AktuálněEKONOMIKA

Lockdown v prvním čtvrtletí navýšil spotřebu elektřiny u domácností

Zatímco loni spotřeba elektřiny klesla na pětileté minimum, v letošním prvním čtvrtletí se vrátila k růstu. Meziroční navýšení spotřeby za celé čtvrtletí však nepřekročilo jedno procento a výrazné rozdíly panovaly mezi jednotlivými měsíci i napěťovými hladinami. V plynárenství spotřeba v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o více než desetinu. Tahounem růstu spotřeby plynu bylo z velké části chladné počasí.

Tuzemská spotřeba elektřiny (brutto) v první čtvrtletí vzrostla meziročně o 0,7 % a dosáhla 20,3 TWh. Ještě v lednu ale vykazovala meziroční pokles (-1,4 %), růst se mírně projevil až v únoru (+0,3 %), a především pak v březnu (+3,5 %). K meziročnímu nárůstu spotřeby masivně přispěly domácnosti (+14,8 %). V záporných číslech se ale stále pohybovali podnikatelé i podniky, a to na všech napěťových hladinách – na hladině nízkého napětí o -2,6 %, vysokého napětí o -1,8 %, velmi vysokého napětí o -2,8 %.

„O průběhu pandemie a jejích dopadech nejlépe vypovídají měsíční data. Na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí, kam se nejčastěji připojují velké průmyslové podniky, se spotřeba nejvíce propadla loni v dubnu a v květnu, meziročně o více než patnáct procent. Podnikatelé-maloodběratelé ale nejhorší dopady, měřeno spotřebou, zažili až letos v lednu, kdy došlo k výraznému přitvrzení protipandemických opatření a spotřeba u nich klesla meziročně bezmála o dvanáct procent. Spotřeba domácností se, vcelku logicky, ve stejnou chvíli vydala opačným směrem, když meziročně vzrostla téměř o šestnáct procent. Takto výrazné změny v běžných časech trvají několik let, nyní je pozorujeme v řádu měsíců,“ komentuje vývoj Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Výroba elektřiny (brutto) v prvním čtvrtletí rostla mnohem výrazněji než spotřeba. Dosáhla 23 TWh, což představuje meziroční nárůst o 3,6 %. Konkrétně v březnu pak výroba meziročně stoupla dokonce o 7,7 %. Nejvíce si oproti předchozímu roku v prvních třech měsících polepšily vodní elektrárny (+48,1 %). Výroba rostla i v paroplynových elektrárnách (+8 %) a v jaderných elektrárnách (+7,8 %). Výrazný záporný přírůstek byl naopak zaznamenaný u větrných elektráren (-42,5 %).

Důvod, proč výroba rostla rychleji než spotřeba, vysvětluje přeshraniční saldo. Export převažoval nad importem o 2,5 TWh, což představuje meziroční nárůst o 0,5 TWh (+23,24 %). Za změnou hledejme především snížení importu o celou 1 TWh (-24,3 %).

Celková spotřeba zemního plynu v prvním čtvrtletní dosáhla 3,53 mld. m3, což je o 13,4 % více než v loňském prvním čtvrtletí. Za nárůstem stojí mj. vyšší spotřeba paroplynových elektráren v Karlovarském a Ústeckém kraji. Dvě české paroplynové elektrárny samy o sobě představují desetinu z celkové tuzemské spotřeby zemního plynu.

„Významný vliv na spotřebu plynu mělo také počasí, když se průměrné teploty v prvním čtvrtletí pohybovaly o 0,3 stupně Celsia pod dlouhodobým teplotním normálem. Nejen kvůli lockdownu, ale také díky chladnější zimě, vzrostla spotřeba domácností téměř o třináct procent oproti začátku loňského roku,“ doplňuje Stanislav Trávníček.

Stejně jako v minulosti, i tentokrát Česká republika nejvíce plynu dovezla z Německa, ačkoliv jde z valné většiny o plyn vytěžený původně v Rusku.

(red)