AktuálněSTÁT

MD: Vývojáři dopravních aplikací získají pro svoji práci kvalitní data

Více jak 150 tisíc vozidel na českých silnicích se podílí na fungování nového systému pro získávání aktuálních garantovaných informací o stupních hustoty provozu v ČR. Získané informace ze zcela nového zdroje mohou zdarma využít například dopravní inženýři a vývojáři aplikací usnadňujících dopravu, navigaci, správu vozových parků firem či zákaznický servis. Jedinečný projekt Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se rozběhl v testovacím provozu a probíhá jeho kalibrace.

„Lidé se díky využití těchto informací ve svých aplikacích například dozví jak je plynulá doprava na modernizované D1 či o délce kolony a době zpoždění v ní nebo na hlavních průjezdech měst,“ představuje tuto unikátní službu veřejnosti ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Pětiletý projekt  je založen na pořízení, zpracování, využití a zpřístupnění plošného zdroje dopravních informací z plovoucích vozidel (tzv. FCD, Floating Car Data). Anonymizované informace ve strojově čitelném formátu jsou pravidelně aktualizovány a publikovány v minutových intervalech, lze je bezplatně získávat prostřednictvím Národního dopravního informačního centra (NDIC) ŘSD.

Cílem je využít informace ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy i jejímu kvalitnějšímu organizování a ovlivňování, neboť je lze využít pro řízení silničního provozu či ovlivňování toku vozidel. Konkrétně jde o použití při hodnocení bezpečnosti pozemních komunikací či dopadu uzavírek, pro výpočet ekonomických ztrát z kolon, analýzy chování účastníků provozu při různých dopravních opatřeních vč. analýzy dopadu na životní prostředí či sledování dopadu nových staveb a dopravních řešení (např. vybudování nového obchvatu) apod.

Přístup k již zpracovaným datům je nyní možný za rovných podmínek pro všechny odběratele ve veřejném i soukromém sektoru, např. města, kraje, ŘSD, Ministerstvo dopravy, složky integrovaného záchranného systému, akademickou obec, soukromé poskytovatele služeb, výrobce vozidel, ICT průmysl a rozvíjející se sektor sdílené ekonomiky, projekty jako je WAZE či Google Maps. Projekt tak nabízí prostor i pro rozvoj spolupráce s komerčními subjekty.

Využití v podobě vizualizace on-line rychlosti dopravního proudu je rovněž dostupná na webovém portále nove.dopravniinfo.cz. Prezentace dat na portále se postupně vylepšuje o nové funkcionality, jako je výpočet zdržení na definovaném úseku, výpočet dojezdové doby, atp.

NDIC samotné získalo zcela nový spolehlivý a garantovaný zdroj dopravních informací, který umožňuje v reálném čase sledovat stav dopravního proudu na všech dopravně významných  komunikacích. Může také sledovat dopad událostí, jako jsou například nehody, uzavírky, modernizace dálnice na plynulost dopravy a rychle vyhledávat a identifikovat problémová místa s výrazným snížením rychlosti.

„Věříme, že díky využívání plovoucích aut dojde ke zrychlení a zpřesnění informace putující směrem k veřejnosti ale i dopravním systémům ŘSD či odběratelům na datovém rozhraní,“ říká Radek Mátl, ředitel ŘSD.

Systémem jsou pokryty dálnice, silnice I. a II. třídy, vybrané úseky silnic III. třídy a hlavní průjezdní tahy velkých měst, celkem téměř 30 tisíc úseků. Vývojáři a následně i koncoví uživatelé dopravních informací získávají oproti komunitním systémům větší množství informací, které jsou autorizované, například o uzavírkách nebo nehodách. Spojením všech těchto informací, tak lze znát nejenom následek, ale i příčinu vzniklé situace. Systém je zcela pod kontrolou státu (data i algoritmus), ten  tak může datové výstupy garantovat.

„Projekt se nyní nachází ve fázi takzvané kalibrace. Cílem je nastavit systém tak, aby jeho výstupy odpovídaly realitě jak ve městech, tak i mimo ně. Tohoto plánujeme mimo jiné dosáhnout také zapojením odborné veřejnosti do diskuse na půdě Fóra uživatelů pro dynamické dopravní informace s účastí Fakulty dopravní ČVUT,“ říká garant projektu Filip Týc z ŘSD.

Praktické využití informací z plovoucích aut

1) Organizace dopravy jednotlivce z místa A do místa B; plánovač pro weby nabízející ubytování; pro poskytovatele flotilových řešení. Základna, na které lze postavit business – služba veřejnosti.

2) Mimo dat poskytující obraz dopravy v reálném čase je tu i možnost pracovat s historickými daty, což je nesmírně důležitý zdroj dat pro dopravní inženýry a pro různé analýzy dopravních toků, vyhodnocování a plánování.

3) S ohledem na fakt, že plovoucí vozidla generují vysoké objemy dat, hovoříme o tzv. „big datech“ v dopravě. Příkladem využití big dat v dopravě je možnost předvídat / modelovat vývoj dopravy v horizontu desítek minut dopředu. Toto umožní především efektivněji řídit dopravu na již úrovni širšího okolí velkých aglomerací například Praha, Brno, Plzeň, Ostrava.

Zdroj: MD ČR