EKONOMIKA

Cirkulární kancelář zohledňuje ekologické i ekonomické aspekty provozu

Zájem o cirkulární ekonomiku v době po koronavirové krizi neutichnul, naopak se ještě zvýšil. Mnohé firmy se nenechávají odradit aktuální situací a řeší nové možnosti pro udržitelnější provoz. Jednou z variant, jak by mohly firmy do budoucna fungovat, je koncept cirkulárních kanceláří. O co se jedná? Je to kancelář, která reflektuje udržitelné principy, je ohleduplná k životnímu prostředí, snižuje produkci odpadu a energie. Dosáhnout toho není složité, je potřeba zaměřit se na vnímání pracovního prostředí komplexně a změnit jednotlivé procesy od tisku dokumentů, přes úklidové práce, využití odpadů, energie, vody apod. a jak se ukazuje na příkladech z praxe, zavést tyto zásady mohou malé firmy i velké korporace.

Proč mít cirkulární kancelář?

Podle statistik stráví člověk v kanceláři průměrně 1936 hodin ročně, často si ale ani neuvědomí, jak svým každodenním fungováním ovlivňuje životní prostředí. Nevnímá, kolik vyprodukuje odpadu, kolik spotřebuje energie a kancelářského materiálu. A právě tyto aspekty řeší cirkulární kancelář, jejímž cílem je optimalizovat provoz a aplikovat principy udržitelnosti a cirkulární ekonomiky do pracovního prostředí. Současně ale také firmě ušetřit peníze. Vizí budoucnosti je nejen dobře třídit odpad, ale rovnou předcházet jeho vzniku a začít také lépe pracovat s energiemi a se zdroji. Při zavádění cirkulárních kanceláří do firem je tedy nezbytné nejdříve zanalyzovat materiálové a energetické toky, které odhalí, na co se zaměřit. Na základě toho je možné nastavit efektivní a udržitelné řešení, které firma následně aplikuje do svých procesů,” vysvětluje Laura Mitroliosová, jedna ze zakladatelek CIRA Advisory, která se specializuje na poradenství v cirkulární ekonomice. Do přeměny pracovního prostředí se mohou zapojit i zaměstnanci a přicházet se svými nápady. Díky tomu se cítí být do celého procesu více vtažení a sami postupně začnou přemýšlet cirkulárně, a to se odráží nejen v jejich pracovním, ale i soukromém životě,”  doplňuje Mitroliosová.

Jak to funguje v praxi

K tomu, aby kancelář fungovala opravdu cirkulárně, vede několik kroků. Mezi ty základní patří třídění odpadu. Aby bylo efektivní, je nezbytné zrušit samostatně stojící koše na směsný odpad a koše určené k třídění umístit přímo do kanceláří. Důvod je jednoduchý – vzdálenost. Ukázalo se, že vzdálenost ke koši hraje klíčovou roli. Pokud mají zaměstnanci koše na tříděný odpad přímo ve své kanceláři, jejich ochota třídit je mnohem vyšší, než když koše stojí na chodbě,” objasňuje Mitroliosová. Kromě samotného třídění je samozřejmě možné i vzniku odpadu efektivně předcházet a nepoužívat zbytečné věci na jedno použití. Tam se řadí například flipcharty, jednorázové nádobí nebo papírové ubrousky na záchodech. Každá z těchto věcí má adekvátní znovupoužitelnou alternativu. Zaměřit se lze i na optimalizaci tisku, čímž firma ušetří papír a také peníze. Vhodné je v tomto případě zavést oboustranný černobílý tisk na recyklovaný certifikovaný papír. Co se týče vody a energií, doporučuje se umístit na kohoutky úsporné perlátory a na záchody šetrné splachovací zařízení.

Množství odpadu dokáže překvapit

Cirkulární kanceláře rozhodně nejsou jen pouhým konceptem, ale už projektem fungujícím v praxi. Projevil o ně zájem například kancelářský komplex Spielberk Office CTP v Brně, kdy společně s odborníky z Institutu Cirkulární Ekonomiky provedli v loňském roce pilotní projekt, kdy analyzovali odpad a materiálové toky v budovách s pěti tisíci zaměstnanci. Překvapující pro firmu bylo, že 1/3 směsného odpadu tvořily papírové ručníky používané na toaletách, po výměně za vysoušeče rukou tak firma každoročně vyprodukuje o 100 tun odpadu méně a ušetří půl milionu korun. Cirkulární kanceláře jsou vhodné ale také pro menší projekty.

“V současné době realizujeme v Praze projekt v Domově s pečovatelskou službou Sulická, kde se nepřetržitě starají o klienty převážně s mentálním postižením. Z pohledu změny provozu se zde zaměřujeme na všechny oblasti, tedy na odpady, gastro, energetiku a vodu, kde cílem je optimalizovat vše tak, aby došlo ke snížení produkce odpadů a k úspoře všech zdrojů. S tím pak půjdou ruku v ruce i významné finanční úspory,” uzavírá jedním z aktuálních projektů Mitroliosová. 

Autor: CIRAA, red