Nezařazené

Česká republika si udržuje vynikající výsledky perinatální péče

Česká republika je dlouhodobě evropskou špičkou v kvalitě péče o těhotné, rodičky a novorozence. Data 88 porodnických zařízení v ČR z předchozího kalendářního roku to opět potvrzují. Klesá podíl novorozenců s nízkou porodní hmotností a stejně tak klesl podíl porodů dvojčat a vícerčat.

Celkem se v roce 2019 v České republice narodilo cca 112 000 dětí, což je o něco méně než v předchozích letech. Významným ukazatelem, který ilustruje kvalitu systému perinatologické péče, je však podíl vícečetných porodů. Ten se České republice podařilo za posledních devět let významně snížit. „Zatímco v roce 2010 byl tento podíl nejvyšší v rámci celé Evropy (2,13 %), za poslední dekádu významně klesá a v roce 2019 dosáhl podílu 1,33 %,“ uvedla tisková mluvčí Ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Pod evropským průměrem se dlouhodobě drží i počet provedených císařských řezů, kdy z celkového počtu porodů tvoří 24,2 %. „Dlouhodobě nízkých hodnot, tedy cca 3 % ze všech porodů, dosahuje také podíl záchranných operací na konci porodu (tzv. vaginálních extrakčních operací), což je hodnota významně nižší než ve většině evropských zemí,“ vyčíslila Štěpanyová.

Že má Česká republika vynikající výsledky perinatální péče potvrzuje i vedoucí Perinatologického centra Ústavu pro péči o matku a dítě Petr Velebil: „ČR má jednu z nejnižších perinatálních úmrtností v Evropě, data rovněž ukazují, že v posledních šesti letech pozorujeme pokles podílu novorozenců s porodní hmotností pod 2500 gramů, což významně podporuje tento trend.“

Ke kvalitě péče o matky a novorozence významně přispívá i síť vysoce specializovaných perinatologických center intenzivní a intermediární péče. Ta fungují napříč celou republikou a dostávají se do nich ženy s rizikovým či jinak komplikovaným průběhem těhotenství ještě před porodem. Největší z těchto center funguje v Brně. „Ročně ošetříme téměř šest a půl tisíce novorozenců, v loňském roce se u nás narodilo 6326 dětí,“ vyčíslil Ivo Borek, primář neonatologického oddělení Fakultní nemocnice Brno s tím, že z celkového počtu nově narozených dětí se ročně v brněnském centru více než 600 narodí předčasně. To znamená před ukončeným 37. týdnem těhotenství.

Z nich 110-150 podle Borka splňuje definici novorozence s velmi nízkou porodní hmotností (do 1500 g) nebo novorozence s extrémně nízkou porodní hmotností (pod 1000 g). Podkilových nezralých dětí bývá v brněnském centru kolem 50 ročně. „Vyžadují velmi složitou, nákladnou a dlouhodobou terapii, do domácí péče bývají propuštěny za 2 až 5 měsíců,“ uvedl Borek s tím, že dvojčat v brněnském centru ošetří asi 300 ročně.

Komplikace spojené se závažnými nezralostními stavy jsou nejčasnějšími zdravotními problémy, které u svých pacientů v brněnském centru standardně řeší. „Právě zde je těžiště našich mezinárodně špičkových ukazatelů péče,“ uvedl Borek.

Terapie je podle něj ale nesmírně složitá a pro všechny zúčastněné náročná. „Náročná i ekonomicky – pořízení jednoho lůžka intenzivní a resuscitační péče pro novorozence s příslušenstvím přijde na 3 až 5 milionů Kč,“ vyčíslil Borek.

Přes vysoké náklady se ale kvalita péče neustále zvyšuje a vyvíjí se. „V posledních letech se zaměřujeme na humanizaci medicíny, zavzetí rodičů do bezprostřední blízkosti jejich dítěte, společný hospitalizační pobyt (rooming-in). Aplikujeme v praxi prvky tzv. vývojové péče, minimalizujeme negativní vjemy pro dítě, potencujeme pozitivní. Důraz klademe na přirozenou výživu, kolostrum, mateřské mléko, kojení,“ přiblížil Borek.

Právě se zvyšováním kvality perinatální péče souvisí i výstavba nové gynekologicko-porodnické kliniky v Brně. Tu Fakultní nemocnice Brno plánuje postavit v letech 2023-2025 za necelé dvě miliardy korun. „1,365 miliard korun bude financováno ze státního rozpočtu a 585 milionů korun jde z vlastních zdrojů Fakultní nemocnice Brno,“ vyčíslila tisková mluvčí Ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Cílem projektu je především sloučení v současnosti oddělených pracovišť Bohunice a Obilní trh v jeden celek a tím zjednodušení jejich organizace a provozu. „Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Brno zajišťuje komplexní regionální porodnickou, gynekologickou, onkogynekologickou a vysoce specializovanou péči v oblasti perinatální medicíny a asistované reprodukce a je dominantním poskytovatelem této péče na území Jihomoravského kraje, nicméně je klíčová i v rámci celé republiky. Investicí vznikne nejmodernější pracoviště ve střední Evropě,“ uvedla Gabriela Štěpanyová.

Autor: Eva Čepičková