoho týdne, a nedošlo tak ke zbytečným administrativním a technickým průtahům.  Aktuálně lze tímto způsobem podpořit 11 zvířat, a to třeba krajtu zelenou, tygra sumaterského nebo žirafu síťovanou,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Zdroj: MMB