AKCEAktuálně

NEUROSMART: Cílem je co nejkvalitnější péče o seniory a nemocné v domácím prostředí

Brno, 5. listopadu 2021Od prvních krůčků a vizí se iniciativa Nadačního fondu NEUROSMART posunuje ke konkrétním krokům, které přispějí k elektronizaci zdravotnictví a uvedení telemedicíny do praxe. O konkrétních úkolech a pokrocích jednali na svém již třetím zasedání členové nadačního fondu a zástupci odborné veřejnosti.

Po úvodních slovech předsedy správní rady Nadačního fondu NEUROSMARTMgr. Michala Kurečky vystoupila prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.: „Našim hlavním cílem je, aby se projekty, které již dobře fungují, mohly propojit a zúčastnění mohli sdílet svoje zkušenosti. Abychom se nezdržovali „objevováním kola“, které již někde jezdí,“ vyzdvihla důležitost spolupráce Andrea Pokorná.

Kam jsme se dostali v oblasti telemedicíny

Dále seznámila účastníky s Memorandem o spolupráci pro elektronizaci zdravotnictví a telemedicínu a budoucím výhledem na zavádění dohledových zařízení, ke kterému začátkem listopadu 2021 přistoupilo 19 zúčastněných stran. Kromě Brna se k iniciativě připojil Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, brněnské nemocnice a univerzity včetně svých špičkových vědeckých pracovišť. Součástí jsou i zástupci zdravotních pojišťoven a Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. „Tyto instituce se zavázaly ke spolupráci na rozvoji elektronických nástrojů a aplikací, které rozšíří přístupnost zdravotnických služeb,“ uvedla k tomuto již dříve primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Dále na zasedání Neurosmartu vystoupil 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík: „Musíme se mimo jiné připravit na to, že v roce 2050 bude každý 3. Brňan starší 60 let. Pokrytí péče v zařízeních typu LDN je tak s velkou pravděpodobností nereálné. Našim cílem by tedy mělo být poskytnutí kvalitní servis seniorům v domácím prostředí – s dostatečnou mírou jistoty, péče a monitoringu. A zde je právě příležitost pro moderní technologie, resp. telemedicínu.“

Již dříve k tomuto Hladík uvedl: „Telemedicína je obor, který se dynamicky rozvíjí. Příkladem dobré praxe je také pilotní projekt chytrých náramků NEUROSMART, které monitorují děti s epilepsií a také pacienty s Alzheimerovou chorobou. V Brně telemedicínu podporujeme už od roku 2018 a jsem rád, že díky naší iniciativě se nyní bude rozvíjet na opravdu špičkové úrovni.“

Výsledky z praxe

Ke spolupráci s pacienty pak Michal Kurečka uvedl: „V současnosti je velmi dobrá „compliance“ s vybranými pacienty, přesto se objevuje problematika snášenlivosti materiálů, technické péče o zařízení, či v některých případech základní schopnost obsluhy zařízení.“

profMUDrHana Matějovská KubešováCSc. seznámila účastníky se zkušenostmi s prvním prototypem, pilotu se účastnilo  23 rodinných příslušníků a 8 pacientů s demencí.Zpětná vazba od testujících byla, že zkoušený výrobek je příliš objemný, materiál řemínku je málo prodyšný, čímž připívá k pocení a svědění. Nutné je také časté nabíjení. Účastníci si také stěžovali na nespolehlivost SOS volání.

„Zdánlivě existuje velké množství technických řešení v laboratorním prostředí, jejichž fungování má ještě dlouhou cestu k širšímu nasazení v populaci,“ uvedl Michal Kurečka.

Tím Michal Kurečka a Hana Matějovská Kubešová potvrdili význam zapojení co nejširšího spektra expertů, resp. i odborných firem a testování dalších možností. Ty představily firmy Icontio a Soitron.

Zakladatel a ředitel první z nich Emil Vařeka představil již vyvinutou asistivní technologii SensCare, která monitoruje stav osob a jejich aktuální situaci pomocí senzorů teploty, krevního tlaku, srdečního rytmu, glukometrem, saturace krve kyslíkem a dalšími. Ty mohou průběžně měřit a dlouhodobě zaznamenávat hodnoty, které jsou pak cennou informací pro pečující osoby, praktického lékaře i specialistu. Při překročení nastaveného limitu některé z hodnot, odešlou upozornění pečovateli, který může zasáhnout, nebo alespoň nemocného kontaktovat.

SensCare pomůže za prvé nemocným samotným, ale také rodinám, sestrám, pečovatelkám i lékařům při opakovaných měřeních, zaznamenávání, i v dohledu stavu pacientů. SensCare je navržen tak, aby byl individualizovatelný, tedy přizpůsobitelný pro konkrétní osobu či diagnózu, domácí péči, sociální služby i nemocniční oddělení. Na přehledném dashboardu vidíme pokoje, lůžka a k nim naměřené hodnoty. Pečujícím osobám i pacientům šetří drahocenné minuty. SensCare využívá nejen senzory fyziologických parametrů, ale kombinuje je se snímači v okolí osoby – ambientními senzory.

Aplikace pro lékaře a pacienty

Jak může fungovat chytrá mobilní aplikace na míru dané nemocnici, ukázal MUDr. Jiří Šedo, Ph.D., náměstek ředitele pro strategie, komunikaci a vzdělávání z Masarykova onkologického ústavu v Brně: “Jsme první nemocnicí, která zavedla v takovém měřítku aplikaci pro běžnou komunikaci s pacientem. Aplikace nemá obdoby – má celou řadu speciálních funkcí,“ uvedl Jiří Šedo s tím, že lékaři nejsou rušeni při práci s pacienty telefonáty. Aplikace navíc nabízí nové možnosti komunikace mezi lékařem a pacientem – chat, videohovor či zasílání edukačních materiálů.

(red)

__________________________________________________________________________

Nadační fond NEUROSMART

Účelem nadačního fondu je podpora prevence, diagnostiky a léčby onemocnění mozku, která vedou k poruchám kognitivních funkcí až demenci, a dalších neurologických onemocnění s významným dopadem na kvalitu života pacientů a jejich blízkých.

Cílem je zlepšení diagnostiky, léčby, zkvalitňování péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče a zlepšování podmínek, za kterých je poskytována. Speciální pozornost je věnována dlouhodobě udržitelným strategiím osob s neurologickým onemocněním s významným invalidizujícím potenciálem a celospolečenským dopadem. Důraz bude kladen na využití potenciálu nových SMART řešení ve zdravotnictví a zavádění eHealth procesů.