AktuálněSTÁT

Ministerstvo pro místní rozvoj přišlo s novým stavebním zákonem

Nový zákon zásadně zjednoduší stavební řízení v České republice. To se nyní propadá mezi nejhorší na světě. Jedná se o revoluční změnu, a proto byla do přípravy zapojena celá řada odborníků. Změny jsou však opravdu revoluční, proto MMR očekává velké množství připomínek, které všechny budou řádně vypořádány. Připomínky, které však nejsou v souladu se smyslem zákona a se schváleným věcným záměrem, akceptovat nelze. Vláda schválila harmonogram prací, který MMR musí dodržet.

Na změnu nelze čekat 10 let. Ještě před několika měsíci bylo naopak slyšet kritiku, že příprava nového zákona jde příliš pomalu. Termíny prací stanovila ve svém usnesení vláda a cílem MMR je udělat vše proto, aby byly dodržovány. Na paragrafovém znění nového stavebního zákona, jehož cílem je jeden úřad, jedno razítko, jedno povolení, začal zpracovatelský tým pracovat neprodleně po schválení jeho věcného záměru v červnu letošního roku.

Návrh paragrafové znění byl odeslán do meziresortního připomínkového řízení 25. listopadu 2019. Příprava nového stavebního zákona trvá od zahájení prací na věcném záměru cca 2 roky, další období je pak plánováno na postupné nabývání účinnosti zákona.

Nezbytnou úpravou pro zrychlení stavebního řízení je redukce dokumentace pro povolení stavby. „Návrh předložený do mezirezortního připomínkového řízení předpokládá, že stavební úřad bude povolení stavby vydávat na základě jednodušší dokumentace než dnes. Podrobnější dokumentaci pro provedení stavby však stavebník bude muset opatřit ještě před vlastním zahájením stavby.

Je to efektivní a hlavně to skutečně povede ke zrychlení celého řízení,“ říká náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Marcela Pavlová. MMR přichází se zásadním zjednodušením povolovacího procesu při zachování ochrany veřejných zájmů.  

Zdroj: MMR