AktuálněEKONOMIKA

Energie: Velkým zdrojům byla vrácena budoucnost. Snad…

Poslaneckou sněmovnou prošel zákon o podporovaných zdrojích energie včetně návrhu kompenzace ceny povolenek pro dodavatele tepla a zachování podpory KVET pro stávající zdroje. Zdá se, že odklon od využívání fosilního uhlí a transformace celého oboru teplárenství má smysluplnou budoucnost.

Zákon o POZE (podporovaných zdrojích energie) je schválen. Pokud nebude v konečném procesu ještě upraven, dává teplárnám příležitost a čas se jako obor kompletně transformovat. „Klíčová je pro nás kromě jiného hlavně kompenzace ceny povolenek, které teplárny na rozdíl od konkurence musejí platit. Při cenách 55 eur za tunu jsme jako teplárny zcela nekonkurenceschopné lokálním topeništím,“ říká Tomáš Drápela, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR. Podle něj by bylo přínosné, aby legislativa v této podobě prošla i notifikací v Bruselu. Kompenzace teplárnám je plánována na omezenou dobu. „Zcela klidní budeme až ve chvíli, kdy budou za emise platit všichni výrobci energií. Evropská komise o tom uvažuje od roku 2026,“ dodává.

Zákon by měl platit od příštího roku. Obor teplárenství ale už nyní připravuje projekty, které během několika let kompletně opustí spalování uhlí. „Nahradíme ho biomasou, odpadem a samozřejmě plynem. Velkou pomocí pro nás budou finance z Modernizačního fondu,“ upozorňuje Tomáš Drápela. Prostředky z tohoto zdroje budou představovat až 40 % investičních nákladů, na které si budou moci teplárny sáhnout. Zbývajících 60 % ale i tak není málo. „Tyto investice musíme hradit z vlastních zdrojů a bankovních úvěrů. Půjde o desítky miliard, které se musejí investorům vrátit. Proto je třeba, aby se legislativní prostředí měnilo velmi opatrně,“ varuje Drápela.

(red)