AktuálněMĚSTA

Hradec Králové zvítězil s IT projekty v soutěži Chytrá města pro budoucnost

Výsledky letošního ročníku soutěže Chytrá města pro budoucnost jsou již známy. Hlavním cílem projektu je propagace konkrétních projektů a dlouhodobých strategií chytrých měst, tzv. „smart city“. Hradec Králové si odnesl vítězství v kategorii měst do 200 tisíc obyvatel za nejlepší konkrétní přístup k řešení chytrého projektu.

„Město Hradec Králové se do soutěže přihlásilo s trojicí IT projektů – Portál občana, Kybernetická bezpečnost magistrátu města Hradec Králové a Specifické agendové informační systémy. I úřad má možnost využívat chytré technologie a musí se přizpůsobit trendům dnešní doby. Vybrané agendy lze s klientem vyřešit prostřednictvím počítače nebo chytrého telefonu v případech, kdy návštěva na úřadě není povinná. Na druhou stranu je ale nutné vysoké zabezpečení dat,“ říká Jiří Bláha, náměstek primátora odpovědný za rozvoj města a investice.

Náklady na projekty, které letos hradecký magistrát v oblasti informačních technologií dokončil a uvedl do provozu, byly více než 48 milionů korun.

„Podařilo se nám získat dotace 35,2 korun. Realizací těchto projektů zároveň naplňujeme koncepci SMART, ke které se město rovněž hlásí. Chceme patřit mezi města, která progresivně využívají IT technologie,“ dodává k problematice Monika Štayrová, náměstkyně primátora odpovědná za oblast ekonomiky a dotací.

Cílem těchto projektů je modernizovat služby veřejné správy a zefektivnit úřad města prostřednictvím informačních technologií, digitalizace a zvýšením úrovně zabezpečení a úrovně služeb elektronické veřejné správy. Řešení také vedou ke snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru.

Hodnotitelé posuzovali více než dvě stovky projektů, vyhlašovatelem soutěže je Smart City Innovation institut a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

Zdroj: HK