Nezařazené

Má čistá mobilita stále zelenou?

Hromadná doprava zmenšuje přetlak osobní automobilové dopravy v dané oblasti, čímž významnou měrou přispívá k ochraně životního prostředí. Aby tímto způsobem fungovala, musí být uživatelsky vstřícná, tzn. že potřebuje dostatečné pokrytí a hustou časovou frekvenci. To z ní současně dělá zatěžující činitel. V mnoha samosprávách si to už uvědomili a nahrazují původní vozový park ekologičtějšími variantami dopravy.

Smělé plány čisté mobility bohužel už rok kazí covidová krize, při níž je hlavním obranným nástrojem eliminace všeho hromadného, dopravu nevyjímaje. Příjmy z dopravy se kvůli tomu ztenčují a prognózy se komplikují. Nás zajímá, jak situace v jednotlivých oblastech aktuálně vypadá a zda obce na původní plány nerezignovaly. Oslovili jsme odpovědné pracovníky úřadů krajů a měst, abychom si udělali obrázek. Zjistili jsme, že jednotný postup neexistuje a strategie se liší, ale díky tomu se mohou vzájemně inspirovat.

1. Jaká opatření děláte, abyste snížili dopad hromadné dopravy na životní prostředí?

Jihomoravský kraj: Už samotné využívání veřejné dopravy přispívá ke zlepšení životního prostředí. Jihomoravský kraj proto od roku 2004 cíleně buduje integrovaný dopravní systém. Ten svou nabídkou přesvědčil řadu obyvatel, aby místo automobilů využívali ekologickou veřejnou dopravu. Ve výběrových řízeních kraj zvýhodňuje ty autobusové dopravce, kteří nabízejí vozidla s nižšími emisemi. Současně dlouhodobě úspěšně usilujeme o elektrizaci příměstských tratí.

Olomoucký kraj: Základním opatřením je odstranění souběhu linek veřejné dopravy objednávané Olomouckým krajem. Minimalizujeme tím zbytečné finanční náklady i dopady na životní prostředí. Prioritní je pro nás jednoznačně železniční doprava. V případě autobusů postupně roste podíl vozidel na zemní plyn, v současné době jich využíváme zhruba sedmdesát.

Moravskoslezský kraj: Jsme jediný kraj, kde je dopravní obslužnost v závazku veřejné služby zajišťována z 66 % autobusy s pohonem CNG. V současné době jsme také zahájili předběžnou tržní konzultaci, ze které jak doufám, vzejdou cenné a užitečné informace pro nastavení podmínek v připravovaném tendru na zajištění dopravní obslužnosti vozidly s pohonem na vodík mezi Ostravou a Havířovem. Do budoucna uvažujeme s nasazením i vodíkových vlaků a vlaků na baterie.

Jihlava: MHD v Jihlavě je v době bezkovidové zabezpečována v oblasti dopravních výkonů z 50 % trolejbusy z 49 % CNG autobusy. Pouze výjimečně v 1 % případů naftovými autobusy. V současné době je připravován velký projekt na rozšíření trolejbusové dopravy, kdy by v příštím roce měla být dokončena nová 5,5 km dlouhá trolejbusová trať, obsluhující sever města. Poté bude poměr kilometrů ujetých trolejbusy a autobusy 2/3 ku 1/3. Rozvíjíme také parciální trolejbusy, které umožňují jízdu na baterie v koncových úsecích bez trolejového vedení.

Nový Jičín: Už několik let máme celou městskou hromadnou dopravu (všechny autobusové linky) zajišťovánu elektrobusy.

Olomouc: Snížení dopadů dopravy na životní prostředí se věnuje strategický dokument Plán udržitelné městské mobility Olomouc, schválený v červnu 2018. Letos například město pokračuje ve výstavbě II. etapy nové tramvajové trati. Po dokončení III. etapy dojde k větším úpravám linkování MHD ve prospěch tramvajové trakce. Dopravní podnik města Olomouce v současné době provozuje 77 autobusů, které splňují normu EURO 3 až EURO 6. Při pravidelné údržbě se zaměřuje na měření emisí na vlastní stanici měření emisí. Obnova vozového parku je dlouhodobě plánovaná, při čemž dochází ke snižování dopadů na životní prostředí.

Třebíč: Podporujeme elektromobilitu a další alternativní pohony jak u osobních vozidel, tak výhledově také u autobusů MHD. Ve spolupráci s ČEZ umisťujeme na území města dobíjecí stanice.

Třinec: Třinec se vydal cestou chytrého města v roce 2016, kdy přistoupil k dohodě o rozvoji konceptu chytrého města a chytrého regionu v Moravskoslezském kraji a podepsal partnerství s krajem, statutárním městem Ostrava, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR. Do tohoto konceptu zapadá mimo jiné i čistá doprava. U příležitosti Evropského týdne mobility u nás měla v září loňského roku proběhnout odborná konference, na které chtěl Třinec starostům a primátorům představit příklady dobré praxe, které u nás ve veřejném prostoru přibyly. Nepříznivá epidemiologická situace a nařízená opatření však pořádání konference odsunuly na jiný termín.

2. Využívají u vás už dnes některé z vozů veřejné dopravy čistý pohon?

Jihomoravský kraj: Je otázkou, co lze chápat pod čistým pohonem – řadíme tam např. elektrické vlaky nebo autobusy s nejvyšším stupněm čištění emisí. Obojí již v Jihomoravském kraji ve vysokém počtu jezdí. V nejbližší době budou na Blanensku nasazeny i hybridní autobusy.

Olomoucký kraj: Jak už jsem uvedl, část vozidel jezdí na CNG, je to asi 20 procent celkového počtu autobusů. Zbytek plní emisní normu euro 6 a má tedy ještě méně zplodin než CNG. 

Moravskoslezský kraj: Moravskoslezský kraj není objednatelem městské hromadné dopravy, takže ekologizace MHD v kraji je čistě v kompetenci příslušných měst. Pokud jde o Ostravu, tak Dopravní podnik města Ostravy maximalizuje ekologizaci a minimalizuje dopady na životní prostředí. Využívá k tomu nejen elektrobusy, ale také vozidla na CNG.

Olomouc: Dopravní podnik vlastní prozatím jeden elektrobus SOR NS 12 electric. Jedná se o standardní 12 metrový autobus na elektrický pohon s dojezdem cca 150 km.

Třebíč: Aktuálně nemáme žádný ze zhruba dvaceti autobusů MHD na čistý pohon, v přípravě nového kontraktu na provozovatele městské autobusové dopravy však počítáme minimálně se 40 % autobusů na čistý pohon. V minulém měsíci jsme testovali v kopcovitém terénu Třebíče elektrobus. Před novým kontraktem, který bude uzavřen koncem roku 2024, budeme mít lepší přehled o novinkách v čisté mobilitě a podle toho se rozhodneme.

Třinec: Od roku 2017 jezdí v třinecké městské hromadné dopravě flotila 10 elektrobusů. Důvodem pro pořízení elektrobusů byla především snaha ulevit ovzduší v našem městě, které je u nás zvláště v zimním období zhoršené. Každý krok, který životnímu prostředí pomůže, stojí za to. Elektrobusy jsou tiché, bezemisní a jejich zavedení a provoz v MHD proto vnímáme pozitivně. S tímto faktem nezamíchala ani kovidová epidemie.

3. Využívají auta na alternativní pohon i představitelé samosprávy?

Jihomoravský kraj: Ano, jedná se o 2 plug-in hybridní vozidla a 2 vozidla s pohonem na CNG.

Olomoucký kraj: Když jsme se před několika měsíci stali novými představiteli Olomouckého kraje, byl ve vozovém parku úřadu jeden elektromobil. Jistě to není konečné číslo.

Moravskoslezský kraj: Moravskoslezský kraj, resp. krajský úřad neustále dbá na ochranu životního prostředí a při poskytování služeb či realizaci dalších aktivit vždy zvažuje také jejich dopady na životní prostředí. Neustále usilujeme o snižování svého negativního působení v oblasti životního prostředí, mimo jiné i využíváním vozidel na alternativní pohon nejen v rámci své organizace, ale také nepřímo působením na své příspěvkové organizace. Příspěvkové organizace v MSK včetně využívají vozidla na alternativní pohon (11 elektromobilů, 2 hybridy, 48 CNG, 6 plug-in hybridy). V případě potřeby pořízení nového vozidla nebo obnovy vozového parku, je tedy upřednostňováno vozidlo na alternativní pohon, pokud je to možné.

Jihlava: Prozatím ne, ale je to v plánu.

Nový Jičín: Ano, vozidly na alternativní pohon jezdí jak členové vedení města, tak vedoucí odborů i referenti městského úřadu. V rámci úřadu a našich příspěvkových organizací používáme elektromobily nebo vozidla na CNG pohon.

Olomouc: Statutární město Olomouc provozuje jeden elektromobil pro primátora, současně Městská policie využívá tři elektromobily a uvažuje o dalších dvou. Kromě toho elektromobily využívají i akciové či příspěvkové společnosti zřizované městem, např. Výstaviště Flora či ZOO.

Třebíč: Ano, vedení města využívá elektromobil Nissan Leaf. Úředníci města využívají elektrokola a strážníkům Městské policie slouží na běžné kontroly po městě hybridní automobil.

Třinec: Zaměstnanci Magistrátu města Třince dostali příležitost vyzkoušet elektromobil v praxi díky projektu Elektromobilita ČEZ, do něhož je Třinec zapojen od roku 2014. Ke služebním účelům slouží zaměstnancům magistrátu už třetí typ elektromobilu – Volkswagen eGolf. V rámci projektu zapůjčila městu toto auto společnost ČEZ. Jedná se o třetí typ auta na elektrický pohon, které pracovníci magistrátu zkouší (nejprve to byl Peugeot iOn, pak Volkswagen e-UP!). Nejčastěji  auto využívá ke svým služebním jízdám odbor životního prostředí a zemědělství a odbor dopravy, poměrně často s ním vyráží do terénu i vedení města. Elektromobil je tichý, šetrný k životnímu prostředí a jednoduše se ovládá, a proto se hodí zejména do městského provozu. Zaměstnanci si ho velmi oblíbili.

4. Jak vašimi plány na modernizaci a ekologizaci hromadné dopravy zamíchala covidová pandemie?

Jihomoravský kraj: Plány na zavádění úsporných a ekologických vozidel má Jihomoravský kraj dlouhodobě. V posledních měsících prosazuje vedení Jihomoravského kraje toto téma ještě výrazněji, navzdory epidemii. Zejména se zaměřuje na železniční dopravu. Uvažujeme pro ni o využití dalších elektrických souprav, případně hybridních (bateriových) souprav pro jízdy po neelektrifikovaných koncových úsecích tratí.

Olomoucký kraj: Obnova autobusového vozového parku u nás probíhá kontinuálně, na ten nemá pandemie žádný vliv. Naším dlouhodobým cílem je kvalitní veřejná doprava, k níž patří i moderní vozidla. V případě drážní dopravy jsme odstartovali zásadní změny v lednu letošního roku. Díky uzavření nové desetileté smlouvy s Českými drahami objednává dopravce tři desítky nových elektrických vozidel. Na regionálních tratích se to už brzy projeví.

Moravskoslezský kraj: S ohledem na to, že Moravskoslezský kraj má v rámci závazku veřejné služby uzavřeny dlouhodobé smlouvy, nebyla ekologizace veřejné dopravy v kraji současnou pandemií dotčena. Co se týká rozvoje vodíkových technologií a předběžné tržní konzultace pro přípravu tendru na zajištění dopravní obslužnosti vozidly s pohonem na vodík mezi Ostravou a Havířovem, rovněž nebyla současnou situací dotčena a pokračuje bez omezení.

Jihlava: Našich plánů se prozatím kovid nijak nedotkl.

Nový Jičín: Hromadnou dopravu zajišťuje externí firma, která modernizovala autobusy ještě před začátkem kovidové pandemie. Díky tomu na nás současná situace v tomhle ohledu nemá vliv.

Olomouc: Pandemie měla a má výrazný dopad zejména na pokles počtu přepravených osob, a s tím souvisí pokles tržeb. Plánů na modernizaci se ale zatím nedotkla. Dopravní podnik města Olomouce je totiž jako provozovatel městské hromadné dopravy vázán nařízeními vlády č. 63/2011 o průměrném stáří vozového parku, proto obnova musí probíhat i za současné situace. V budoucnu plánují především nákup vozidel podpořených dotacemi z EU.

Třebíč: Prakticky se u nás zastavily exkurze, návštěvy odborných konferencí a není možné osobní setkávání, což celý proces přechodu na čistou mobilitu prodlužuje.

5. Máte na dopravní prostředky s alternativními pohony speciální požadavky?

Jihomoravský kraj: V současné době je trh s vozidly na alternativní pohon poměrně malý, naštěstí jde vývoj velmi rychle dopředu. Sledujeme nabídku a průběžně s výrobci konzultujeme možnosti využití jejich vozidel pro reliéf našeho území. Klademe důraz na dojezd.

Olomoucký kraj: To je spíše věcí jednotlivých dopravců, kteří s výrobci komunikují. My pouze zadáváme podmínky, které je třeba dodržet. Upřímně řečeno, nová legislativa v této oblasti teprve vzniká a není jednoduché specifikovat podmínky, které bude nutné plnit za několik let. Předpokládám, že do konce platnosti současných smluv s dopravci se nic zásadního měnit nebude, respektive, že případné změny zákonů budou počítat s dostatečně dlouhým přechodným obdobím. Vozový park není možné vyměnit během pár měsíců, je to proces na několik let.

Moravskoslezský kraj: Kraj momentálně připravuje podklady pro výběrové řízení na dopravce, který zajistí dopravní obslužnost předmětných linek vozidly s vodíkovým pohonem. Samotný výběr výrobce vozidel bude ale ponechán čistě na dopravci, samozřejmě za předpokladu splnění podmínek uvedených v rámci následné zadávací dokumentace, jako je např. velikost vozidel, počet sedaček, nízkopodlažnost, klimatizace aj. Součástí zmiňované předběžné tržní konzultace, která je veřejně dostupná, jsou také právě dotazy, které by měly pomoci s technickou stránkou tendru tak, abychom snížili rizika nejen na naší straně, ale také na straně uchazečů.

Nový Jičín: Při výběru vozidla na alternativní pohon vycházíme z předpokládaného využití vozidla. V rámci využití vozidla výhradně v obci a ORP jsme preferovali elektromobil, zde nám postačí menší výbava a je pro nás důležitá cena. Pro jízdy do vzdálenějších cílů (mimo náš kraj) naopak preferujeme vozidlo na CNG s lepší výbavou, bezpečnostními prvky a přijatelnou cenou.

Olomouc: Dopravní podnik v současné době řeší technicko-ekonomickou studii možnosti využití vodíkového pohonu, ale prozatím nejsou známy žádné speciální požadavky na výrobce.

Třebíč: Tyto požadavky budeme upřesňovat v závislosti na tom, jaké budou v době výběru nového provozovatele městské autobusové dopravy novinky a možnosti.

Třinec: Při pořizování elektrobusů jsme vznesli požadavek na dojezd, a to 150 km, protože třinecké elektrobusy zajišťují provoz i v kopcovitých městských částech.

6. Jak řešíte, případně byste řešili, problematiku doplňování paliv u alternativních pohonů?

Jihomoravský kraj: Součástí diskuse o nasazení alternativních vozidel bude samozřejmě i řešení plnění paliva. V současné době je však diskuse na toto téma předčasná. V oblasti železniční dopravy se přikláníme k elektrickým, případně bateriovým vozidlům, která by se dobíjela během jízdy po elektrifikované trati. V případě plug-in hybridních aut v majetku Krajského úřadu JMK řešíme nabíjení baterií v garážích budovy krajského úřadu ze standardní elektrické zásuvky 230 V, vozidla poháněná CNG plníme na veřejných plnících stanicích a využíváme palivové karty CNG.

Olomoucký kraj: Vybudování nové infrastruktury bude velkým úkolem pro celý stát. Pokud mluvíme například o vodíku, autobusy na tento pohon ještě nejsou ani ve větší míře testovány, zatím se dá mluvit o ojedinělých případech. Když se ptáme na technické parametry, neexistují jasné odpovědi. Pokud jde o vozidla na elektrický pohon, limituje je krátký dojezd. Podstatně lépe jsou na tom autobusy na zemní plyn, tady už se iniciativy chopily soukromé firmy a významnou část infrastruktury vybudovaly.

Moravskoslezský kraj: Výstavba infrastruktury pro první fázi zavádění vodíkové mobility probíhá ve spolupráci se statutárním městem Ostrava, které získalo dotaci na výstavbu plnicí stanice v lokalitě Hranečník. Předpokládáme v tomto ohledu velmi úzkou spolupráci při provozu, resp. plnění vodíkových autobusů. Co se týká infrastruktury na CNG, tak ta je již v rámci kraje delší dobu realizovaná a v rámci veřejné dopravy bych řekl, že je již i osvědčená.

Jihlava: Dopravní podnik města Jihlavy má vlastní plnící stanici na CNG a v oblasti trolejbusů a parciálních trolejbusů je využívána stávající infrastruktura.

Nový Jičín: Elektromobil nabíjíme vlastní výkonnou nabíječkou v garáži (jednou až 2krát za týden), vozidlo na CNG v síti čerpacích stanic CNG.

Olomouc: U služebních vozidel využíváme buď vlastní nebo veřejně dostupné dobíjecí stanice. U MHD by se při přechodu na vodíkový pohon, vzhledem ke stísněným prostorám v Dopravním podniku, pravděpodobně jednalo o čerpací stanici mimo areál. Pro elektrobus má Dopravní podnik vlastní dobíjecí stanici.

Třebíč: V současnosti chystáme instalaci čtyř dobíjecích stanic pro elektromobily na sídlištích. V případě pořízení elektrobusů nebo vodíkových autobusů pro MHD bude součástí dodávky také doprovodná infrastruktura.

Třinec: Elektrobusy se nabíjejí na území města v areálu dopravce, kde je zabudováno 10 nabíjecích stanic. Řidiči elektromobilů u nás mohou využívat čtyři veřejné dobíjecí stanice, mezi nimi i jeden stojan pro rychlé nabití.

7. Jak moc zatěžuje čistá mobilita váš rozpočet?

Jihomoravský kraj: Protože je trh s vozidly na alternativní paliva zatím příliš mladý, není možné vliv na náklady posoudit. Naším cílem je však dosáhnout takového řešení, které rozpočet kraje výrazně nezatíží.

Olomoucký kraj: Bude to rozhodně více. Vozidla na čistý pohon stojí násobky nákladů na běžný autobus.

Moravskoslezský kraj: Samotný provoz čisté mobility, stejně jako zavádění jiných nových technologií, samozřejmě ovlivní výdajovou stránku rozpočtu kraje více, než standardní zajištění veřejné dopravy. V současné době se ale kraji daří v rámci dlouhodobých smluv motivovat dopravce k využití dotačních titulů na pořízení vozidel s pohonem na CNG, a recipročně tak dochází ke snížení celkových nákladů. V tomto trendu bychom chtěli dále pokračovat i u vodíkové dopravy, kde bude provoz jistě finančně náročnější. Proto i v tendru na zajištění dopravy vozidly na vodíkový pohon by měla být zapracována také právě povinnost využití dotačního titulu.

Jihlava: V oblasti MHD znamenal přechod autobusů na CNG snížení nákladů. Provoz trolejbusů v přímých nákladech na ujeté kilometry (spotřebovaná elektrická energie) vychází ve srovnání s naftou a CNG nejlevněji.

Nový Jičín: Využili jsme dotace a spočítali jsme předpokládané náklady na servis. Elektromobil byl v rámci pořizovací ceny dražší, ale provozní náklady a náklady na servis jsou výrazně nižší proti stejnému vozidlu s benzínovým motorem. Vozidlo na CNG bylo po započtení dotace cenově srovnatelné. Provozní náklady na kilometr jsou nižší.

Olomouc: Čistá mobilita značně zatěžuje rozpočet dopravního podniku, zejména při pořízení autobusů, kdy u vodíku se jedná přibližně o trojnásobné náklady proti naftovému pohonu. Argumentem, proč za těchto podmínek necouvnout, je čistá pára, kterou autobus na vodíkový pohon jako jedinou splodinu vypouští.

Třebíč: V prvních letech počítáme s výrazným podílem dotačních prostředků, takže předpokládám, že i v oblasti čisté mobility ušetříme.

8. Upřednostňujete některý typ čisté dopravy?

Jihomoravský kraj: Ve veřejné dopravě v současné době vidíme budoucnost zejména v elektrických vozidlech, ať už bateriových nebo hybridních. V delším výhledu pak lze uvažovat o vodíkovém pohonu. Ten však zatím není na takové úrovni, aby mohl být nasazen do rutinního provozu. Ohledně vozového parku krajského úřadu upřednostňujeme plug-in hybridní vozidla a vozidla poháněná CNG.

Olomoucký kraj: V současné době jsou na trhu autobusy na CNG, tato vozidla mají napříč územím Olomouckého kraje vybudovanou potřebnou infrastrukturu. Vodík ani elektřina je nyní nemohou nahradit, i když samozřejmě testujeme alternativy. Například v Jeseníku využíváme elektrobus ke spojení nádraží se zdejšími lázněmi. Ale není to prozatím univerzální řešení pro všechny linky.

Moravskoslezský kraj: Po zvážení největšího negativa, tedy vyšších finančních nároků, vidím v ekologizaci více celoplošných pozitiv. V současnosti je veřejná doprava zajišťována z 66 % vozidly s pohonem CNG a do budoucna plánujme využití vodíku.

Jihlava: U nás preferujeme trolejbusy, CNG, elektrobusy a elektromobily. Vodík prozatím nerozvíjíme, čekáme na vývoj v této oblasti.

Nový Jičín: Upřednostňujeme vozidla na CNG, která nám nabízejí větší využití a dojezd.

Olomouc: Pro účely samosprávy a městských firem upřednostňujeme využívání elektromobilů, zatímco u MHD se momentálně přikláníme spíše k vodíkovému pohonu.

Třebíč: CNG je podle dostupných informací výběhová technologie. Velmi pečlivě zvažujeme hlavní argumenty pro pořízení elektrobusů nebo vodíkových autobusů. Finální rozhodnutí bude záviset i na předpokládaném vývoji těchto technologií.

Názory představitelů samospráv dokazují, že potřeba nahradit staré dopravní prostředky na naftu a benzín ekologickými, je všude živá. Další postup ale není jednotný. Závisí jak na budoucím vývoji jednotlivých technologií, tak na předpokládané egislativě k této problematice, která teprve vzniká.

Autor: Alena Georgiadisová

Čistá mobilita ve městech a krajích, odpovídali:

Jihomoravský kraj: Mgr. Alena Knotková, redaktorka/tiskové oddělení, kancelář hejtmana

Olomoucký kraj: Michal Zácha, náměstek hejtmana pro oblast dopravy

Moravskoslezský kraj: Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvčí, kancelář hejtmana kraje

Jihlava: Ing. Bc. Karel Trojan, Ph.D., vedoucí oddělení silničního hospodářství a komunálních služeb, Magistrát města Jihlavy

Nový Jičín: Mgr. Marie Machková, tisková mluvčí, kancelář vedení města, Městský úřad Nový Jičín

Olomouc: Mgr. Radka Štědrá, tisková mluvčí, kancelář primátora, Magistrát města Olomouce

Třebíč: Pavel Pacal, starosta, Městský úřad Třebíč

Třinec: Mgr. Šárka Szlaurová, tisková mluvčí, Magistrát města Třince (z pověření primátorky města RNDr. Věry Palkovské)