EKONOMIKA

ERÚ připravuje regulaci cen podpůrných služeb

Energetický regulační úřad (ERÚ) sleduje se znepokojením vzrůstající ceny na trhu se službami výkonové rovnováhy. Vzhledem k omezenému portfoliu zdrojů a společností, které tyto služby nabízejí vůči provozovateli přenosové soustavy, funguje jen v omezené míře účinná hospodářská soutěž. Růst cen v tomto segmentu se přitom přímo promítá do regulované složky ceny elektřiny přes tzv. systémové služby.

Služby výkonové rovnováhy (podpůrné služby) nakupuje přenosová soustava od soukromých výrobců elektřiny. Mezi jejich poskytovatele patří typicky zdroje schopné rychlé změny výkonu. Poskytovatelé podpůrných služeb by přitom měli nabízet tyto služby za ceny, které odpovídají nákladům ušlé příležitosti uplatnění své kapacity na trhu s elektřinou. Přestože ceny na volném trhu s elektřinou výrazně vzrostly, podpůrné služby zdražují ještě vyšším tempem. To svědčí o omezené konkurenci v této části trhu s elektřinou, kde je poptávajícím provozovatel přenosové soustavy ČEPS.

ERÚ dlouhodobě analyzuje vývoj v tomto segmentu trhu, který se po ruské invazi na Ukrajinu chová nestandardně a v poslední době na něm výrazně eskalovaly nabídkové ceny. Úřad proto ihned zahájil jednání s oběma stranami, tj. s provozovatelem přenosové soustavy i s poskytovateli podpůrných služeb. Po detailním vyhodnocení situace ERÚ dospěl k závěru, že jediné možné řešení spočívá v regulatorním zásahu.

„Pokud bychom nyní nezasáhli, náklady na podpůrné služby by v důsledku chování jejich poskytovatelů dále rostly.  Proto jsme se rozhodli pro regulatorní zásah, který bude proveden v souladu s poslední úpravou energetického zákona a spočívá v zastropování ceny těchto služeb,“ vysvětluje Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

„Současný nárůst cen výkonové rovnováhy je bezprecedentní. ČEPS situaci dlouhodobě monitoruje a aktivně přistupuje k jejímu řešení. Navrhovaný regulatorní zásah velmi vítáme,“ uvedl Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS, a.s.

Ani přes nové zmocnění však ERÚ nemůže ceny podpůrných služeb snížit libovolně. Hlavním limitem jsou náklady ušlé příležitosti, které musejí být uhrazeny v oprávněné výši. Ty přitom rostou i vzhledem k rostoucím cenám elektřiny na trzích. Motivace poskytovatelů podpůrných služeb a zabezpečení spolehlivého provozování elektrizační soustavy však musí být v rovnováze, což by bylo vhodné ošetřit i na úrovni Energetického zákona.

Cenové rozhodnutí, které stanoví regulované ceny podpůrných služeb, ERÚ nyní připravuje. Veřejné konzultace by měly proběhnout v červenci s tím, že plánovaná účinnost cenového rozhodnutí je předpokládaná od srpna.

(red)