STÁT

MŽP rozdělí na šetrné pouliční osvětlení obcím v CHKO 30 milionů korun

Dalších 30 milionů korun na snížení světelného znečištění v chráněných krajinných oblastech rozdělí obcím od 1. září 2020 Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Starostové získají na výměnu energeticky i světelně nevyhovujícího osvětlení až 2 miliony korun. Díky dotaci pořídí zdravější a úspornější svítidla, čímž sníží negativní vliv světelného smogu na přírodu i zdraví obyvatel a zároveň uspoří výdaje za energie.

Dotační výzvu vyhlašuje rezort MŽP v Národním programu Životní prostředí již třetí rok za sebou a stejně jako v předchozích letech má nachystáno 30 milionů korun. O prostředky ze Státního fondu životního prostředí ČR na modernizace soustav veřejného osvětlení se může ucházet zhruba tisícovka obcí, které se nacházejí alespoň částí svého katastru na území chráněných krajinných oblastí a současně mají méně než 100 tisíc obyvatel.

„Zájem o podporu ze strany obcí v CHKO očekáváme opět velký. Již v předchozích dvou výzvách požadovaný objem peněz dalece převýšil námi vyhrazenou alokaci 30 milionů korun. Celkově jsme doposud přijali 73 žádostí o podporu z Národního programu Životní prostředí, a to na téměř 80 milionů korun. Z nich jsme podpořili 55 kvalitních projektů, díky nimž svítidla vymění například v Hejnicích na Liberecku, v Prachaticích či v Zubří ve Zlínském kraji,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

Problematika světelného znečištění je v posledních letech velmi diskutovaným tématem. Mnoho vědeckých prací a studií poukazuje na řadu nepříznivých vlivů umělého osvětlení na lidské zdraví, životní prostředí, ekonomiku i bezpečnost v ulicích.

„U veřejného osvětlení je problémem především špatně zvolená barva světla, neboli teplota chromatičnosti, která nepříznivě působí na lidský i zvířecí organismus. Modrá složka spektra narušuje biologické rytmy v nočních hodinách, přispívá k rozvoji civilizačních chorob a narušuje ekosystémy. Potíže způsobuje také nevhodná intenzita světla, kdy intenzivní a špatně směřující světlo je zbytečně energeticky i finančně náročné. Proto i letos nabízíme v koordinaci s Ministerstvem průmyslu a obchodu městům a obcím finanční výpomoc, aby si mohly pořídit moderní, energeticky úsporné a zdravější veřejné osvětlení,“ vysvětluje ministr Richard Brabec.

Osvětlení, které může být podpořeno státní dotací, musí splnit několik hlavních kritérií: světlo bude zaměřeno pouze do dolního poloprostoru, omezí podíl modré složky světla a sníží přesvětlování, tedy úroveň osvětlení nebo jasu komunikace, které nesmí překročit hodnoty požadované normou ČSN EN 13201 o více než 30 %.

Program MŽP probíhá v koordinaci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které má v programu EFEKT připraveno dalších 90 milionů korun a u něhož se o stejnou dotaci mohou ucházet obce ležící mimo chráněnou krajinnou oblast a také velká města jako Praha, Brno, Ostrava, Olomouc a Liberec.

„Meziresortně koordinovaný postup se při přípravě programů osvědčil. Dotační tituly MŽP i MPO mají shodné metodické pokyny i kritéria hodnocení žádostí, liší se jen v několika oblastech, jako je například rozdílný okruh příjemců či termín dokončení projektů,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

Dotace pokryje obcím až polovinu výdajů na rekonstrukci či úpravu soustav veřejného osvětlení, a to do výše 2 milionů korun. Výzva je koncipována jako jednokolová a soutěžní, pro získání dotace bude tedy rozhodující kvalita a přínosy projektů.

„Do způsobilých nákladů si může obec zahrnout nákup a montáž měněných i doplňovaných svítidel, optimalizaci řídicího systému v případě, že proběhne společně s výměnou svítidel, výměnu kabeláže ve sloupech veřejného osvětlení, rekonstrukci rozvaděčů nebo pronájem montážní plošiny. Až 50 tisíc korun přispějeme i na projektovou dokumentaci. Naopak stavební a výkopové práce, sloupy či výložníky ani tentokrát financovány nebudou,“ upřesňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Termín pro podání žádosti je od 1. 9. 2020 do 31. 10. 2020, přičemž projekty musí být zrealizovány do konce roku 2023. Příjem žádostí probíhá elektronicky přes systém AIS Státního fondu životního prostředí ČR.

Dokumenty k Výzvě 4/2020 najdete zde: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=84

(red)