Aktuálně

Dvacetimilionovou pokutu uložil ÚOHS společnosti Integram

Další vysokou pokutu uložil v krátké době Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Sankci ve výši 20 799 000 korun obdržel kolektivní správce Integram. Jedná se o nezávislou společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, která obdržela pokutu za zneužití dominantního postavení.

Tiskový mluvčí ÚOHS Martin Švanda potvrdil, že rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad k rukám předsedy Petra Mlsny. Nový šéf antimonopolního úřadu v nedávném rozhovoru pro Moravské hospodářství kromě jiného zdůraznil, že úřad bude mnohem více komunikovat a nemůže se omezovat pouze na strohé tiskové zprávy. Takový způsob komunikace vytvářel antimonopolnímu úřadu špatný obraz. Mlsna má rovněž v plánu pravidelně se setkávat se zástupci masmédií.

Podle mluvčího Švandy se Integram dopustil zneužití svého dominantního postavení tím, že od počátku ledna 2009 až do 6. listopadu 2014 vyžadoval od poskytovatelů ubytovacích služeb v České republice odměny za užívání práv k předmětům ochrany výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů. Společnost přitom nezohlednila obsazenost ubytovacích zařízení. Požadoval tak od provozovatelů ubytovacích zařízení platbu odměn i z neobsazených pokojů, v nichž prokazatelně k užití dotčených práv nemohlo dojít. Integram tak jednal v rozporu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže i článkem 102 Smlouvy o fungování Evropské unie, protože si na ubytovacích zařízeních vynucoval nepřiměřenou obchodní podmínku.

Společnost Integram se dopustila obdobného přestupku, kvůli němuž antimonopolní úřad před nedávnou dobou pravomocně pokutoval kolektivního správce Ochranný svaz autorský pro práva k dílům (OSA). V listopadu letošního roku potvrdil předseda ÚOHS pokutu ve výši 10 676 00 korun za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže a unijních soutěžních pravidel. Zmíněný svaz si v letech 2008 až 2014 na provozovatelích ubytovacích zařízeních vynucoval nepřiměřené obchodní podmínky. Ty spočívaly v požadavku platby autorských odměn za užití autorských děl prostřednictvím zvukových a zvukově obrazových přístrojů umístěných na pokojích ubytovacích zařízení.

Autor: Kristián Chalupa