Aktuálně

Čárové kódy jsou s námi 40 let

„Vaše zboží musí být od nynějška značeno čárovými kódy!“ Československo přijalo evropské standardy pro automatickou identifikaci zboží pomocí čárových kódů jako první země bývalého východního bloku. První čárové kódy se objevily na dodávkách čokolády, piva či LP desek pro západní trhy.

Díky vynálezci čárového kódu Normanu Woodlandovi a globálním standardům GS1 je denně na kasách celého světa načteno více jak 6 miliard položek zboží. První čárové kódy EAN (od r. 2005 GS1) do ČSSR přivezl ředitel oddělení exportu n.p. Čokoládovny Jaroslav Camplík z Velké Británie na konci 70. let. Obchodní partner Tesco dodavatele postavil před hotovou věc: „Zboží musí být od nynějška značeno čárovými kódy!“ (Každoročně Čokoládovny do Velké Británie vyvážely na 900 tun výrobků.) Československo se jako 19. země stalo členem EAN již v roce 1983. Jako první stát bývalého východního bloku. Díky tomu mohlo do západních zemí snáze exportovat zboží jako např. pivo, bonboniéry nebo LP desky. V tomto roce si tak připomínáme 40. výročí standardní automatické identifikace u nás!

Ve světě čárových kódů jsme měli i jiná prvenství. V roce 1985 se v pražském Domě elegance se s čárovými kódy poprvé setkali běžní zákazníci. Československo připravilo normy upravující oblast čárových kódů pro RVHP, kde bylo první zemí, který disponoval zařízením na přípravu tiskových předloh pro čárové kódy a byl tak plně soběstačný při jejich výrobě. Zkrátka: byl to právě náš stát, který se jako první ze zemí s plánovanou ekonomikou zařadil mezi vyspělé státy využívající moderní technologie automatické identifikace.

A nezaostáváme ani dnes! Standard se za čtyřicet let rozrostl od čárových kódů pro označování zboží do komplexního systému řešení pro automatickou identifikaci, sběr a sdílení dat. Do Systému GS1, globálního jazyka obchodu. Elektronická výměna dat EDI nahradila papír v komunikaci transakčních dat mezi firmami. Globální datová synchronizace GDSN šetří firmám stovky hodin ročně na zalistování produktů. Systém GS1 vykročil ze světa maloobchodu a logistiky do sektoru zdravotnictví, kde pomáhá chránit zdraví pacientů. A postupně proniká i do dalších sektorů. Již čtyřicet let to s vámi prožíváme!

O GS1 GS1 je mezinárodní neziskové sdružení s národními členskými organizacemi ve více 115 zemích světa. GS1 Czech Republic slaví letos 40 let. Hlavní činností GS1 je tvorba a implementace globálních standardů a řešení, jejichž cílem je zvyšování efektivity a přehlednosti logistických řetězců po celém světě a napříč průmyslovými sektory. Systém GS1 je celosvětově nejrozšířenějším souborem standardů v oblasti výroby, obchodu a logistiky. GS1 nabízí širokou škálu standardů, služeb a řešení. Systém GS1 je integrovaným souborem norem pro jednoznačnou identifikaci a komunikaci informací o produktech, hmotném majetku, službách i společnostech v globálním logistickém řetězci. Z tohoto pohledu je jedinečným, a proto nejvíce používaným standardem svého druhu na světě. Představuje základ pro aplikace a technologie, které hrají rozhodující roli v budování efektivně fungujících vazeb a procesů na globálním trhu.

(inzerce)