Nezařazené

Další potíže kvůli suchu. Řešení hledají vědci, v Brně našli zásobárnu vody

Sucho letos znovu trápí vodohospodáře i zemědělce. Negativně ovlivňuje nejen množství vody v krajině, ale také její kvalitu. A prognóza do budoucna rozhodně není růžová. Odborníci proto pracují na nových projektech. Na jižní Moravě vznikly Příběhy sucha. Nezahálí ani Zlínský kraj, který si nechá vypracovat nový plán pro boj s klimatickými změnami. 

Povodí Moravy hlásilo problémy kvůli suchu celé léto. V červenci se kvůli extrémním teplotám, nevyrovnanému rozložení srážek a nízkému přítoku zhoršila kvalita vody v Brněnské údolní nádrži. „Kvůli nízkému přítoku je obnova vody značně snížená a tímto se z ní stává víceméně stojatá voda, kde dochází k nepříznivým procesům, vedoucím ke zhoršování kvality vody. Voda je vlivem vysokých teplot velmi oživená fytoplanktonem a její kvalita snížená, i když množství sinic není nikterak extrémní a dosahuje pouze malých hodnot oproti stavu před rokem 2009. K udržení vysokého potenciálu kvality vod tropické teploty, panující v minulých dnech a týdnech, nepřispívají, ba naopak,“ popisoval aktuální stav ředitel pro správu povodí Antonín Tůma z Povodí Moravy.

Potíže hlásili vodohospodáři také v srpnu, a to i jinde v republice. Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu a následným extrémně nízkým průtokům v řece Moravě nebylo možné zajistit odpovídající plavební hladinu také na jezu v Hodoníně. A to v celé délce jejího vzdutí do vzdálenosti patnáct kilometrů od jezu. „Došlo ke snížení hladiny ve zdrži jezu Hodonín na řece Moravě již o více než 0,5 metru pod běžnou hladinu Z tohoto důvodu není v celé délce vzdutí zdrže jezu Hodonín zabezpečena dostatečná plavební hladina a nelze garantovat parametry plavební dráhy,“ informovala za Povodní Moravy Jana Kučerová z útvaru vnějších vztahů a marketingu.

V Liberci dokonce v srpnu kvůli extrémnímu suchu pozastavili sečení městských travnatých ploch. „Jednoduše toto přírodě nemůžeme dělat. Kdybychom v takovém suchu posekali trávník, tak zeleň a hmyz zde žijící vystavíme extrémnímu riziku vysušení,“ vysvětlil náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

Napříč republikou tak vznikají plány, které mají drastické změny klimatu alespoň zmírnit. Na jižní Moravě například vznikl projekt pod názvem Příběhy sucha. Vědci vytvořili model, jak se bude vyvíjet situace až do roku 2050. Mají optimističtější i pesimističtější variantu. Scénář napasovali na šest jihomoravských obcí: Dolní Dunajovice, Šakvice, Domanín, Syrovín, Šardice a Těmice. Jak se situace vyvine bude podle vědců záležet na dotacích i prioritách jednotlivých radnic.

Dobrou zprávu nově oznámil brněnský magistrát. Vědělo se, že se pod městem nachází velká zásobárna artéské vody. Magistrát proto nechal zpracovat hydrogeologickou studii vrtů na území města, jeden vhodný vrt našlo už loni v Kníničkách, letos testovalo dalších pět lokalit. Celkem šest vrtů vydá dostatečné množství vody pro nouzové zásobování celého města. „Abychom byli v takové situaci schopni zajistit dostatek vody pro všechny obyvatele, potřebujeme vydatnost minimálně 70 až 100 litrů za sekundu. Pokud by jely všechny vrty naplno, dostaneme se i přes 150 litrů za sekundu. Nyní musíme vrty upravit tak, abychom vodu z nich dokázali v případě nouze rychle dostat k obyvatelům. Letos upravíme na stáčírnu vrt v Kníničkách. Pět nových vrtů vyprojektujeme, povolíme a dokončíme v průběhu příštího roku. Do konce roku 2023 bychom mohli mít hotovo,” představil další postup města Brna první náměstek primátorky Petr Hladík.

Řešení hledají i v dalších částech republiky. Zlínský kraj si kvůli suchu nechá vypracovat plán, který napoví, jak se s tímto problémem vypořádat. Měl by obsahovat vymezení a popis území s identifikací zdrojů vody. „Rovněž popis rizik sucha, včetně jeho možných dopadů. Ve své hlavní části bude plán obsahovat návrh postupů pro zvládání sucha a opatření při nedostatku vody,“ přiblížila náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast životního prostředí.

Hejtmanství počítá s tím, že se plán bude průběžně aktualizovat. A to v kooperaci s příslušnými správci povodí a Českým hydrometeorologickým ústavem. Aktualizace budou zohledňovat změny v území kraje spojené se zásobováním obyvatelstva pitnou vodou.

Plán vypracuje externí odborný zpracovatel. S návrhem dokumentu budou seznámeny obce s rozšířenou působností, krajské úřady sousedních krajů, policie, hasiči, příslušný újezdní úřad, krajská hygienická stanice, významní uživatelé vody, ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí. Vzhledem k tomu, že se na území kraje nachází významná a využívaná vodní cesta Baťův kanál, projedná krajský úřad návrh plánu pro sucho také s ministerstvem dopravy a Státní plavební správou. Poté bude finální dokument zveřejněn na webových stránkách Zlínského kraje, a to nejpozději od února příštího roku.

Autor: Veronika Vindišová