MĚSTA

Koronavirus těžce dopadne na rozpočty obcí a měst

Šok, který v souvislosti s koronavirem utrpěla celá ekonomika, dopadne nejen na firmy a živnostníky, ale i na obce a města. Je velkou otázkou, zda budou dodržena slova politiků o tom, že v krizové době je třeba investovat z veřejných peněz. Vláda totiž mimo jiné část daní, které vyplatila na kompenzačním bonusu soukromníkům, vzala z rozpočtů měst a obcí. Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR vyhlásily 26. květen jako černý den pro obce a kraje.

Mezi prvními se proti tomu ozval starosta Velatic na Brněnsku Jan Grolich. Ten je autorem petice požadující, aby se obce a města nepodílely na náhradách soukromníkům. Petice si získala velkou odezvu mezi starosty a zastupiteli napříč Českem.

„Je jasně vidět, že představitelům obcí vadí, že jejich příjmy budou kráceny. Zvlášť v době, kdy vláda obce vyzývá, aby investovaly a zadlužovaly se. Není možné toto říkat a na druhou stranu z obecních kas peníze brát. Obce budou muset každou korunu v ruce dvakrát obracet, protože už tak budou mít výrazně nižší příjmy. Už teď to začínáme cítit. I tak se obce v rozvoji nesmí zastavovat a musí dělat plánované akce, aby podpořily místní podnikatele. Oni pomoc opravdu potřebují. Musí být ale někdo, kdo jim dá práci, a to jsou obce. Musí na to mít ale peníze,“ řekl Moravskému hospodářství Grolich. Velatice přitom odpustily buď plné, nebo poloviční nájemné místním podnikatelům na dva měsíce. Ani tak investice omezovat nechtějí.

„Přehodnocovali jsme plánované investice na letošní rok a raději sáhneme hlouběji do rezerv a provedeme všechny. Místo některých, které nestíháme, jsme plánovali například nově zařadit opravy komunikací. Toto rozhodnutí ale ovlivní to, jestli nám stát opravdu část peněz z daní vezme nebo ne,“ uzavírá Grolich.

Velká města odloží vybrané investice

Snížení příjmů se dotkne i velkých měst. „Propad nejvýznamnějších příjmů města, daňových výnosů, se odhaduje na 1,8 miliardy korun. Z této částky až 600 miliónů představuje výplata kompenzačního bonusu. Novelizace tohoto zákona je na programu schůze Poslanecké sněmovny, která začíná 26. 5. odpoledne. Znamená to tedy, že pokud by Poslanecká sněmovna akceptovala pozměňovací návrhy Senátu, propad příjmů města by měl být o uvedenou částku nižší,“ doufala ještě před uvedenou schůzí sněmovny brněnská primátorka Markéta Vaňková. To se nicméně nestalo. V Brně podle jejích slov ještě o zrušení či odkladu konkrétních investic nebylo rozhodnuto.

„Jediný projekt, o němž zatím takto uvažujeme, je atletická hala u kampusu. A důvodem je nejen očekávaný výpadek příjmů, ale nutnost výrazného spolufinancování stavby ze strany státu, což stále nemáme garantováno,“ říká Vaňková. V Hradci Králové odhadují patnáctiprocentní výpadek daňových příjmů, což činí asi 270 milionů korun.

„Dalších 95 milionů korun by mělo město poskytnout na sanaci výpadků příjmů městských organizacích a na podporu podnikatelů a lidí zasažených koronavirovou krizí. Celkový dopad na letošní rozpočet města by tak mohl být na úrovni 365 milionů korun, přesnější čísla budeme mít zhruba v pololetí. V rámci balíčku opatření Antivirus pro Hradec jsme z výsledku hospodaření z loňského roku již vyčlenili 150 milionů korun, další úspory musíme najít v rozpočtu ještě letos i v příštím roce,“ uvedl primátor Alexandr Hrabálek. V Hradci Králové rada města zřídila pracovní skupinu, která bude navrhovat a iniciovat úsporná opatření v rozpočtu města a jeho organizacích. Finální představu o úsporách zatím ani zde nemají.

Naopak jasno ohledně úspor už mají v Jihlavě. „V průběhu měsíce dubna a května probíhala jednání s cílem snížit výdajovou stránku rozpočtu v rámci běžných i kapitálových výdajů. Některé akce byly vyřazeny z rozpočtu města na květnovém zasedání zastupitelstva města, obdobný materiál míří na jeho červnové zasedání. U většího počtu akcí dochází k jejich odložení do příštích let,“ sdělila primátorka Karolína Koubová. V Jihlavě předpokládají výpadek příjmů ve výši zhruba 100 mil. Kč. Velmi podobný přístup volí v Přerově, který přijde o 100–130 milionů korun.“ Plánujeme časový odklad některých investičních akcí, které jsme vybrali dle kritérií nezbytnosti a připravenosti,“ jednoduše shrnuje primátor Petr Měřínský.

Menší města přehodnocují priority

Vsetínský starosta Jiří Růžička očekává významný zásah do rozpočtu. Podle něj bude propad příjmu města 50–60 mil. Kč, což je 8–10 % rozpočtovaných výdajů. „Spíše než se škrty počítáme s odkladem některých realizací, které měly nastat letos, například výstavba točny na sídlišti Sychrov je odložena prozatím na příští rok. Odkládáme také mimo jiné například projektovou dokumentaci stavebních úprav na Dolním náměstí. Některé investice však poběží bez omezení, například rozpracované projekty a projekty podpořené dotacemi. Naprostou prioritou pro nás je úprava vlakového a autobusového nádraží a přednádražního prostoru, kde probíhají projekční práce, dále pokračuje rozsáhlá rekonstrukce městských lázní, také opravy místních komunikací. Samozřejmě hledáme úspory v investičních, tak i provozních výdajích,“ uvedl Růžička.

Zásah do rozpočtu utrpí i Velká Bíteš. Podle místostarostky Aleny Malé je město zatím před projednáváním změn rozpočtu, a tudíž i případných připravovaných projektů. „Můžu jen říct, že v návrhu zatím zvažujeme snížit daňové příjmy o 5 mil. Kč. Škrty v rozpočtu tedy předpokládáme, a tudíž půjde zřejmě i o odložení připravených projektů, ale bude o tom, troufám si říct, rozsáhlá diskuse právě na zastupitelstvu města.“ I ve Velké Bíteši přitom chtějí pomoci místním podnikatelům. „Mělo by jít o odpuštění nájmů podnikatelům z nebytových prostor města. Klíč bude zřejmě dva nájmy, pokud byla provozovna úplně uzavřená z důvodu opatření vlády a jeden nájem, pokud částečně probíhala činnost. Je to nicméně zatím jen návrh,“ doplňuje Malá.

Jiný přístup zvolily Moravské Budějovice, kde nebudou šetřit na investicích, ale spíš na provozních výdajích. „Je předpoklad, že ekonomika se propadne o cca 8–12 %. Město Moravské Budějovice investice ve městě nezastavilo, plánované investice v rozpočtu na rok 2020 budou provedeny. Úpory bude město hledat především v provozních částech rozpočtu města,“ představuje svůj přístup starosta Vlastimil Bařinka.

Autor: Petr Jeřábek