Nezařazené

Na Opavsku působí první energetické společenství

V souvislosti s růstem cen elektrické energie se dávají do pohybu také občanské aktivity. Lidé, obce ani podniky nechtějí čekat na další maxima cen elektřiny a berou svůj energetický osud do vlastních rukou.

V očekávání nového energetického zákona, který by měl v nejbližších letech umožnit výhodnější sdílení energií v rámci tzv. „energetických komunit“, byl na Opavsku založen spolek ENERKOM Opavsko. Vznik jednoho z prvních energetických společenství v ČR iniciovala Místní akční skupina Opavsko (MAS Opavsko).

O členství a činnost ve spolku ENERKOM je značný zájem v řadách zástupců veřejného i soukromého sektoru. Na platformě spolku začínají spolupracovat starostové, jednotliví občané, podniky, malé firmy a živnostníci, zemědělci a neziskové organizace. Jedním ze zakládajících členů komunity je Místní akční skupina Opavsko, která se tématy jako úspory energie, klimatická změna, čistá doprava, resilience, decentralizace či obnovitelné zdroje energie věnuje již více než 10 let.

První zkušenosti s moderními energetickými řešeními a tzv. chytrými technologiemi mají na Opavsku obec Mikolajice (kogenerační jednotka WAVE), město Budišov nad Budišovkou (SMART GRID) či městys Litultovice (testování softwaru ČEZ pro komunitní energetiku). „Díky těmto a dalším realizovaným projektům se z Opavska stal takový experimentální energetický polygon. Je to velký závazek a odpovědnost, abychom to zvládli a byli pozitivním příkladem,“ vyjádřil naději Jiří Krist předseda MAS Opavsko. Podle strategické vize MAS Opavsko nazývané VENUS (Vize energeticky úsporného regionu) by na Opavsku (52 obcí a 60 tisíc obyvatel) mohlo být do roku 2030 instalováno více než 60 MWp obnovitelných zdrojů elektrické energie. To znamená 1 kWp (instalovaného výkonu) na každého občana.

Smyslem nově vzniklé energetické komunity je spolupráce nablízko. „Půjde nám o to vyrábět elektřinu nebo teplo z místních obnovitelných zdrojů a spotřebovávat co největší podíl vyrobené energie pokud možno co nejblíže od zdroje, tedy v právě v energetické komunitě,“ vysvětlil Jiří Krist. Dále je v plánu sdílet informace, zkušenosti, lidské i finanční zdroje. Spolek může v budoucnu společně nakupovat nebo prodávat energie či investovat do dalších výroben a zařízení, např. měřáků pro zavedení účinného energetického managementu.

Inspirací pro vznik energetické komunity na Opavsku byly podobné spolky a družstva v západní Evropě. „Spolupracujeme například s belgickým spolkem REScoop s 60 tisíci členy a 40 zaměstnanci“, doplnil Jiří Krist s tím, že očekává masivní zrod komunitní energetiky i v ČR.

„Do pár let zažijeme z pohledu výroby a spotřeby energií jiný svět, než jaký jsme znali doposud“. Ale ani v ČR to není nic úplně nového. U zrodu elektrifikace První republiky stály před více než 100 lety právě spolky a energetické komunity. „Když to zvládli naši pradědečci, tak to snad zvládneme i my,“ zakončuje Jiří Krist.

Petr Chroust, MAS Opavsko