AktuálněEKONOMIKA

Měst s participativním rozpočtem přibývá. Lidé hlasují o statisících až milionech korun

Dát občanům možnost přímo se podílet na rozhodování o rozvoji obce. To je smyslem participativního rozpočtu. Vedení města vymezí určitou částku pro participativní rozpočet, sami obyvatelé poté posílají návrhy na projekt a následně také hlasují, na který z návrhů se peníze využijí. Vznikají tak díky němu sportoviště s nejrůznějším zaměřením, naučné stezky, odpočinkové zóny, ale například i bezbariérová hřiště pro děti.

Loni se k městům, kde mohou sami obyvatelé hlasovat o městských penězích, přidal Šumperk. „Jednalo se o pilotní ročník, tedy systém a proces nebyl naprosto bezvadný, ale pro letošní ročník budou tyto drobné nedostatky vychytány,“ uvedl tiskový mluvčí tamní radnice Bohuslav Vondruška s tím, že mezi podmínky pro návrhy projektů jejich proveditelnost a finanční limit na jeden návrh tři sta tisíc korun. Celkově v Šumperku pro projekty z participativního rozpočtu vyhradili jeden milion korun z rozpočtu města.

Nyní už mají v Šumperku jasno, pro které z návrhů se tamní obyvatelé rozhodli. Nejvíce hlasů získalo OCR hřiště, dále psí hřiště a také instalace venkovních posilovacích strojů v tamních Smetanových sadech. „V současnosti se ladí technické detaily, aby mohly být letos projekty realizovány,“ přiblížil Vondruška.

Například v Opavě už mají s participativním rozpočtem dlouhodobější zkušenosti. Letos už spustili osmý ročník tak zvaných „Nápadů pro Opavu“. „Celkově bylo uskutečněno 27 projektů, letošní ročník je zatím ještě v běhu a chystáme nápady pro veřejné hlasování,“ uvedl tiskový mluvčí Opavy Roman Konečný. Letošní osmý ročník bude pro Opavany ještě atraktivnější než ty předchozí, a to díky chystanému losování o ceny. Na projekty občanů město vyčlenilo jeden a půl milionu korun, přičemž jeden projekt nesmí překročit 750 tisíc. V předchozích letech od Opavanů nejvíce hlasů získalo například projekty Outdoorového hřiště pod ZŠ Vrchní, Integrační hřiště Dostojevského, Modernizace minigolfu v Městských sadech, Stezka dovednosti a další.

Letos už po osmé mohou o rozvoji města díky participativnímu rozpočtu rozhodovat lidé i v Brně. „Bylo dokončeno 47 projektů a dalších 30 je právě v realizaci,“ vyčíslila Linda Seitlerová z Oddělení koordinace a komunikace Odboru participace Magistrátu města Brna. V loňském roce nejvíce hlasů získal projekt s názvem Naučná stezka svatého Antoníčka, dále pak Postavme novou komunitní saunu v Juliánově nebo Hřiště na Lesné u ZŠ a MŠ Blažkova.

Navrhovat a hlasovat pro nejlepší projekty mohou i obyvatelé Jeseníku. „Město Jeseník úspěšně realizovalo již tři ročníky participativního rozpočtu s názvem Tvoříme Jeseník. Během těchto ročníků v letech 2019, 2021 a 2023 se rozdělovalo vždy po jednom milionu korun na projekty, které občané navrhli,“ přiblížila tamní tisková mluvčí Markéta Kaniová s tím, že se v uplynulých letech participativní rozpočet skvěle osvědčil. „Každý rok jsme obdrželi více než třicet nápadů na oživení a zkrášlení Jeseníku, z nichž byly do finále vybrány ty, které splňovaly pravidla. O vítězích rozhodovali občané s tím, že v každém z následujícího ročníku byl ze strany veřejnosti o hlasování větší zájem. Vloni se do hlasování zapojilo už 507 občanů, kteří měli možnost vybírat mezi devíti finalisty. Tato účast jen potvrzuje, jak je důležité občany zapojit do rozhodovacího procesu a že sami občané mají zájem přímo ovlivnit vývoj svého města,“ uvedla Kaniová. Čtvrtý ročník Tvoříme Jeseník tamní radnice plánuje na rok 2025.

Díky pilotnímu ročníku Tvoříme Jeseník tak bylo umístěno 30 laviček do prostoru Letního divadla ve Smetanových sadech, byl zrekonstruován vodní prvek a jeho okolí v parku na náměstí Svobody a obnovila se lokalita u rybníčku na ulici Denisova. Z dalších ročníků pak vzešla například realizace nájezdů pro kočárky na schodech na ulici Dukelská či umístění houpačky poblíž Muzikantské stezky a připravuje se již studie na prostor v tak zvané odpočinkové lokalitě V Oblouku.

Letos sedmý ročník participativního rozpočtu zahájili v Novém Jičíně. „V letošním roce došlo k úpravě podmínek. Každý předkladatel z řad fyzických i právnických osob smí předložit pouze jeden návrh. Realizován bude jeden – vítězný projekt, na který je vyhrazena celková částka 500 000 Kč včetně DPH,“ uvedla tisková mluvčí Nového Jičína Radka Nováková. Mnohé vítězné projekty z uplynulých let už fungují. Například soutěže ve výstupech na kopec Svinec, Malované hřiště na Galaxii, venkovní cvičiště nebo čítárna v parku.

Také ve Zlíně už v roce 2018 spustili projekt Tvoříme Zlín, ve kterém mohou lidé rozhodovat o městských penězích, konkrétně o sedmi milionech z nich. „Před zahájením projektu Tvoříme Zlín jsme v roce 2017 kontaktovali několik měst, které již měly za sebou jeden či dva ročníky participace, a z jejich tehdejších zkušeností jsme vycházeli při tvorbě pravidel našeho projektu,“ popsala začátky koordinátorka participativního rozpočtu Zlína Kateřina Jurášová. V uplynulých ročnících měla mezi hlasujícími největší úspěch například Venkovní šetrná cyklomyčka, Rekonstrukce zastávek Příkrá, Bosá stezka Zlín, Bezbariérové hřiště či Stolní hry v Centrálním parku Jižní Svahy.

Autor: Eva Čepičková