AktuálněKRAJE

Městský systém svozu odpadů a podnikatelé? Pro některé obce  naděje na více peněz, jiné se bojí náročnosti

Zvažte zapojení podnikatelů do systému odpadového hospodářství. Do  pokladny můžete ročně získat stovky tisíc i miliony korun navíc. Tak vyzvali zástupce obcí a měst na Moravě a v Čechách tvůrci projektu Obce jinak. Část starostů na takovou výzvu slyší.

Podle obchodní ředitelky společnosti ARCH consulting, která za projektem stojí, Marcely Špelinové se v současnosti problematikou zabývají zástupci dvaceti až čtyřiceti procent obcí v republice. „Zapojení podnikatelů významně ovlivňuje systém nakládání s odpady v obcích, a to jak pozitivně, tak negativně. Záleží na skutečné situaci v obci,“ upozorňuje ředitelka.

V Brně mají podnikatelé možnost se zapojit do systému obecního odpadového hospodářství obce od roku 2014. „Mohou odkládat materiálově využitelné odpady do sběrných nádob rozmístěných na veřejných prostranstvích a do sběrných středisek odpadů. Zapojení do systému je na základě písemné smlouvy, jež obsahuje i ceník za tuto službu. Jsou tak generovány příjmy města. Navíc je navyšováno množství využitelných složek komunálního odpadu,“ popsal mluvčí města Filip Poňuchálek.

Podnikatelé se v Brně zapojují dobrovolně. „Do obecního systému je zapojena řádově stovka podnikatelů. S ohledem na to není finanční efekt výrazný. Úhradou za zapojení jsou alespoň pokryty náklady města spojené se svozem odpadů podnikatelů zapojených do systému,“ podotkl Poňuchálek.

Do obecního systému zavedli podnikatele už před delší dobou v Moravské Třebové. „Jedná se zhruba o 230 živnostníků a firem. Tito lidé by stejně vytříděný odpad převážně házeli do obecních kontejnerů. Komunální odpad platí dle objemu nádoby. U vytříděného odpadu mají podmínku, že by neměl pocházet z výrobní činnosti,“ popsal místostarosta Petr Frajvald.

V dalších obcích či městech zapojení firem zvažují. „Současný systém nám to neumožňuje. Ale uvažujeme o tom,“ podotkl starosta Milan Kiebel.

Myšlenku úplně nezavrhují v Hodoníně. „Aktuálně však řešíme jiné projekty. Nikdo takovou změnu neinicioval, je třeba ji důkladně připravit,“ uvedl referent odpadového hospodářství Pavel Foltýn.

V Hodoníně a okolních obcích je přes osm tisíc podnikatelů. „Zapojovaly by se pouze fyzické provozovny. Dá se tedy předpokládat, že by se jednalo o stovky podnikatelských subjektů,“ poznamenal referent.

V Uherském Hradišti zatím řeší možnost  zapojení právnických osob zřízených městem do obecního systému, a to pouze s tříděným odpadem. „V současné době jsme ve fázi nastavení systému a ceníku. Možnost zapojení drobných podnikatelů budeme vyhodnocovat také. Hlavní otázkou je, zda by kapacitně dostačoval stávající systém kontejnerových stání, nebo bychom u těchto podnikatelů museli zavést například takzvaný Door To Door systém,“ uvedl mluvčí města Jan Pášma.

Ředitelka Špelinová z projektu Obce jinak přitom upozornila na několik výhod zapojení podnikatelů do odpadového hospodářství. „Zamezí zneužívání sběrné sítě na separované odpady, obec získá přehled o veškerém odpadu produkovaném na jejím území, finanční příspěvek na systém nakládání  s odpady v obci. Eventuálně se zlepší i procenta v třídění obce a tudíž příspěvek na třídění,“ uvedla.

U městských organizací zatím se zapojením do systému zůstávají v Zábřeze na Šumpersku. „Od roku 2014 se podařilo do systému zapojit místní školy, školky a jejich jídelny. Zapojení podnikatelů do systému nebylo po konzultaci s městskou firmou EKO servis Zábřeh efektivní,“ uvedla mediální koordinátorka Lucie Mahdalová.

V Zábřeze od letoška zavedli nový systém třídění odpadu v rámci projektu Zábřežsko třídí, který má umožnit co nejsnazší separaci odpadů zatím pro občany. „Po vyhodnocení tohoto nového systému, který platí od letošního roku, opětovně zvážíme zapojení firem a podnikatelů do systému města,“ nastínila Mahdalová.

V Boskovicích zatím o zapojení podnikatelů neuvažují. „Nemáme svoje technické služby a pro město by to znamenalo nárůst administrativy,“ vysvětlila vedoucí odboru tvorby a ochrany životního prostředí Leona Fialová.

Podnikatele nechtějí zapojit ani v Otrokovicích, vede je k tomu omezená kapacita stávajícího obecního systému.

Obcím, které zájem o zapojení podnikatelů mají, ale neví přesně, jak systém nastavit, nabízí projekt Obce jinak pomoc.  „Máme připravenou metodiku pro zapojení podnikatelských subjektů,“ ujistila ředitelka Špelinová.

Autor: Petr Jeřábek