Aktuálně

Firmy mohou na vodohospodářský audit získat dotace

Období sucha dokáže potrápit nejednu firmu, jejíž provoz je na vodě přímo závislý. Podle predikcí budou společnosti kvůli klimatickým změnám takovým situacím čelit stále častěji a měli by se na to připravit. Cestou může být takzvaný vodní audit, na který nyní mohou malé a střední podniky získat v rámci výzvy programu Poradenství OPPIK dotaci až 50 %. Audit pomůže jejich hospodaření s vodou zhodnotit a ukázat, jak s ní lépe nakládat. Firmy tak předejdou zbytečnému plýtvání, ušetří peníze a nemusí svůj provoz během sucha zastavit. Na vodní audit je ve výzvě alokováno 130 milionů korun.

Voda už dávno není neomezeným zdrojem a její využívání bude v budoucnu stále více omezené. Dle plánů Evropské unie je potřebné navýšit množství recyklované vody do roku 2025 z dnešních 1,1 miliard kubických metrů ročně na šestinásobek. I proto je už nyní nutné začít hledat technologická řešení, která práci s vodou zefektivní a sníží její spotřebu jak v domácnostech, tak ve výrobních a zpracovatelských podnicích. „Vodní audit je možností pro všechny malé a střední podniky k tomu, aby se na změny ve vodním hospodaření firem dokázaly připravit. Dnes už přemýšlíme nejen nad šetrným zacházením primárně s pitnou vodou, ale také nad možnostmi, jak ji využít opětovně. Dotace je pro podniky příležitostí ke změně svého pohledu na vodu jako zdroj. Audit je navede například k tomu, jak začít zohledňovat zavedení recyklace vody a nebo jak najít ve svých procesech prostor pro využití užitkové či šedé vody,“ popisuje Pavel Sedláček z poradenské společnosti CIRA Advisory, která se zabývá zaváděním cirkulárních principů do fungování firem.

Získejte o vodě přehled

Voda se využívá v každé firmě – buď přímo ve výrobních procesech nebo v administrativních prostorách. V obou případech dochází buď ke snížení její kvality nebo k přímé spotřebě. Pro začátek je tedy dobré zjistit, co se s vodou ve vaší firmě děje a na základě toho vybrat vhodná opatření. Právě s tím vám může pomoci vodní audit. „Začít se dá u přehledu spotřeby. Vhodnou variantou je instalace online vodních průtokoměrů, u kterých je možné si nastavit upozornění na překročení jistého limitu spotřeby. Ten můžete detekovat doslova v reálném čase, včetně plýtvání, malých i velkých havárií a úniků vody v čase, kdy nikdo provoz nevyužívá. V dalších krocích se pak můžete zaměřit na toalety a umyvadla, kde lze instalovat například perlátory, v případě rekonstrukce nebo výstavby se dají řešit zasakovací průlehy či takzvané zelené střechy,“ popisuje konkrétní možnosti a opatření Pavel Sedláček.

Kromě konkrétních doporučení může být výstupem z vodního auditu také získání značky Odpovědného hospodaření s vodou, kterou uděluje Ministerstvo životního prostředí. To může firmě přinést určité zvýhodnění v rámci OP TAK, tedy Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027. 

Požádat o dotaci o vodní audit je možné do 30. 6. 2021.

(red)