EKONOMIKA

Ministerstvo dopravy chystá velké investice. ŘSD se stane akciovou společností

Dle ministra dopravy Vladimíra Kremlíka jsou nyní v Česku ideální podmínky pro výraznou expanzi projektů dopravní infrastruktury. Situaci pomáhá týmová práce vlády, parlamentu i Ministerstva dopravy ČR a jemu podřízených organizací.

Naprostá většina zbývajících staveb pro dokončení dálniční sítě ČR by tak měla být zahájena v nejbližších pěti letech. Pomůže tomu také připravovaná transformace ŘSD na akciovou společnost.

„Vím, že takové prohlášení zní v kontextu stagnace minulých let odvážně, ale opírám se o reálná fakta: Poprvé od roku 1989 existuje díky zákonu o liniových stavbách legislativa, která zrychluje proces přípravy nových silničních projektů. Česká republika prosperuje a díky vlastním i evropským zdrojům může do dopravní infrastruktury poměrně masivně investovat. Současně ŘSD výrazně pokročilo v přípravě klíčových projektů výstavby zbývajících dálnic,“ uvádí ministr Kremlík.

Letos je ve výstavbě 243 kilometrů silničních komunikací, z čehož na zelené louce je ve výstavbě 131 kilometrů dálnic a 60 kilometrů silnic I. třídy. V roce 2020 má být zahájeno 194 km a v roce 2021 to bude 134 km. V letech 2022 až 2024 bude zahájena výstavba většiny zbývajících úseků dálniční sítě. Za horizontem roku 2025 je zahájení jen malé části dálničních staveb, zejména severní část pražského okruhu.

„Trend výrazného rozvoje infrastrukturních projektů stojí na pevných základech,“ komentuje Vladimír Kremlík a zdůrazňuje: „Je to výsledek týmové práce, v níž je vidět silná vůle vlády, zákonodárců i mravenčí práce zaměstnanců ŘSD a dalších organizací v resortu dopravy na přípravě silničních, železničních i vodních staveb.“ Symbolickým příkladem pokroku ve výstavbě je, že dálnice D3 vedoucí převážně Jihočeským krajem bude dokončena až k hranici dříve, než bude dokončena navazující dálnice na rakouské straně.