Aktuálně

Mlsna zakázal plnění smlouvy na dodávky samopalů a pušek pro Policii ČR

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil svým nejnovějším rozhodnutím uložení zákazu plnění smlouvy na dodávky samopalů a pušek včetně příslušenství a zaměřovačů, kterou uzavřelo Ministerstvo vnitra ČR na základě tzv. jednacího řízení bez uveřejnění se společností C.I.D Praha.  

Předseda ÚOHS zároveň připomněl, že výklad zadavatele, podle kterého by po desítkách let funkčnosti a používání výrobků bylo možno používaný inventář výrobků zásadně rozšířit bez jakékoliv soutěže, zcela popírá literu platného zákona. Úřad vedl řízení na základě návrhu společnosti Česká zbrojovka. „Není možné, aby zadavatel opakovaně uzavíral bez soutěže kupní smlouvy na základě téměř 20 let staré rámcové dohody a dlouhodobě tak vylučoval soutěž o zakázku,“ zdůraznil Petr Mlsna.

Podle informací z ÚOHS ministerstvo vnitra uzavřelo 8. dubna 2020 smlouvu, když přímo oslovilo dodavatele C.I.D. Praha. Jednacího řízení bez uveřejnění využilo zmíněné ministerstvo s tím, že se v daném případě jednalo o rozšíření původní smlouvy na dodávky samopalů a pušek uzavřené v květnu 2001. Antimonopolní úřad v prvostupňovém řízení konstatoval, že zadavatel nebyl oprávněn postupovat v jednacím řízení bez uveřejnění a uložil zadavateli zákaz plnění smlouvy.

Zadavatel ale neprokázal, že by snaha o unifikaci výzbroje a dlouhý cyklus životnosti u zbraní byly v daném případě zvláštní okolností, na jejímž základě lze překročit lhůtu tří let od uzavření původní smlouvy, kterou pro dodatečné dodávky stanovuje zákon. Úřad zdůraznil, že účelem dodatečných dodávek je umožnit výjimečně a pouze za splnění předem striktně stanovených podmínek zákona nákup nezbytného zboží v jednacím řízení bez uveřejnění a nikoli umožnit zadavateli systematické doplňování dodávek zboží v jednom z nejméně transparentních druhů zadávacích řízení. Šéf ÚOHS Mlsna zamítl tak rozklady zadavatele i vybraného dodavatele a vypořádal tím námitky týkající se mj. údajného nezákonného podání návrhu. Zejména pak možnosti využití dodatečných dodávek.

Autor: Kristián Chalupa