NezařazenéSTÁT

eNeschopenka se potýká s problémy, data putují i 96 hodin

Od 1. ledna 2020 nahrazuje staré formuláře pracovních neschopenek elektronická eNeschopenka, projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, který chce usnadnit práci lékařům a zaměstnavatelům. Zatím ale čelí problému délky přenosu dat: od lékaře se mohou k zaměstnavateli dostat i za až 96 hodin. Kromě toho nejde zpětně informovat zaměstnavatele o vycházkách a komplikace způsobují i nefunkční certifikáty.

Start nového projektu eNeschopenka provázejí potíže s informováním zaměstnavatelů. Ti informace o svých zaměstnancích na neschopence nedostávají vždy včas a automaticky. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) už na řešení situace pracuje.

Doručení eNeschopenek zaměstnavatelům trvá podle zkušeností analytiků ekonomického systému Money až dlouhých 96 hodin. „Problém je v tom, že někteří lékaři stále vypisují neschopenky papírově, doručí je na Českou správu sociálního zabezpečení a spoléhají na to, že je zaměstnanci ČSSZ zadají do systému. Za to sice lékařům hrozí pokuta, ale Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že pokutovat zatím nebude. Další prodlevy poté způsobují interní kontroly neschopenek, které provádějí pracovníci ČSSZ,“ vysvětluje některé příčiny Marek Vykydal, senior analytik systému Money.

Kvůli pozdě dodaným informacím o neschopence mají zaměstnavatelé potíže zejména s výpočtem mezd. Pokud jim totiž v době výpočtu chybí oficiální zpráva o neschopence, nemohou zaměstnancům peníze vyplatit.

Druhý problém, který analytici Money odhalili, se týká dodatečných úprav vycházek. „Pokud lékař nevyplní vycházky rovnou při vydávání neschopenky, nedostane o nich zaměstnavatel zprávu od ČSSZ. Lékař sice může vycházky upravit třeba až po týdnu od vydání neschopenky, jenže zaměstnavatele o tom ČSSZ neinformuje,“ popisuje Vykydal.

To působí problémy hlavně v prvních čtrnácti dnech pracovní neschopnosti, kdy náhradu mzdy platí zaměstnavatel, a má tak právo hlídat vycházky svého zaměstnance. Na opravě nedostatků bude ČSSZ pracovat v průběhu roku 2020, ve kterém slíbila vydat speciální notifikační zprávu. Ta zaměstnavatele na změnu vycházek upozorní. Do té doby bohužel musejí zaměstnavatelé ručně kontrolovat ePortál, kam ČSSZ úpravy vycházek zadává.

Analytici ovšem v systému eNeschopenka objevili i ryze technický problém. Každý zaměstnavatel, který chce dostávat data o neschopenkách od ČSSZ, potřebuje dva certifikáty (kvalifikovaný podpisový a komerční šifrovací). Pokud má však zaměstnavatel kvůli bezpečnosti šifrovací certifikát uložený na čipové kartě, nejde některým uživatelům z eNeschopenky stahovat žádná data. Na odstranění tohoto problému ČSSZ v současnosti již rovněž pracuje.

(red)