MĚSTA

Díky 8. etapě EPC ušetří Pardubický kraj za energie dalších 35 milionů korun

Hned v deseti objektech ve vlastnictví Pardubického kraje byla na začátku letošního roku dokončena modernizace technologických zařízení. Díky progresivní metodě EPC (Energy Performance Contracting) přinesou opatření během 11 let úsporu 36,6 milionů korun. Tu Kraji garantuje dodavatel tohoto rozsáhlého projetu, společnost MVV Energie CZ.

Komfortnější prostředí, modernější a úspornější osvětlení, efektivní řízení spotřeby energií, ale také značný pokles produkce skleníkových plynů. To vše podtržené nižšími fakturami za elektřinu, teplo či zemní plyn ale i vodu, které Pardubický kraj hradí skrze své organizace na těchto deseti objektech ve svém majetku.

Projekt realizovala společnost MVV Energie CZ, Divize energetických služeb. Ta do modernizace energetického hospodářství investovala 25,6 milionů korun a smluvně se zavázala k tomu, že účet za spotřebu energií v těchto deseti objektech, který ročně činí 20,6 mil. Kč, klesne o 3,3 mil. Kč. Za celkové 11-ti leté období projektu tak jde o úsporu 36,6 milionů korun. Tyto úspory provozních nákladů může kraj využít na jiné investice.

Výnosy bez veřejných investic

Zcela v souladu s uzavřenou smlouvou všechny investice provedl dodavatel EPC. Kraj nemusel vynaložit téměř žádné prostředky.

„Pardubický kraj byl první krajem v republice, který začal v roce 2007 projekty EPC realizovat. Benefity jsou zjevné. Šetříme tím finanční prostředky, ale také životní prostředí. Například jen za rok 2019 činila úspora 49,5 milionu korun a 7 500 tun CO2. Za celou dobu trvání projektů jsme uspořili 310 milionů korun a do ovzduší nepřišlo 37 500 tun CO2,“ oceňuje hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Za všechny EPC etapy projekty bylo zmodernizováno celkem 249 objektů v majetku kraje.

„Společnost MVV Pardubickému kraji úsporu nákladů smluvně garantuje. Pokud jí nebude dosaženo, budeme Kraji hradit takzvanou nedoúsporu. Právě proto jsme věnovali značný prostor vstupním analýzám a mimořádně důležitý bude také aktivní energetický management. Pomáhají nám nejnovější technologie, jsme v soustavném kontaktu se zodpovědnými lidmi na všech budovách,“ líčí Bc. Martin Hvozda, manažer Divize energetických služeb MVV Energie, která patří k nejzkušenějším realizátorům EPC projektů v České republice.

Drtivá většina více než 250-ti realizovaných EPC projektů naplňuje garanci úspor. Pokud tomu tak není, vždy konkrétní dodavatel hradí tuto nedoúsporu klientovi zpět. Těchto projektů jsou však jednotky.

Úspory na všech typech energetických nákladů

Zatím poslední etapa projektu byla rozprostřena po celém Pardubickém kraji. Obsáhla areál Sportovního gymnázia či Dětského domova v Pardubicích, Léčebnu dlouhodobě nemocných v Rybitví či další střední školy v Ústí nad Orlicí, Chvaleticích nebo České Třebové. Součástí této etapy je také budovy Krajského úřadu Pardubického kraje.

Mezi hlavní technologická opatření patří rekonstrukce plynové kotelny, modernizace předávacích stanic tepla, systém individuální regulace vytápění po místnostech. Samozřejmě vše díky vizualizaci efektivně spravované i pomocí dálkového přístupu

Viditelná, a pro uživatele mnohem příjemnější, je modernizace osvětlení. Celkem šlo o cca 1 800 nových LED svítidel. Na objektu Domova mládeže byly fotovoltaické panely vyrábějící elektřinu pro vlastní spotřebu objektu. Domov pod Kuňkou získal díky EPC projektu také novou a úspornější prádelenskou technologii.

Jsme přesvědčeni, že i osmá etapa EPC v Pardubickém kraji přinese velmi rychlé viditelné výsledky. Efekt poznají i uživatelé a návštěvníci všech objektů, kraj pak významně ušetří za spotřebu elektřiny, tepla i vody. O potřebě energetických úspor ve veřejných budovách se hovoří velmi často. Pardubický kraj je suverénně nejúspornějším krajem a stal se tak inspirací i pro další regiony, které se pro EPC metodu rozhodly. Pilotní projekt je hotov v kraji Ústeckém, výběr EPC dodavatele probíhá na Jihočeském i Středočeském kraji,“ potvrzuje rostoucí zájem o metodu EPC na krajských úrovních Martin Hvozda.

(red)