MĚSTA

Do Pardubic míří koloběžky, město bude jejich provoz regulovat pomocí memoranda

Popularita sdílené mobility stoupá, řada měst již zavedla anebo průběžně zavádí možnost využívat sdílená kola, tuto službu navíc v některých městech již doplňují sdílené elektrické koloběžky. Ty se brzy objeví také v ulicích Pardubic. Aby však radnice předešla negativním zkušenostem z jiných oblastí, rozhodla se nastavit podmínky jejich užívání prostřednictvím memoranda.

„Řada měst má se sdílenými elektroběžkami negativní zkušenosti, a právě tomu se chceme prostřednictvím memoranda mezi městem Pardubice a firmou Bolt, která má zájem provozovat tuto službu na území Pardubic bez finanční účasti města, vyvarovat. V memorandu jsou jasně vytyčeny podmínky, za kterých je možné, aby zde tato služba fungovala, aniž by docházelo k ohrožování chodců, odkládání elektroloběžek na různých, nepovolených místech, vymezeny v něm jsou také plochy, na které budou mít elektroběžky vjezd zakázán,“ popisuje náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš podstatu memoranda, jehož podobu na svém pondělním jednání schválila Rada města Pardubic.

V memorandu tak jsou nastaveny podmínky spojené například s přeparkováváním nevhodně odstavených koloběžek, maximální možnou rychlostí či místy určenými k odstavení a naopak plochami, které jako parkovací zóny sloužit nebudou. Tato pravidla tedy mají zajistit, aby služba byla ve městě přínosem, nikoli aby se z elektrických koloběžek stal nebezpečný dopravní prostředek. „Pokud koloběžky budou zaparkovány na nesprávném místě, firma je musí maximálně do tří hodin přeparkovat, a v případě stanovišť, která budou umístěna na chodnících, musí být dodržen dostatečný průchod pro chodce. Další podmínkou ze strany města je také automatické omezení rychlosti koloběžek a elektronicky nastavené rychlostní limity v určitých oblastech, jako jsou veřejná prostranství nebo pěší zóny, konkrétně se to bude týkat třídy Míru, Karloviny, parku Pod Vinicí, zdymadla, Wonkova mostu, náměstí Dukelských hrdinů, parku Na Špici, Bubeníkových sadů nebo prostranství kolem Paláce Pardubice. I tyto lokality s omezenou rychlostí na 10 kilometrů za hodinu budou mít uživatelé vyznačené v aplikaci. Jízda po chodnících bude samozřejmě zakázaná, abychom chodcům zajistili maximální možnou bezpečnost a vyvarovali se kolizím,“ dodává náměstek Kvaš s tím, že město bude ve spolupráci s firmou provozující tuto službu získané údaje průběžně vyhodnocovat. Zcela bez stanovišť pak budou Městská památková rezervace, park Na Špici, náměstí Čs. legií, park Pod Vinicí, Bubeníkovy sady, okolí jezera Bajkal či městský hřbitov.

Parkovací plochy budou stejně jako v případě sdílených kol virtuální a uživatelé je najdou v mobilní aplikaci Bolt (Taxify) a na webu firmy. Kromě stanovišť zde naleznou také pokyny, kterými se při vypůjčování a užívání koloběžek musí řídit. Výpůjčky přitom bude možné realizovat pouze přes aplikaci, v níž budou vyznačena také území, kam budou mít koloběžky vstup zakázán, nejen z hlediska jízdy, ale i parkování. Služba by přitom v Pardubicích měla odstartovat na přelomu července a srpna.

(red)