MĚSTA

Chrání před zločinci i virem. Kamer v ulicích je stále více

Chrání důležitá a cenná místa, pomáhají organizovat dopravu i chytat zločince. Ulice měst a obcí Moravy a Čech hlídá stále více kamer. Nově je jejich majitelé používají i k dálkovému měření teploty v rámci boje proti šíření koronaviru.

Právě kvůli nebezpečnému viru se kamery během vrcholící pandemie objevily na místech dosud ne zcela běžných – u vchodů nemocnic. „Termokamery na měření teploty jsme umístili ve stanech při vchodu do nemocnice. Zapůjčila nám je Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického,“ sdělil mluvčí Fakultní nemocnice Brno Pavel Žára.

Brněnská Fakultní nemocnice u sv. Anny si kamery pronajala. Teploty měřily minimálně do konce května v takzvané Hansenově budově u Pekařské ulice a uvnitř vchodu z ulice Leitnerova.

Zvýšený zájem o kamery na měření teploty zaznamenala společnost Securitas ČR. Rozhodla se proto otestovat několik nabízených řešení. Došla například k tomu, že kamery jsou efektivní pouze v uzavřených prostorách. „Nelze takto spolehlivě měřit davy lidí v ulicích, v dopravních prostředcích či návštěvníky před vnějším vchodem do budovy – tam výsledky silně ovlivňuje sluneční svit či vítr,“ upozornila Martina Němcová ze společnosti.

Firma dospěla také k tomu, že zavádění termokamer nemusí nutně znamenat vplížení se pověstného Velkého bratra. S tím souhlasí i zástupce mluvčího Úřadu pro ochranu osobních údajů Vojtěch Marcín. „Pokud není údaj o naměřené teplotě spojen s konkrétním jménem nebo jiným jasným identifikačním údajem, pak nejde o zpracování osobních údajů ve věcné působnosti GDPR,“ konstatoval.

Dálkové měření teploty lze poměrně jednoduše propojit i s městskými kamerovými systémy. „Renomovaní výrobci kamer na to mají vyvinutý speciální  hardware, který je citlivý na rozpoznání teploty v úrovní 0,5 stupně celsia. Eventuálně existují i AI aplikace které lze instalovat do vybraných kamer,“ uvedl vedoucí divize komunikačních a zabezpečovacích technologií společnosti Comimpex Jan Hotovec. Doplnil, že lze řešit i automatizací, kdy kamera bude při zjištění překročení teploty v detekční zóně reagovat například zapnutím výstrahy, focením, nebo posláním mailu.

Radnice měst ovšem zatím využívají kamery převážně k tradičnějším účelům. „Zvažovali jsme pořízení systému k dálkovému měření teploty a jeho instalaci na pracoviště Městského úřadu Uherské Hradiště, ale po vyhodnocení všech aspektů jsme od záměru upustili,“ řekl mluvčí Uherského Hradiště Jan Pášma. Osmatřicet kamerových bodů město podle něj využívá hlavně k potírání pouliční kriminality a v dopravě.   

V Pardubicích termokamery dokonce vyzkoušeli. „Na základě poměru cena/výkon bylo rozhodnuto kamery tohoto typu nepořizovat,“ uvedl Petr Kvaš z magistrátu. Město integruje vlastní kamery a kamery svých organizací. Plný přístup k 221 kamerám mají policisté a strážníci, omezeně je využívá záchranka, městské služby či dopravní podnik.

Podobně to funguje v Ostravě. „Kamerový systém využíváme pro plnění úkolů obecní policie v souvislosti se zabezpečováním místních záležitostí veřejného pořádku. Na základě informací z kamerového poskytuje Městská policie Ostrava informace o průjezdnosti klíčových křižovatek. Systém  rovněž využívá policie při plnění jejich úkolů. Aktuální výstup z kamer slouží i Dopravnímu podniku Ostrava a Ostravským komunikacím. Město využívá 702 kamer, přičemž jejich počet narostl za dva roky o 118,“ uvedla mluvčí města Andrea Vojkovská.

Rozšiřoval i Vsetín, který kamery využívá pro veřejný pořádek i monitoring plynulosti provozu. Kamer má 40, přičemž 7 z nich přibylo loni.  V posledních třech letech dostal navíc dvě kamery také Zábřeh, kde jich je teď 8. Dále rozšiřovat hlídání ulic kamerami plánují i v Jihlavě. „Systém se neustále rozvíjí, v poslední době došlo například k připojení kamery u ZOO,“ uvedl ředitel městské policie Jan Ferenc. Město má systém 23 otočných  a 14 pevných kamer.

Ve Svitavách systém 35 kamerových bodů se stovkou objektivů užívají hlavně kvůli pořádku. „Monitorujeme veřejná prostranství za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatel, ochrany jejich majetku, života a zdraví, monitorování případných porušením zákona  a podobně. K řízení dopravy není využíván,“ podotkl velitel městské policie Rostislav Bednář.

Jen k monitoringu veřejných prostranství využívá svých 24 kamerových bodů Havlíčkův Brod, stejně tak Boskovice svých 20 kamer. 11 kamerových bodů má Šumperk. „Hlavním účelem  je monitoring města pro dohled nad dodržováním veřejného pořádku, dodržování parkování, odhalování ostatních přestupků v dopravě či případné vyhodnocení záznamu páchání jiné protiprávní činnosti,“ uvedla mluvčí Soňa Singerová. Podobně slouží 14 kamer i v Hodoníně.

Podle vedoucího z firmy Comimpex Hotovce mají radnice o zavádění kamer velký zájem. Systém považuje vhodný nejen pro města, ale i městysi a obce. „Zásadní rozdíl určitě není. Ve větších metropolích bývají volné kapacity na trvalý online dohled, proto je možné a vhodné použití otočných kamer, které jsou v reálném čase ovládány.

V menších obcích, kde takováto kapacita není, je vhodné použití umělé inteligence a pokročilých funkcí jako rozpoznání pohybu,  shlukování a dalších  aplikací na fixních kamerách,“ uvedl Hotovec.

Vhodnost kamer  pro menší obce potvrdil i starosta Sokolnic na Brněnsku s 2400 obyvateli Libor Beránek. „Aktuálně je v systému 31 kamer. V posledních dvou letech jsme jejich počet rozšířili o 5. Jde především o bezpečnost v ulicích, prevence sociálně patologických jevů na nejfrekventovanějších místech v obci, ochranu obecního majetku, vjezdy a výjezdy z obce. V centru jsou kamery, které monitorují poptávkový přechod pro chodce řízený světelným semaforem a dokáží přesně zaznamenat moment, kdy je na semaforu pro vozidla červená a pro chodce zelená,“ popsal starosta.

Kamery hlídají i pořádek v městysi Křižanov na Žďársku, který má necelé dvě tisícovky obyvatel. „Systém obsahuje celkem 7 kamer, poslední rozšíření proběhlo v roce 2019,“ uvedl starosta Ivo Klimeš.

Autor: Petr Jeřábek