AKCE

Ekologie a její budoucnost: Nová odpadová legislativa musí zvýšit míru recyklace

Brno, 17. ledna 2020 – Nová odpadová legislativa, předcházení vzniku odpadů či motivace výrobců k využívání recyklovatelných materiálů. Takový byl program setkání u kulatého stolu pod názvem Ekologie a její budoucnost. Do Brna přijeli diskutovat zástupci měst a obcí spolu s odborníky ze státní správy a firem, zabývajících se odpady. Akci pořádala již tradičně společnost Magnus Regio.

Na tom, že nová odpadová legislativa je zcela nezbytná, se shodli snad všichni přítomní. Hlavním cílem nové legislativy je přinést do Česka celoevropský trend zvyšování recyklace komunálního odpadu, nasměrovat další cestu odpadového hospodářství v Česku k oběhovému hospodářství, resp. soustředit se na navracení druhotných surovin do ekonomického procesu.

Fotogalerii z akce si prohlédněte zde> 

„Ministerstvu životního prostředí se po dlouhých letech diskuzí podařilo na vládě prosadit schválení nového zákona o odpadech a před koncem roku jsme celý balíček odpadové legislativy předložili do poslanecké sněmovny, kde bude probíhat další fáze legislativního procesu,“ řekl Jan Maršák, zástupce ředitele odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí ČR.

Dále pak uvedl, že v rámci nové legislativy byla zohledněna veškerá doporučení ze strany Evropské komise. „Konkrétních opatření, která by měla vést ke zvýšení recyklace je celá řada. Je to například ekonomické znevýhodnění skládkování, dále pak i navyšování skládkovacího poplatku. Zavádíme také třeba princip ekomodulace, aby výrobky a obaly byly více recyklovatelné.“ Tato opatření podle Maršáka fungují již v řadě jiných evropských zemí, a to úspěšně, resp. napomohly k navýšení míry recyklace.

Financování projektů

K financování a dotační podpoře projektů týkajících se odpadového hospodářství promluvil Tomáš Prokop, ředitel odboru odpadového hospodářství Státního fondu životního prostředí ČR. „Za posledních 15 let jsme většinu financí směřovali do počátku životního cyklu odpadu – do barevných kontejnerů do sběrných míst a dvorů, do principiálně jednoduchých sběrných linek. Za tuto dobu se tak systém třídění u nás velmi posunul – síť je velmi dobře rozvinutá. Do budoucna chceme investovat do zkvalitňování či do systémů „Zaplať, kolik vyhodíš,“ a především se musíme soustředit na koncovku. Umíme třídit, neumíme recyklovat. Balík 10 mld. Tak bude na další období vyhrazen na tyto projekty. Doufáme, že nám bude nápomocna i nová legislativa.“

Jeho slova o absenci dostatečné recyklace potvrzuje i Petr Špičák, technický ředitel SUEZ CZ. „Problémem v Česku je výraznější podpora trhu a odbytu těchto materiálů.“

Odklon od skládkování a jeho posun

Se zvýšením recyklace souvisí celkový odklon od skládkování a s tím i plnění povinných evropských cílů.Podle nich již v roce 2025 musí Česká republika recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 %. Dnes se jí to dle Ministerstva životního prostředí daří pouze z 39 % vyprodukovaného komunálního odpadu. V roce 2030 musí být přitom v tuzemsku recyklováno 60 % komunálního odpadu, za dalších 5 let ještě o dalších 5 % více. 

„Naše společnost dlouhodobě podporuje novou legislativu, aby začala platit od roku 2021. Jsme rádi, že podporu našlo omezení výrobků, které nadměrně využívá obalových materiálů. Na druhou stranu není zcela šťastný posun termínu ukončení skládkování. Skládky totiž bude nutné využívat na zcela jiný než na směsný komunální odpad, například na nebezpečný odpad,“ poznamenal Zdeněk Bočan, ředitel oddělení využívání odpadů ze společnosti AVE CZ odpadové hospodářství.

„Odpadové hospodářství je samozřejmě stěžejním tématem i pro naše město, třeba i z toho důvodu, že naši občané platí poplatek 700 korun na osobu a město stejnou částkou v přepočtu na jednoho obyvatele za svoz odpadu doplácí,“ řekl starosta Hranic Jiří Kudláček. Stejně i on vítá aktivity Ministerstva životního prostředí, je však také zklamán z odložení termínu ukončení skládkování. „Domnívám se totiž, že obce budou stejně nepřipraveny v roce 2027 jako nyní,“ dodal Kudláček.

Předcházení odpadu

Zmínka byla i o projektech zabývajících se předcházení odpadu. Je to například brněnský projekt ReUse věnující se opětovným využitím starých, ale stále funkčních věcí. Užitečný projekt má i firma ELEKTROWIN. V rámci projektu „Jsem zpět“ umožňujeme spotřebitelům, aby odevzdali funkční spotřebiče. Naši gestoři pak výrobek prověří, zda splňuje dané předpisy a poté je možné spotřebič dále umístit potřebným organizacím, například do azylových domů,“ informovala Tereza Ulverová, členka představenstva ELEKTROWIN.

Zajímavá je také největší úklidová akce Ukliďme Česko, která probíhá po celé republice. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

Autor: Kamila Fuchsová, foto: Vojtěch Vladár