Aktuálně

Ministerstvo obrany dostalo od ÚOHS rekordní pokutu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím v těchto dnech Ministerstvu obrany ČR pokutu ve výši 550 000 000 korun za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Jedná o dosud nejvyšší sankci uloženou antimonopolním úřadem v oblasti veřejných zakázek. Rozhodnutí není pravomocné a může být proti němu účastníkem řízení podán rozklad k rukám předsedy ÚOHS Petra Mlsny.

Přestupku se zadavatel zmíněné veřejné zakázky dopustil tím, že v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek uzavřel smlouvu na nákup víceúčelových armádních vrtulníků s vládou USA dříve, než se rozhodlo o námitkách italské společnosti Leonardo S.p.A., která je výrobcem kromě jiného i vojenských vrtulníků. Koncem loňského srpna  ÚOHS svým prvostupňovým rozhodnutím nevyhověl návrhu společnosti Leonardo na uložení zákazu plnění smlouvy, která se týkala dodávky těchto víceúčelových vrtulníků.

V této souvislosti je nutno připomenout, že společnost Leonardo, nabízela našemu ministerstvu obrany projekt militarizovaného vrtulníku AW139N. Ministerstvo ale tuto nabídku odmítlo. Bylo tomu tak mj. proto, že byl požadován bojem ověřený a zavedený vrtulník. Zmíněný AW139N ale v takové konfiguraci, jakou ministerstvo obrany požadovalo, není k dispozici.

Antimonopolní úřad nicméně konstatoval, že zadavatel, při uzavírání smlouvy s vládou USA postupoval v  rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Soutěžní úřad nevyhověl stěžovateli z  bezpečnostních důvodů a neuložil zákaz plnění smlouvy. Porušení příslušného zákona spočívalo v tom, že ministerstvo obrany smlouvu uzavřelo, aniž by předtím vyřídilo námitky podané italskou společností Leonardo.

„Zadavatel obdržel uvedené námitky 20. listopadu 2019 a hned následující den uzavřel smlouvu, přičemž o námitkách rozhodl ale až 5. prosince 2019,“ uvedl tehdejší předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj. V uvedeném případě bylo podle jeho vyjádření v rámci správního řízení zjištěno, že uložení zákazu plnění smlouvy by znamenalo ohrožení existence širšího obranného nebo bezpečnostního programu, který má zásadní význam z  hlediska bezpečnostních zájmů našeho státu. Z tohoto důvodu úřad k uložení zákazu plnění smlouvy nepřistoupil a návrh zamítl.

Cena veřejné zakázky na nákup víceúčelových vrtulníků pro Armádu ČR činí přibližně 15 miliard korun. Tiskový mluvčí ÚOHS Martin Švanda potvrdil, že vzhledem k závažnosti protizákonného jednání ministerstva obrany a hodnotě zakázky může podle zákona o zadávání veřejných zakázek pokuta dosáhnout až výše deseti procent z hodnoty zakázky.

Autor: Kristián Chalupa