AktuálněMĚSTA

Inteligentní vodoměry šetří vodu i peníze

Vodárenské společnosti po celé republice instalují takzvané Smart vodoměry. Výhoda této chytré technologie spočívají v tom, že několikrát denně zvládne přenášet informace o spotřebě vody. Lze tak zjistit úniky vody při poruchách na vnitřních rozvodech u zákazníků. Nejčastěji se projevují jako skryté, ve formě protékajícího záchodu nebo pojistného ventilu zásobníku teplé vody.

S plošnou instalací dálkových odečtů vodoměrů začala letos Vodárenská akciová společnost, která zásobuje pitnou vodou 131 tisíc obyvatel na Tišnovsku, Šlapanicku, Ivančicku, Rosicku, Bílovicku a Židlochovicku. Celkově se novinka bude týkat 43 tisíc vodovodních přípojek. „Tento projekt je výsledkem dlouholeté komunikace se svazky měst a obcí, které jsou vlastníky vodovodní infrastruktury. Tento významný počin bude stát mezi 110 až 140 milionů korun a bude trvat šest let. Po mnoha letech zkoumání a testování těchto nových technologií se jedná o započetí významné etapy modernizace a technologického rozvoje,“ říká k projektu Ivan Vavro, ředitel divize Brno-venkov Vodárenské akciové společnosti.

Náklady na instalaci nové technologie budou hradit vlastníci vodovodů a kanalizací, tedy svazky měst a obcí, přenos dat pak Vodárenská akciová společnost. Všechny informace z odběrných míst najdou zájemci na webových stránkách společnosti. „Kromě aktuálních informací z dálkových odečtů na tomto portále naši zákazníci naleznou veškeré informace a prostor pro komunikaci s naší společností včetně přehledu vystavených faktur a záloh pro odběrné místo, přehled provedených odečtů, ale také svoji smlouvu k odběrnému místu nebo cenu za vodné a stočné v jejich lokalitě,“ doplňuje Vavro.

Takzvané „smart“ vodoměry postupně instalují také Brněnské vodárny a kanalizace. V této chvíli už je dodávané vody v Brně měřeno pomocí Smart vodoměrů. Podle dat Brněnských vodáren a kanalizací tyto Smart vodoměry za poslední rok zachytily úniky pitné vody o objemu jednodenní spotřeby Brna.

Mezi prvními, kdo začal s instalací chytrých vodoměrů, byly Ostravské vodárny a kanalizace. Již nyní je systémem pokryto minimálně 80 procent vodoměrů, přes které protéká více než 86 procent dodávané pitné vody. Aktuálním cílem je do konce roku 2026 pokrýt technologií „Chytrého měření“ celou Ostravu. „Město Ostrava, jako vlastník vodohospodářské infrastruktury, každoročně vynakládá vysoké finanční prostředky do její obnovy a rozvoje. Nejinak tomu bude i v letošním, byly schváleny investice v celkovém objemu 850 milionů korun“, říká náměstek primátora Ostravy pro investice, Břetislav Riger.

Služba „Chytrého měření“ je určena pro zákazníky Ostravských vodáren a kanalizací, to znamená, že mají s touto společností uzavřenou Smlouvu o dodávce vody. Služba se netýká obyvatel v bytových domech, protože smluvní dodávku vody do bytů OVAK přímo nezajišťuje a nemá přístup k údajům z bytových vodoměrů. Další důležitou podmínkou je osazení vodoměru vysílačem.

Dálkové odečty se netýkají jen vody. Například Královéhradecký kraj dlouhodobě pracuje na projektu dálkových odečtů elektrické energie, plynu, tepla a vody ve svých budovách. Zefektivní tím investice do úsporných opatření. Loni dokonce získali cenu ministerstva vnitra za inovace ve veřejné zprávě. Inovativní dálkové odečty energií nám umožňují mít přehled o hospodaření s energiemi v krajských nemovitostech napříč regionem, a to ve čtvrthodinových intervalech po celý den. Zároveň tento systém dokáže při nestandartních odběrech například vody kontaktovat odpovědnou osobu a tím předejít škodám spojeným s případnou havárií. Součástí chytrého řešení energetické hospodárnosti je také kalendář revizí nebo e-learning pro energetické managery, přibližuje rozvoj hospodaření s energiemi náměstek pro oblast inovací, investic a informačních technologií Pavel Bulíček.

Zdrojem dat, na kterém je systém primárně založený, jsou dálkové odečty ve všech organizacích zařazených pod krajský energetický management. Systém umožňuje automatické analytické a grafické výstupy, a to v porovnání s dalšími kraji v unikátním rozsahu. Celkem se náklady vyšplhaly na 14 milionů korun, z nichž 10 milionů pokryla dotace. Realizaci a provoz systému zajišťuje krajské Centrum investic, rozvoje a inovací.

Autor: Veronika Vindišová