AktuálněKRAJE

Finance z MPO zajistí zlepšení dostupnosti mobilního signálu na venkově

Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo veřejnou konzultaci k připravované Výzvě na podporu výstavby 5G sítí a tím posílí příjem mobilních signálů i v obcích s malým rozpočtem. Malé obce totiž nemohou ze svých rozpočtů financovat stavby stožárů.

„V rámci veřejné konzultace je zveřejněn seznam obcí, ve kterých je špatný mobilní signál. Obce jsou tímto vyzvány, aby se k danému seznamu vyjádřily. Výsledky veřejné konzultace budou zohledněny pro poskytnutí dotace. Vyhlášení výzvy je očekáváno koncem srpna 2022. Veřejná konzultace je otevřena do 20. července 2022,“ uvádí senátorka Vítková.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyzývá všechny strany, aby se vyjádřily k předloženému návrhu podpory rozvoje sítí 5G v investičně náročných místech na venkově. Podle svého uvážení mohou případně doplnit další vhodné informace.

Více informací zde: Zahájení veřejné konzultace k výstavbě sítí 5G v investičně náročných místech na venkově z Národního plánu obnovy

„Jsem ráda, že po dvouleté spolupráci s MPO ČR se podařil velký pokrok v posílení mobilního signálu. Ihned jsem všechny starosty obvodu Blansko informovala. Jestliže při analýze podkladů zveřejněných v této veřejné konzultaci zjistí, že některé informace nejsou v souladu s evidencí obcí nebo seznam lokalit není úplný nebo není v souladu s plánovanými záměry obce, měli by starostové informovat ministerstvo přes příslušný formulář, který je u výzvy zveřejněn,“ doplňuje Vítková.

Podporované investice do pokrývání mobilním signálem přinesou v lokalitách významné zlepšení v porovnání se současným stavem mobilních služeb.

(red)